Подняться разобрать слово по составу: Страница не найдена

Содержание

Како да се направи составот (морфемичка анализа) на зборот „вознесе“?

Како да се направи составот (морфемичка анализа) на зборот „вознесе“?

 • Зборот quot; risquot; е глагол. Крајот на глаголот во неопределена форма во овој случај е quot; tquot; што понекогаш се смета како наставка. Основата тогаш ќе биде quot; искачи ;.

  За да го најдеме коренот, даваме зборови со ист корен: подигнете, подигнете. Очигледно, заедничкиот дел е quot; raisequot ;, што е коренот. quot; Xiaquot; е постфикс (наставка).

  Целосното парсирање може да биде структурно претставено во форма: подигнете / нагоре / Xia, каде што деловите на зборот се коренот / завршницата / наставката.

 • Се анализира составот на зборот RISE

  Крај на неопределената форма на глаголот TH (порано во училиште го издвоивме TH како инфинитивна наставка),

  основата на зборот RISE_SYA,

  изберете го коренот UPLOAD (вака е дефинирана морфемата на коренот во морфемата на Тихонов),

  СЯ е постфикс.

 • Ние го анализираме составот на зборот quot; risquot; Дел од говорот — глагол

  Почнуваме од крајот — Ть (во училишната програма) или наставка — нема да има грешка.

  Коренот на зборот е подигнат.

  Префиксот во зборот недостасува.

  Суфиксот во зборот е Xia.

 • Да се ​​издигне е рефлексивен глагол со постфиксот -сa-. Ние го вклучуваме во основата на зборот.

  Дел -т- Потешко е со тоа, бидејќи има несогласувања меѓу филолозите за ова прашање.

  Некои тврдат дека ова е крај што не е вклучен во основата на зборот. Други тврдат дека крајот на зборот е нула, а -t е формативна наставка. Исто така, не е вклучено во основата.

  Следно, можете да ја дефинирате границата на стеблото на зборот. Ајде да го избереме како -буди се-. Сега коренот на зборот е-подигнете- (наизменично со-подигнете-).

  Не мислам дека е можно да се издвои коренот на зборот како -nya-, но -pod- како префикс, бидејќи quot; takequot; quot; take overquot; quot; take awayquot; сеедно, овие не се исти корени зборови.

 • Подемот е инфинитив. Ние го парсираме зборот од крај.

  • Xia рефлексивна наставка на глаголот.
  • т наставка инфинитив
  • нија е наизменичен корен. Неговата опција е ним -. Споредете: пораст — пораст.
  • Под е префикс.
  • Основата на зборот ќе се подигне. Инфинитивната наставка не е вклучена во стеблото. Понекогаш се нарекува матура во училишниот курс.
 • Глаголот Асцендент е во неопределена форма, односно е инфинитив. Во неговиот состав, повратната постфикс -СЯ и завршницата на инфинитивот -Т веднаш се нацрта врз себе, што може да се смета за наставка, но ние и онака не ја вклучуваме оваа морфема во основата, за разлика од постфиксот. Еднокоренските зборови ќе бидат Rise-Raise-Raise-Raise. Забележуваме дека во овој збор, коренот ќе биде RISE-, иако во коренот на ова, можна е алтернација на самогласки и согласки: RISE-RISE-RISE и така натаму. Оваа состојба е карактеристична за многу други глаголи формирани од глаголот Have, затоа втората варијанта на парсирање, во која се истакнува коренот на GL и префиксот POD ми се чини уште поконзистентен и поправилен.

  Добиваме:

  LIFT-TH-SIA (крајно завршување-постфикс), или:

  SUB-NYA-TH-SYA (префикс-корен-завршува-постфикс), основа на зборот RISE-SYA.

 • Ајде да го анализираме зборот:

  1) Во зборот quot; risquot; нема префикс;

  2) Коренот на зборот quot; оди нагоре ќе биде quot; подигне Quot ;;

  3) Во зборот quot; оди горе quot; наставки ќе бидат: quot; tquot; и quot; сикот ;;

  4) Завршување на зборот quot; оди горе quot; нула;

  5) Основата на зборот quot; оди горе quot; ќе биде: quot; оди горе quot ;.

 • Определение, фонетический (звуко-буквенный) разбор и разбор слова по составу

  На данной странице представлено лексическое значение слова «петух», а также сделан звуко-буквенный разбор и разбор слова по составу с транскрипцией и ударениями.

  Оглавление:

  1. Значение слова
  2. Звуко-буквенный разбор
  3. Разбор по составу

  Значение слова

  ПЕТУХ, а, м.

  1. Самец домашних кур и нек-рых куриных. Ходить петухом (с гордым и важным видом; разг. ирон.). Петухом налететь на кого-н. (бойко и задиристо; разг.). Индейский п. (индюк). П. куропатки.

  2. перен. О задорном человеке, забияке (разг.).

  До петухов или с петухами (встать, подняться) (разг.) очень рано, с зарёй.

  Красного петуха пустить (разг.) устроить пожар, поджечь (во 2 знач.).

  Петуха пустить (дать) (разг.) сорвавшись на высокой ноте во время пения, издать пискливый звук.

  | уменьш. петушок, шка, м. Бежать петушком (быстро семеня сбоку или позади кого-н.).

  | прил. петуший, ья, ье (к 1 знач.) и петушиный, ая, ое (к 1 знач.). Петуший гребень. Петушиный бой (специально устраиваемое зрелище бой двух петухов). Петушиный голос (также перен.: крикливый, резкий). Петушиный задор (также перен.: задиристое поведение).

  Фонетический (звуко-буквенный) разбор

  пету́х

  петух — слово из 2 слогов: пе-тух. Ударение падает на 2-й слог.

  Транскрипция слова: [п’итух]

  п — [п’] — согласный, глухой парный, мягкий (парный)
  е — [и] — гласный, безударный
  т — [т] — согласный, глухой парный, твёрдый (парный)
  у — [у] — гласный, ударный
  х — [х] — согласный, глухой непарный, твёрдый (парный)

  В слове 5 букв и 5 звуков.

  Цветовая схема: петух


  Разбор слова «петух» по составу

  петух

  Части слова «петух»: петух
  Состав слова:
  петух — корень,
  нулевое окончание,
  петух — основа слова.  След разобрать по составу

  следкорень
  øнулевое
  окончание

  Сходные по морфемному строению слова

  Делаем Карту слов лучше вместе

  Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать Карту слов. Я отлично умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!

  Спасибо! Я обязательно научусь отличать широко распространённые слова от узкоспециальных.

  Насколько понятно значение слова дорожить (глагол), дорожил:

  Ассоциации к слову «след»

  Синонимы к слову «след»

  Предложения со словом «след»

  • Звёзды настоятельно рекомендуют влюблённым быть мудрее и терпеливее — в первой половине года даже самая бурная страсть может растаять без следа.
  • Однако далеко не все они оставили след в истории города.
  • Загнал ящерку на борт корабля, следом поднялся сам.
  • (все предложения)

  Цитаты из русской классики со словом «след»

  • Действительно, совершенно свежие отпечатки большой кошачьей лапы отчетливо виднелись на грязной тропинке. Когда мы шли сюда, следов на дороге не было. Я это отлично помнил, да и Дерсу не мог бы пройти их мимо. Теперь же, когда мы повернули назад и пошли навстречу отряду, появились следы: они направлялись в нашу сторону. Очевидно, зверь все время шел за нами «по пятам».

  Сочетаемость слова «след»

  Каким бывает «след»

  Значение слова «след»

  СЛЕД 1 , следа́ и сле́да (-у), дат. сле́ду, предл. о сле́де, на следу́, мн. следы́, м. 1. Отпечаток, оттиск ноги или лапы на какой-л. поверхности.

  СЛЕД 2 . (Малый академический словарь, МАС)

  Отправить комментарий

  Дополнительно

  Значение слова «след»

  СЛЕД 1 , следа́ и сле́да (-у), дат. сле́ду, предл. о сле́де, на следу́, мн. следы́, м. 1. Отпечаток, оттиск ноги или лапы на какой-л. поверхности.

  Предложения со словом «след»:

  Звёзды настоятельно рекомендуют влюблённым быть мудрее и терпеливее — в первой половине года даже самая бурная страсть может растаять без следа.

  Однако далеко не все они оставили след в истории города.

  Загнал ящерку на борт корабля, следом поднялся сам.

  Синонимы к слову «след»
  Ассоциации к слову «след»
  Сочетаемость слова «след»
  Каким бывает «след»
  Морфология

  Карта слов и выражений русского языка

  Онлайн-тезаурус с возможностью поиска ассоциаций, синонимов, контекстных связей и примеров предложений к словам и выражениям русского языка.

  Справочная информация по склонению имён существительных и прилагательных, спряжению глаголов, а также морфемному строению слов.

  Сайт оснащён мощной системой поиска с поддержкой русской морфологии.

  Как выполнить разбор слова следов по составу? Выделения корня слова, основы и его строения. Морфемный разбор, его схема и части слова (морфемы) — корень, суффикс .

  Схема разбора по составу: след ов
  Строение слова по морфемам: след/ов/
  Структура слова по морфемам: приставка/корень/суффикс/окончание
  Конструкция слова по составу: корень [след] + суффикс [ов] + окончание [нулевое]
  Основа слова: следов

  Словообразование: производное, так как образовано 1 (одним) способом, способы словообразования: суффиксальный.

  Характеристики основы слова: непрерывная, простая (1 корень), производная, членимая (есть словообразовательные афиксы) .

  Следов

  корень — СЛЕД; суффикс — ОВ; нулевое окончание;
  Основа слова: СЛЕДОВ
  Вычисленный способ образования слова: Суффиксальный

  Слово Следов содержит следующие морфемы или части:

  • ¬ приставка (0): —
  • ∩ корень слова (1): СЛЕД;
  • ∧ суффикс (1): ОВ;
  • ⏰ окончание (0): —

  Онлайн разбор слова по составу (морфемный разбор) Следов произведен программными средствами, поэтому может содержать ошибки.
  Если Вы нашли ошибку или морфемный разбор слова Следов произведен неверно (правильность указания корня, приставки, суффикса, основы слова), пожалуйста сообщите об этом в комментариях к разбору, мы постараемся учесть Ваши замечания

  «Состав сохранится». КХЛ отметила особенности ЧМ-2021 для «Барыса» и сборной Казахстана — Хоккей

  Официальный сайт КХЛ выделил некоторые особенности чемпионата мира-2021 в Риге для «Барыса» и сборной Казахстана, передает Sports. kz.

  «Опытный дебютант Брагин и отсутствие „лифта“ для Казахстана

  Подробно о составах команд мы рассказывали в четверг. Впервые с чемпионата мира 2016 года, который проходил в Москве и Санкт-Петербурге, в турнире принимают все четыре „базовые“ сборные Лиги: Россия, Казахстан, Белоруссия и Латвия. В последние сезоны к „базовым“ можно отнести и команду Финляндии, в составе которой 11 хоккеистов, имеющих контракты с клубами КХЛ на следующий сезон, а большая их часть представляет „Йокерит“.

  Этот состав участников сохранится и на следующий чемпионат мира, который пройдёт в финских городах Тампере и Хельсинки. Причина же проста: турнир в низших группах не проводился, поэтому и некому подниматься дивизионом выше.

  — Мы провели собрание, где сказали, что такого давления на сборную, как обычно, не будет. Можно раскрепоститься; когда есть право на ошибку, обычно это играет на руку. Потому что в любом сезоне, когда Казахстан играл в элитном дивизионе, была задача „остановить лифт“ и сохранить прописку. Это, естественно, давило, а отсюда и неуверенные действия на льду появляются, и ошибки из-за давления. Часто ребята перегорали, настраиваясь на тот или иной матч, — сказал перед турниром главный тренер казахской сборной Юрий Михайлис».

  «Валерий Брагин дебютирует на взрослых чемпионатах мира в качестве главного тренера. Но международного турнирного опыта ему не занимать: юниорскую сборную к золоту он уже приводил, а с молодёжной отработал на восьми мировых чемпионатах, и лишь на одном из них остался без медалей (одно золото, четыре серебра и две бронзы). Брагин — один из четверых действующих наставников команд КХЛ, которые будут работать на этом турнире. Боб Хартли, выигравший с „Авангардом“ Кубок Гагарина, руководит сборной Латвии, Юрий Михайлис из „Барыса“ — сборной Казахстана. А помощниками Михаила Захарова в сборной Белоруссии выступают бывший главный тренер „Витязя“ Михаил Кравец и новоиспечённый главный тренер „Амура“ Владимир Воробьёв.

  Всего КХЛ на этом турнире будут представлять более 75 хоккеистов, имеющих контракты на следующий сезон с 19 клубами. Исключение составляют „Амур“, „Куньлунь“, „Сочи“ и „Спартак“, но с учётом нынешнего сезона и они будут представлены Томашем Зогорной, Андреем Шустром, Ере Карьялайненом и Робином Ганзлом с Лукашем Радилом соответственно.

  Действующие игроки КХЛ или с хотя бы с опытом выступления в Лиге имеются во всех сборных, кроме команды Италии, которой из-за коронавируса пришлось перед турниром в срочном порядке собирать новую команду. Изначально же в составе был Томас Ларкин, отыгравший два сезона за „Медвешчак“. К Италии можно добавить и Великобританию: защитник Бен О’Коннор несколько недель официально числился на контракте в „Барысе“, но до Казахстана так и не долетел», — написано в материале.

  Игроки сборной Казахстана перед ЧМ-2021 мотаются в шаттлах в полной форме и в масках. Фото и видео 

  Читаем книгу: Глен Кук «Дракон не спит никогда» | Книги, Отрывки

  В издательстве «Азбука» выходит «Дракон не спит никогда» — боевая космическая фантастика от Глена Кука, более известного по серии «Чёрный отряд». Роман, который часто сравнивают с «Дюной», рассказывают о будущем, где империя Великих Домов и защищающие её Стражи столкнулись с могущественным врагом. Книга выходит в новом переводе Сергея Удалина. Мы впервые публикуем первые главы этого перевода.

  Сторожевой корабль «VII Гемина»

  Стоянка в троянской точке L5 П. Джексоники-3

  23.11.3681 по корабельному времени

  43 год Богоравного Коула Мармигуса

  Диктаторы: Богоравный Ансель Ронигос, 12 дкт

  Военный консул Ханавер Страт, 1 дкт

  Боевая готовность: зеленый-три

  Боевой состав в состоянии сна [дежурное подразделение 0.03]

  Режим наблюдения: пассивный

   

  В Вахтенном зале стояла тишина. Убаюкивающе шептали приборы. Вахтенные операторы боролись со сном. Третий вахтмастер бесшумно подбирался к ним и постукивал по плечам жезлом из слоновьей кости.

  Он не слишком усердствовал с внушениями. Военконсул еще не вышел из своих покоев. Возможно, не вышел. Он был занят своим новым увлечением.

  Никто из Богоравных не смотрел с экранов.

  Такая тишина продолжалась уже целый корабельный год.

  От резкого «дзинь!» все мгновенно проснулись. Вахтмастер поспешил было к источнику звука, но подвели ноги.

  Время было такое, что любое незначительное нарушение рутинного распорядка вызывало повышенное волнение.

  На экране появился Богоравный Талигос Мундт с озлобленным, как всегда, выражением лица.

  — Что у нас случилось? — спросил вахтмастер. — Обнаружили прорыв?

  — Из Паутины вырвался путешественник.

  Вахтмастер оглянулся на переднюю часть зала. Все необходимые экраны уже зажглись. На них мигали дежурные сообщения. Он поднял голову, но Богоравный Талигос Мундт уже пропал из вида.

  Каково это — быть живой частью корабля? Это было не более чем праздное любопытство. Сам он еще слишком молод. Только старики лелеют мечты о бессмертии.

  По стене, постепенно замедляясь после отключения, бежали справа налево мигающие буквы сообщения: «Славное утраченное», Дом Чолотов, совершает прыжок от В. Ротики к Д. Ваувни через П. Джексонику, сборный груз и пассажиры, пересадка пассажиров и частичная разгрузка намечены на П. Джексонике-3-Б, подробная информация прилагается».

  Стандартная процедура. Список пассажиров — на тот случай, если кому-нибудь из объявленных в розыск не хватило ума поменять документы, прежде чем отправиться в полет.

  — Вахтмастер! У меня экстренный сигнал!

  — Переведите в голосовой режим. Готовность: желтый-три.

  По всему кораблю зеленые огни сменились желтыми и замигали ярче.

  — …«Гемина», — зазвучало сообщение, — у нас произошел несогласованный запуск спасательной капсулы…

  — Готовность: желтый-один! — отрывисто проговорил третий вахтмастер. — Вызовите военконсула. Передайте информацию во все службы.

  — …пока не выяснили, есть ли кто-нибудь на борту…

  — Поиск. Найти эту капсулу.

  — Уже засекли, вахтмастер.

  — Пеленг. Отследить траекторию и прозондировать. — Помня об экранах над головой, он рявкнул: — Вывести данные на стену! Я хочу, чтобы к появлению военконсула все было готово.

  По всей «VII Гемине» дежурная вахта готовилась выполнить любой приказ, который мог получить сторожевой корабль.

  — Вахтмастер, пеленг и траектория получены. Капсула под контролем. Направляется к точке поверхности неподалеку от Чолот-Варагоны. 

  Есть ли на П. Джексонике-3 другие города?

  — Данные зондирования?

  — Пока не готовы, вахтмастер.

  — Передать данные цели в боевой центр. Послать сообщение гарнизону Канона в Варагоне. Приготовиться к перехвату нелегальной посадки.

  Половина верхних экранов уже ожила, но Богоравные пока хранили молчание. Однако он чувствовал, что должен показать рвение.

  — Что с зондированием? Сколько еще ждать?

  — Первое приближение уже почти готово, вахтмастер. Вот оно. Одна биологическая форма. Артефакт или негуманоид.

  Вахтмастер помедлил в нерешительности. Ему совсем не хотелось отвечать за приказ разбудить весь экипаж корабля.

  — Готовность: красный-один.

  Он ударил жезлом по своей ладони, потом еще раз, сильнее.

  Завизжали сирены. Палубы и переборки задрожали. Зал наполнился шепотом и бормотанием, инерционные сектора захлопнулись, перекрыв обычные воздушные потоки, и сразу стало холоднее. И без того тусклое освещение померкло, после того как энергию перенаправили на генераторы боевых щитов. Поднялся шум — молчавшие прежде операторы принялись обмениваться голосовыми сигналами о готовности.

  С грохотом, отзывающимся вибрацией в костях, включились космические звездные двигатели, лучи в колодцах гравизахватов погасли.

  Вахтмастер вздохнул, провел рукой по каштановым волосам и разгладил защитного цвета мундир операционного состава. Он достиг пределов своих полномочий.

  По стене побежала информация из доклада чолотского путешественника о состоянии Паутины. Данные говорили о стандартном проходе.

  Военконсул и диктатор Ханавер Страт, в безукоризненном черном с серебром мундире, вошел в Вахтенный зал.

  Леди Полночь плыла сквозь вечные сумерки Нижнего города Мерод-Шена, высокая и хрупкая, как прокованное до полупрозрачности листовое золото. Ее лавандовые глаза перебегали с одного сгустка мрака на другой. Худое, бледное лицо покрылось бисеринками пота. Тонкие белые пальцы трепетали, словно испуганные колибри. Вздрогнув от шороха, вырвавшегося из самого сердца сумрака, она прижала руки к груди и плотнее завернулась в трепещущие крылья. Последние отблески их обычного шелковистого мерцания померкли до свинцовой серости.

  Вокруг стояли жара, сырость и духота. А еще повсюду гниль и скользкая слизь, губительная тьма с внезапными зловонными просветами, как в древних джунглях. Мелкие твари шмыгали в стороны.

  Полночи было страшно.

  Раньше она никогда не испытывала страха. Ее создали не для этого, а для салонов и будуаров высшего общества. Ей еще предстояло научиться этому жуткому чувству.

  Леди Полночь любила новые ощущения. Но этот страх ей не нравился. Он смывал окраску ее крыльев. Разъедал, словно язва, ее внутренности. Прогонял сон и лишал аппетита. Это был убийца, расчленяющий ритм ее танца-полета, до боли скручивающий мышцы.

  — Глупышка, ты же иммун, — промурлыкала она ангельским голосом. Голубые вставки ее шелкового платья, тонкого, как фантазия, нежно зашелестели. — Никто не посмеет тебя тронуть.

  Но страх не утихал.

  От Нижнего города Мерод-Шена разило безумием. Оно расползалось во все стороны. Иммуны могли распрощаться со своей исключительностью в любую минуту.

  В густой тьме что-то скрежетало и щелкало. Твари крались следом за ней. Сумасшедшие, злобные твари, худшие из отбросов и ошибок, до сих пор выходившие на охоту лишь глубокой ночью. Она чувствовала на себе их безумные, примеривающиеся взгляды.

  Они смелели на глазах.

  Леди Полночь остановилась возле арки, ведущей к цели ее путешествия. Повисшая там тишина пугала сильнее, чем шорох и щелчки, все громче раздававшиеся за спиной. Она не решалась шагнуть вперед. Но позади готовились к нападению.

  В глубине под аркой что-то шевельнулось.

  Мелодичный всхлип вырвался из горла Леди Полночь.

  Темный ужас нахлынул на нее, наполнив полые кости жидким азотом. Но едва она опознала тень, как по телу тут же разлилось тепло.

  — Янтарная Душа!

  Тень изменила очертания, превратившись в нечто из ночного кошмара, и промчалась мимо. Щелчки и скрежет, визг, завывания и шуршание чешуи по гниющей мостовой стремительно отдалялись. Леди Полночь бросилась под сырую арку, потом дальше, через дверь, ворвалась в ярко освещенную комнату, где, дрожа, упала в объятия Тортила.

  Когда сердцебиение успокоилось и прекратилась дрожь, Леди Полночь поразилась нелепости ситуации: ее поддерживало и утешало настолько низкорослое существо.

  При всей своей странности, она была человеком, а Тортил — нет.

  Ростом Тортил был метр семьдесят пять, а в ширину — метр. Весил сто двадцать пять килограммов, без единого грамма жира. Кожа его по цвету и виду напоминала змеиное брюхо. Чертами лица он действительно походил на черепаху, но в нем не чувствовалось никакой медлительности или неуклюжести. Движения его были скорее кошачьими.

  Янтарная Душа вплыла в комнату, уже в человеческом облике, словно бы облаченная в золотистую парчу. Будучи на полметра выше Полночи, она имела царственный вид. «Они совсем осмелели», — беззвучно пришло от нее псионическое сообщение.

  — Это безумие, — просвиристела Полночь. — Оно расползается. Его дыхание уже чувствуется в Верхнем городе и даже в Высшем.

  Тортил говорил то же самое в прошлый раз. Сама она о таких вещах не задумывалась.

  — Они отправили посланника? — спросил Тортил.

  — Да, на чолотском путешественнике. Замаскированного под дитя лорда из Высшего города с М. Картики-5.

  — Значит, зараза расходится от мира к миру. Глупцы. Куда прыгнул путешественник?

  — К П. Джексонике.

  Тортил опустился в кресло — небольшое усталое существо, при всей своей убийственной массе.

  — Да, — сказал он, теребя пуговицу своей домотканой рубахи. — Твари настолько глупы, что попытались это сделать. П. Джексоника-3 все еще под Запретом.

  Тортил так много знал, что все просто диву давались. Откуда у него, запертого в Нижнем городе Мерод-Шена, такие сведения?

  Тортил посмотрел в глаза Полночи:

  — Лекарство не заставит долго ждать, если он попытается добраться до Чолот-Варагоны. — Он на мгновение прикрыл свои черепашьи глаза, которые на самом деле не закрывались полностью, поскольку имели только мигательную мембрану. — Благословенно будь Содружество. Этих глупцов уже ничто не спасет. Сударыни, пришло время позаботиться о собственном благополучии.

  «Неужели у Содружества нет никаких шансов?» — спросила Янтарная Душа.

  Даже легкого ментального прикосновения к ее мыслям хватило, чтобы у Полночи закружилась голова. Янтарная Душа почти никогда ни с кем не разговаривала. Если же она это делала,

  то буквально сбивала собеседника с ног.

  — Нет, — ответил Тортил. — Это просто один из тех бунтов простонародья, что случается раз в поколение. Я видел сотню подобных. И все они длятся недолго. Энхерренраат не продержался и года, хотя готовился пятьсот лет. — Он помолчал, а потом риторически спросил: — Сколько лет сторожевым кораблям? Они были древними уже в пору моей юности. Иногда кажется, что даже звезды моложе их и что сторожевики были созданы уже старыми, хитроумными и смертоносными, и во все времена они оставались несокрушимыми.

  Никто не знал, сколько лет самому Тортилу, а сам он не признавался. В шутку говорили, будто бы весь Нижний город был построен вокруг него.

  Тортил вообще редко рассказывал о себе. Откуда он появился? Кто он такой? Последний туземец с В. Ротики-4? В пустыне сохранились какие-то развалины. Маловероятно, впрочем, что он из расы предтеч. Никто не может жить так долго.

  Значит, он артефакт? Такой же, как и Леди Полночь? Созданный в лаборатории с неведомой целью, о которой позабыл даже он сам. Лабиринты Нижнего города кишели артефактами, пережившими свое предназначение. А еще там полно было ошибок. Создатели новых жизненных форм редко уничтожали свои ошибки, а просто прогоняли их. Некоторые из таких существ были поистине ужасны. А некоторые, расплодившись, передали эти свойства потомству.

  А если не артефакт, тогда, возможно, Тортил был негуманоидом, потерпевшим крушение и застрявшим в этом мире вдали от дома?

  Эта теория была довольно популярна.

  Тортил ничего не говорил о себе самом, зато рассказывал разные истории на улицах Нижнего города, но лишь для очень молодых. Отражая детские мечты, он пел песни далеких звездных

  рас, которых никто в Нижнем городе никогда не видел, — о великом огне, пылающем в глубинах между звездами, когда боевые корабли сходятся в битвах невообразимой ярости. Возможно, он рассказывал об уничтожении Энхерренраата. Или, быть может, о другой борьбе, более отдаленной в пространстве и времени. И в его песнях о минувших войнах слышались эмоциональные ноты, говорившие о том, что он видел все это собственными глазами и, возможно, был среди тех, кто не добился ничего другого, кроме разбитой мечты.

  — Если он попытается доставить послание на Чолот-Варагону, — прервал долгое молчание Тортил, — его перехватят. Гарнизон Канона сообщит на станцию П. Джексоники. Каждый путешественник понесет весточку сторожевикам. Первый, кто появится на месте, вытряхнет весь мозг этой твари до последнего синапса. Затем разнюхает его след. Первая остановка: Мерод-Шен.

  — Неужели все будет так ужасно? — прощебетала Леди Полночь.

  — Ха! Хуже, чем ты можешь представить. Чолотский путешественник подбирает оборотня-нелегала из расы, якобы уничтоженной в мире Меродов, и доставляет его в находящийся под

  Запретом мир Чолотов. Они будут очень дотошны. Мы должны обезопасить себя. Достойны сожаления только те меры предосторожности, которые так и не были приняты.

  Янтарная Душа ходила из угла в угол, излучая грубое, почти сердитое согласие, подкрепленное такими мрачными, глубокими и мощными эмоциями, что Леди Полночь попятилась прочь от нее.

  — Возможно, нас ждут интересные времена, — заметил Тортил. — Думаю, это должно произойти.

  Военконсул был сухощавым пожилым мужчиной, темный мундир подчеркивал бледность его лица. По голому черепу ползали огоньки и тени дисплеев. Темные глаза, тяжелый взгляд.

  Тонкие, плотно сжатые губы давным-давно позабыли, что такое улыбка. Казалось, все звуки затихали по мере его приближения, а воздух становился еще холоднее.

  Военконсул бросил на дисплей один жадный взгляд:

  — Приемлемо, вахтмастер.

  — Благодарю, консул.

  — Более чем приемлемо.

  Ханавер Страт направился к группе зондирования.

  — Второе приближение готово, вахтмастер, — сказал старший группы. — Форма жизни в этой капсуле одновременно негуманоидная и искусственно созданная.

  Бесстрастие третьего вахтмастера лопнуло. Он и без помощи «Гемины» понял, кто это такой.

  — Крекелен! Никакой другой негуманоид не смог бы подобраться к спасательной капсуле путешественника. Корабельная программа помешала бы ему.

  — «Гемина» подтверждает, сэр.

  Военконсул чуть ли не улыбнулся. Давненько ничего не происходило, и не возникало необходимости действовать.

  — Ключ: всем службам! — Мерцание за спиной накрыло его плечи. — Готовность: красный-один.

  Завыли сирены.

  — Всем батареям: огонь по готовности. Истребители преследования и перехватчики: старт. КонКом: подготовить Р-Р-команду к переброске на станцию П. Джексоники.

  — Военконсул, капсула уже вошла в верхние слои атмосферы, — заметил третий вахтмастер.

  Это означало, что лучи батарей расфокусируются, наводка окажется неточной, а ракеты будут потрачены впустую, потому что не смогут войти в атмосферу.

  — Ракеты? Нет, слишком поздно. — Военконсул понимал: они наберут такую скорость, что разобьются об атмосферу, как об стену. — Превосходный расчет времени. Хитрая тварь.

  — Адская карусель?

  — Пожалуй, и для нее слишком поздно. Но хотя бы устроим показательное выступление. — Военконсул обратился к мерцанию за спиной. — Ключ: оружие. Запустить адскую карусель. Ключ: Зал личного состава. Разморозить один батальон тяжелой пехоты и снабдить информацией для поиска и уничтожения объекта в Чолот-Варагоне.

  — У вас есть какие-то предпочтения, военконсул? — пробормотала пустота.

  — Какой раньше будет готов.

  Напряженный взгляд военконсула отмечал, кто из свободных от вахты явился на пост с запозданием. Второй вахтмастер оказался среди последних. Он тут же поник, встретившись глазами со Стратом.

  — Ключ: связь. Передать на станцию П. Джексоника-3-Б: полный карантин идущего на посадку путешественника «Славное утраченное». Ответственный за исполнение: СТАЗИС. Военконсул сторожевого корабля «VII Гемина».

  Страт дал отбой перехватчикам и послал истребители преследования сопровождать путешественник на посадку.

  — Вахтмастер, хорошая работа заслуживает поощрения.

  Я посылаю вас на станцию призовым офицером. С полномочия-

  ми управлять работой Р-Р-команды и использовать СТАЗИС.

  На щеках третьего вахтмастера вспыхнул румянец. Это был шанс — неожиданный, незапланированный — сделать карьеру. Его могут выдвинуть кандидатом в боевой состав. Могут выбрать, если он справится с работой. А если провалит дело, это погубит его карьеру раз и навсегда.

  — Благодарю, военконсул.

  — Р-Р-команда скоро отбудет. Вам стоит поторопиться. Второй вахтмастер!

  Второй с красным лицом поспешил на вызов:

  — Да, военконсул?

  — Подмените третьего. Будете стоять на вахте за себя и за него.

  Второй вахтмастер проглотил комок:

  — Благодарю, военконсул.

  — Ступайте, — сказал Страт третьему. — И не подведите меня.

  Деформастеры выпустили свои непредсказуемые вихри. Их ярость разорвала пространство и вцепилась в атмосферу П. Джексоники-5, перечеркивая огнем небо этого мира, порождая зарево, которое не угаснет еще много дней.

  Адская карусель трясла, царапала и обдирала оболочку падающей капсулы, но не смогла остановить ее. На высоте трех тысяч метров крекелен катапультировался. На двух с половиной тысячах гарнизон Канона открыл огонь.

  Они доложили, что нелегал уничтожен.

  Но в Вахтенном зале знали правду. След крекелена вел к поверхности и дальше в город.

  Четвертым в компании трех иммунов был мрак.

  — Не хочу выходить отсюда, — сказала Полночь. — Темнота ночи становится мучительной.

  — Тогда не выходи, — ответил Тортил. — Если только ты не должна танцевать сегодня. Мы с Янтарной Душой проводили бы тебя до лифта.

  Полночь была облачной танцовщицей, созданной для этой экзотически-эротической цели в Доме Банат-Маратов. Ее номинальный хозяин — отпрыск директора Дома, едва закончивший

  обучение, — пресытился своей красивой игрушкой и выгнал Полночь на улицу без каких-либо документов и средств к существованию, кроме тех, что были заложены в ее хрупком теле.

  Она сумела выжить.

  — Нет, не сегодня. Спрос на меня теперь небольшой.

  — Забавно. Мне казалось, что как раз наоборот. Ешь, пей и веселись. И может быть, неприятности минуют тебя.

  Полночь жила в Высшем городе, порхая от одного спонсора к другому. Когда мода на нее проходила, она работала у торговцев-баронетов из Верхнего города, стремившихся подражать декаденству своих лордов. Однако Нижний город был для нее духовным домом, как и для всех отверженных, забытых, заурядных и презираемых. Князья побежденных рас прозябали здесь бок о бок с сутенерами, убийцами и кое-кем похуже.

  — Что они знают там, в Высшем городе? — спросил Тортил. — Что они чувствуют? Чего боятся? О чем думают?

  Полночь была глазами и ушами иммунов. В ее присутствии властители Канона не следили за своими языками. Она была невидимкой, пустотой.

  — Они знают, что в городе неспокойно, но бравируют друг перед другом своим безразличием. Их забавляет сама мысль о бунте. Зато торговцы Верхнего города обеспокоены. Восстание

  плохо скажется на их доходах.

  — Торговля покатится ко всем чертям, когда сторожевик вырвется из Паутины. Он прижмет этот камешек крепче, чем мрамор в герметичном контейнере.

  «Он точно прибудет?» — не поверила Янтарная Душа.

  Она никак не могла понять человеческую природу. Те, кому она проецировала свои мысли, реагировали адекватно, но даже Тортилу она казалась иллюзорной, словно тень, отброшенная из другого измерения. Никто не мог постичь ее естественное состояние.

  Она представляла собой невероятную редкость. Каким образом Янтарная Душа оказалась на В. Ротике-4, оставалось загадкой. Она и сама этого не помнила.

  Она жила здесь почти так же долго, как Тортил. Иногда он размышлял об этом и мог вспомнить то время, когда ее здесь не было, однако тот момент, когда она появилась, не сохранился в его памяти. Он знал о Янтарной Душе больше, чем кто-либо еще, но это знание все равно оставалось мизерным.

  Она была значимой силой в Нижнем городе, сущностью, которую все боялись и предпочитали обходить стороной.

  — Прибудет, — заверил ее Тортил. — Так же неизбежно, как ночь, которую тьма сплетает из дня. Даже дыхание смерти не столь неотвратимо, как бдительность Сторожевого флота. Остается только молиться, чтобы Содружество не натворило глупостей до появления сторожевика. Одного его вида хватит, чтобы умерить их пыл. — Он задумался на мгновение. — У этой истории с крекеленом неприятный душок. Подозреваю, что это происки одного из Домов.

  — Они ведь не собираются поднимать восстание против самих себя? — возразила Полночь.

  Она оставалась настолько же наивной, насколько загадочной была Янтарная Душа.

  — Собираются, и должны это сделать. Энхерренраат родился из грез охваченных лихорадкой жадности Чолотов и Меродов. Грезы обернулись кошмаром. Чолоты и Мероды до сих пор за

  них расплачиваются. Ярость Сторожевого флота оказалась так убедительна, что никто больше не дерзал бросить им вызов. Но Вселенная плодит дураков и ничтожеств вне всяких разумных пределов.

  Что-то зашуршало снаружи, что-то проверило крепость двери. В комнату проник слабый, на грани восприятия, запах, словно наэлектризованный воздух, предвещающий шторм. Послышался шорох и что-то похожее на шепот, агрессия, рожденная после прихода Полночи. Она становилась все злее, пока тьма растекалась, словно слизь, между десятью тысячами опор, поддерживающих Нижний город. Снаружи стояла глубокая ночь. Создания мрака вышли на охоту.

  Что-то огромное навалилось на одну из стен, она заскрипела и накренилась. По выгнувшейся поверхности расползлась сетка из темных линий. Они расширялись, сливались одна с другой,

  делая коричневые обои почти такими же яркими, как пламя.

  Что-то просочилось сквозь них и потекло вниз. Оно было цвета крови.

  — Это уже слишком! — раздраженно бросил Тортил.

  Янтарная Душа приложила к вздутию свои паучьи пальцы. Псионическая тьма наполнила комнату, призрак угрозы, что пробивался сквозь стену. Донеслись приглушенные вскрики. Затем наступила тишина.

  — Они играют в запугивание. Но в своем безумии скоро выйдут за пределы игр. Завтра мы должны связаться с остальными. Необходимо принять меры.

  В Мерод-Шене проживало одиннадцать иммунов. Ни один из них не поддерживал Содружество.

  Тортил обернулся к Полночи:

  — Как там лорд Аскеназри?

  — Еще жив. Слабеет на глазах, но сохраняет стальную волю. Он недолго останется с нами. Я танцую для него раз в неделю. Больше он ничего не требует.

  — Когда ты будешь танцевать для него снова?

  — Завтра ночью.

  — Он еще помнит меня?

  — Иногда спрашивает о тебе.

  — Спроси, не желает ли он повидаться со мной. Скажи, что я готов забрать долг.

  — Если мы переживем эту ночь, — ответило, вздрагивая, боязливое создание.

  — И эту, и множество других, — пообещал Тортил. — Переживем даже Содружество. Я обязан их пережить. Мне нужно еще многое сделать, прежде чем я уйду.

  …Затихающий свист. Оглушительное «дзынь!».

  Джо Класс машинально вдохнула пахнувший лекарствами и механизмами воздух и открыла глаза. Она ощущала азарт, любопытство и малую долю беспокойства. Что бы это могло быть? Размораживание подобно пробуждению в тот день, когда тебе обещали нечто захватывающее.

  Сколько она проспала?

  Впрочем, это не имело значения. Ничего не изменилось.

  Как всегда, когда воздух становился горячим и влажным, мотыльком мелькнула паника. Стены камеры давили на нее. Крышка запотела и стала непрозрачной. Джо написала на ней пальцем неприличное слово.

  Крышка поднялась. За ней показался знакомый белый потолок зала размораживания. Сколько раз она так просыпалась, уставившись в небо из трубок и проводов? Слишком часто, чтобы пересчитывать.

  Ее обдало холодом ворвавшегося вихрем свежего воздуха.

  Что это было? Еще один Энхерренраат? Ее охватил страх. В тот раз она умерла. Эти воспоминания преследовали ее, хотя травка и помогала избавиться от них.

  Иногда ей казалось, что она видит смерть во сне, пока лежит в камере, но, проснувшись, она не могла ничего вспомнить.

  В поле зрения вплыло чье-то лицо.

  — Вылезай, солдат.

  Никакого облегчения от того, что видит ее живой, а не скукоженной иссиня-черной мумией. Вообще никаких эмоций. Просто движется к следующей камере, следующей проверке.

  Джо выскочила, полная сил, как и любой, кто обладает превосходным здоровьем. Солдаты ее отделения выбирались из соседних камер, такие же обнаженные, как и она сама. Шайгон наблюдал за ней с очевидной задумчивостью.

  — Смотри у меня, солдат!

  Он приподнял косматую бровь:

  — Смотрю, сержант, смотрю.

  — Как-нибудь потом. Может быть. Если будешь хорошим мальчиком. — Она пересчитала уши и разделила результат на два. Все на месте. — Пошли!

  Их камеры сложились. Отделение двинулось за ней, как обычно перебрасываясь шутками и подначками. Клэри и Сквот держались за руки. Ледяной сон ничего не изменил в их отношениях. Ее взгляд блуждал по старым товарищам, выискивая знакомые шрамы. Гладкая кожа могла много сказать о том, сколько они проспали.

  Они надели свободные черные комбинезоны и разобрали личные вещи. После осмотра Джо повела своих людей в центр инструктажа. От проснувшихся раньше отделений долетали свежие новости:

  — Военконсулом теперь Ханавер Страт.

  — Разве он больше не начальник штаба? Какой нынче год?

  — Сорок третий год Богоравного Коула Мармигуса. Страт вдобавок избран диктатором.

  — Живой? Мне казалось, главное требование — это быть Богоравным.

  Тусклый, бесцветный смех.

  Мармигус теперь Богоравный? Должно быть, прошло много времени. Он только что стал оперконсулом, когда их в последний раз замораживали.

  — Похоже, затишье продолжалось долго.

  — Готов поклясться, это обычная уборка мусора, сержант. Никто никуда не спешит.

  — На корабле «красный-один», Хейк.

  — Никого не потревожили, кроме пехоты. Кто-то просто уронил поднос с приправами.

  Джо остановилась у люка в аудиторию:

  — Отделение, молчать!

  Они зашли в зал, где можно было рассадить тридцать тысяч. Солдаты кивали знакомым, находили свободные места и выжидающе смотрели на своих офицеров. Над сценой висел лозунг, написанный крупным, но незамысловатым шрифтом: «Я СОЛДАТ». Он был наклеен над каждым люком в отсеках боевого состава. Он украшал нашивки каждого бойца, обводя номер VII, наложенный на карикатурное изображение ангела-хранителя — бегущую обнаженную женщину, вовсе не казавшуюся Джо воинственной.

  А как насчет широкоплечей, мускулистой убийцы вроде нее самой, с короткими растрепанными волосами и окровавленным топором в руке? Будет больше похоже на правду.

  Люди не шарахались от нее, когда она проходила мимо, однако Джо Класс не ощущала уверенности, что ее можно назвать привлекательной.

  Десантный катер приземлился. Джо выбралась под красноватый свет П. Джексоники-3. Хейк оказался прав. Они должны просто убрать мусор. Всего лишь оборотень-крекелен, во имя

  Тавна!

  Она осмотрела Чолот-Варагону. Та на вид ничем не отличалась от любого другого города-порта в любом мире Канона, находившемся под властью какого-либо из Домов. Все здания здесь выглядели чертовски консервативно, словно строители не имели права ни на шаг отклоняться от стандарта сборных конструкций. Если хочешь увидеть что-то иное, отыщи мир, не управляемый Домами.

  Высший город плыл в тысяче метров над поверхностью, соединенный с Верхним гибкими трубами, внутри которых находились пассажирские и грузовые лифты. Проконсулы Домов и богачи со своими прихлебателями пребывали там в полной безопасности, отделенные от прочего населения.

  Опоры Верхнего города также приподнимали его над опасностями плохо укрощенного мира, а особенно над пороками самих укротителей. Администрация и чиновники, гарнизон, если здесь

  таковой имелся, вассалы Домов, кадеты, инопланетные торговцы и управляющие — все они жили в Верхнем городе.

  Нижний город являлся основанием социальной пирамиды. Его очертания скрывались в глубокой тени под брюхом Верхнего города.

  Где-то города были больше, где-то меньше, но столицы десяти тысяч других миров обладали точно такой же структурой.

  Джо активировала скафандр и отпрыгнула вправо. Ее отделение последовало за ней. Включились сенсорные системы, отображая в цвете на чувствительной внутренней поверхности лицевого щитка все, что ее окружало. Она могла дышать здешним воздухом. Погода была не слишком холодной. Но в первую очередь ее интересовала другая информация: поблизости не было обнаружено никакого враждебного оружия.

  Поток данных, передаваемых через катер с «VII Гемины», каждую минуту прерывался на пять секунд, чтобы дать изображение Варагоны, каким ее видели зонды. Крекелен неподвижно засел где-то возле самого сердца Нижнего города.

  Джо ненавидела городские операции. Города коварны. Никогда не угадаешь, кто, откуда и чем тебя ударит. Система была не настолько хороша, чтобы отслеживать неэнергетическое оружие.

  Соединение. Круг замкнулся. Никому из него не выйти. Пришел приказ двигаться вперед.

  Джо посмотрела на Высший город, на сияющую звезду «VII Гемины», которая словно бы зацепилась за сказочные шпили. Как, должно быть, испуганы сейчас лордики Чолотов, гадающие, не намерен ли десант положить конец Запрету, опрокинув Верхний город и уничтожив гравитаторы Высшего.

  Никакого сопротивления не было. Те немногие жители, которых видела Джо, застыли в каменной неподвижности, испуганно уставившись на солдат. Редко когда ей доводилось встречать столько бездельников, подонков и нелепых негуманоидов. И это в мире, которому уже не один десяток лет запрещались любые внешние контакты. Мерзкие твари все равно добились своего.

  Цель не двигалась с места, пока круг не сжался до километра в диаметре. Лицевой щиток Джо начал передавать данные слежения «Гемины», прерываясь каждые пять секунд для совмещения с местностью.

  Сообщение по внутрибатальонной связи:

  — Всем офицерам и МКС, напоминание сверху. Мы должны взять его живьем.

  Никаких комментариев, разумеется. Только в интонации.

  «Я солдат».

  Это значит: «Я выполняю приказ».

  По внутривзводной связи прозвучало:

  — Солдаты, он направляется в нашу сторону.

  Джо сопоставила данные «Гемины» с тепловым следом на местности в сотне метров впереди. Отсоединилась от «Гемины» и, зафиксировав направление, включила тактическую частоту своего отделения:

  — Идет прямо к нам в пасть, парни.

  — Почему же его не видно? Вы его видите, сержант? Кто-нибудь его разглядел?

  Никто не разглядел. Но не мог же этот тип быть невидимкой? Он должен уже буквально наступить на них.

  Наступить! Джо посмотрела вверх и установила максимальное усиление. Есть! Что-то шевельнулось на одной из балок.

  Ее выстрел четко осветил его силуэт. Он сжался в напряженный комок, вцепился в туго натянутую сетку, отходящую от колонны, и начал медленно превращаться в нечто похожее на черную пластиковую пленку. Джо переключилась на частоту взвода:

  — Взводный, это второе отделение. Мы засекли его.

  Пещера имела форму идеальной сферы диаметром в тысячу метров. Огромная масса висела почти в самой ее сердцевине или чуть выше, в направлении силы гравитации. Из выгнутых стен в эту массу летели молнии. Жестяной гром ударял себя в грудь и завывал по всей камере. Сгустки красного газообразного огня взрывались в темноте. Между провалами грома метался дьявольский самодовольный смех.

  У входа в коридор, упиравшийся в стену камеры, стояла женщина.

  — Он сегодня в драматическом настроении.

  Ее спутнику на вид было семнадцать лет. Она выглядела на двадцать один год. Он и в самом деле был юн. Она — нет. Она была намного старше и бессердечнее, чем казалась. В ее бледно-голубых глазах проглядывало сожаление палача.

  — Когда мы убьем его?

  Темные глаза юноши не выглядели молодыми. Все остальное в нем производило впечатление мальчишеской наивности и невинности, но глаза были глазами хищника.

  Она шлепнула его по лицу:

  — Не смей так говорить! Даже думать не смей, когда ты так близко к нему. — А затем рассмеялась. — Еще не скоро. После того, как он добьется успеха. Если добьется. — Смех ее, пусть и негромкий, звучал так же порочно, как и тот, что гремел внутри сферы. — Кто захочет унаследовать несчастье?

  Юноша вздрогнул. Здесь было холодно и мрачно, а в воздухе витало что-то, напоминающее кладбище перед рассветом.

  — Зачем он позвал нас?

  — Вероятно, ему нужно поведать кому-то о своей гениальности, а Лупо Провик не подпитывает его самолюбия, потому что отказывается восхищаться.

  Она приложила ладонь к блестящей пластине на стене.

  — Отец, мы здесь.

  Представление продолжилось с удвоенной интенсивностью. Стрелы молний ударяли в стену рядом с концом коридора. Голографические монстры парили в воздухе, кусаясь и клацая когтями, выдыхая огонь и плюясь ядом. Сквозь всю эту ярость невозмутимо проплывала черная гондола с похожим на скелет гондольером. Задняя подсветка выдавала голограмму. А гравитационной лодкой управлял человекоподобный робот, созданный воображением Саймона Трегессера.

  Лодка уткнулась носом в стену. Женщина шагнула на борт. Юноша помедлил, но последовал за ней. Крыло страха отбросило мимолетную тень на его лицо.

  Затем черты лица юноши застыли в немного наивной невозмутимости. Он еще только учился этим премудростям.

  Каждый должен учиться, если намерен выжить в правящем семействе Дома Трегессеров.

  Лодка заскользила к центру сферы. Закрытый прозрачный колокол свисал с механизма, который удерживал находящееся внутри существо и созданные его волей реальности. Лодка остановилась в десяти метрах от него. Поисковые зонды легонько прикоснулись к пассажирам.

  К внутренней стенке колокола прижалось гротескное лицо. Дым рассеялся, и стали видны уродства тела: высохшая рука, другая, изъеденная огнем, незрячие глаза — все это было работой убийцы, едва не достигшего успеха.

  — А, мое любящее дитя Валерена. И ее паж.

  — Это мой сын, отец.

  Пронзительный хохот доносился до нее со всех сторон.

  — У меня есть глаза, видящие дальше и глубже, чем эти рубцы. Но с кем или с чем ты спишь — это твое личное дело. — И через мгновение: — Ты ведь в самом деле Валерена? Или ее Другая?

  — Я Истинная Валерена.

  — Это утешает. Иногда мне кажется, что ты присылаешь ко мне Другую, когда совесть беспокоит тебя.

  Чувствуя за собой вину, Валерена попыталась сменить тему разговора:

  — Зачем ты нас позвал?

  — Самые пессимистические прогнозы подсказывают мне, что тварь уже на П. Джексонике-3 и что ее опознали. Скоро все Президентство наполнят путешественники, разносящие тревогу. Мы считаем, что игра началась. Скоро они разнюхают след и прибудут сюда. И тогда мы захватим сторожевой корабль для Дома Трегессеров.

  — Ты недооцениваешь их, — устало произнесла Валерена. Они уже спорили об этом  прежде. — Ты рискуешь существованием самого Дома Трегессеров, выступая против силы, о которой знаешь только из отрывочных сообщений уцелевших участников Энхерренраата.

  — Моя защита не уступает той, что есть у них. И у меня есть Лупо. Дальше все решит огневая мощь. Когда сторожевик прибудет сюда, он окажется отрезанным от Паутины, и его щиты не

  выдержат такого интенсивного огня. Капитуляция или смерть. Это единственный выбор, который они предоставляют остальной Вселенной. И тогда Дом Трегессеров получит в свое распоряжение сторожевой корабль, адскую карусель и секрет, позволяющий поднимать такую массу по Паутине.

  — Это не стратегия, а призрак Энхерренраата. Они тоже считали, что оружейная мощь принесет им победу. И они погибли, а сторожевики — нет. Только стали на пятьсот лет мудрее.

  — На пятьсот лет дряхлее, дочь. На пятьсот лет застыли на старых путях.

  И тут вмешался Блаженный:

  — А меня ты зачем позвал, дедушка?

  — Ты наследник моей наследницы. Пришло твое время узнать, почему мы с твоей матерью обзавелись двойниками: так мы можем работать над нашим замыслом, не опасаясь зависти меньших Домов и враждебного вмешательства Сторожевого флота. Они не заподозрят нас в заговорах и двойной игре, пока их шпионы видят, как наши Другие целиком посвящают себя заботам Дома Трегессеров.

  Внезапно существо в колоколе взревело:

  — Трегессеры готовились тысячу лет! И для нашего поколения этот час наконец настал!

  — Да, дедушка. Но где ты раздобыл крекелена? Считается, что они вымерли.

  — У меня есть свои источники, мальчик. Валерена! Мне нужна женщина. Пришли еще одну. И на этот раз выбери такую, у которой еще остались силы. Последняя оказалась просто старой развалиной.

  — Она была на двадцать лет моложе меня! — вспыхнула Валерена.

  — Ах вот как? Тогда, может быть, лучше взять тебя, раз в тебе еще достаточно сил. — Огромный, напоминающий цветом червяка отросток проскользнул сквозь неожиданно открывшуюся щель в дне колокола. — Иди сюда.

  — Нет.

  — Тогда пришли такую женщину, которая бы мне понравилась. Или сама займи ее место. Ступай прочь. Больше мне от тебя ничего не нужно.

  Похожий на скелет гондольер поплыл к выходу в коридор.

  — Ноа!

  Крылатое черное существо спустилось между скачущих молний и устроилось на металлическом выступе гигантской машины.

  — Как я выглядел, Ноа?

  — Как само безумие.

  — Думаешь, они поверили?

  — Несомненно.

  — Ха! Значит, они попытаются меня убить?

  — Когда-нибудь.

  — Скоро?

  — Нет, не очень. Сначала дождутся, когда вы захватите сторожевик. Они хотят украсть вашу победу.

  — А еще хотят остаться в стороне, если у меня ничего не получится, так?

  — Да, лорд.

  — Валерена знает, что она не первая Валерена?

  — Думаю, нет. Вы слишком балуете ее, лорд.

  — У меня нет другой наследницы.

  — Вам решать, как вас будут хоронить.

  — Если я стану настолько беспечен, что она дотянется до меня здесь, значит Дом Трегессеров так или иначе заслуживает более бдительного и агрессивного руководства.

  — Так уж повелось.

  — Приглядывай за ними. Чтобы ни один волосок с них не упал без твоего ведома.

  — А что делать с женщиной, которую они пришлют?

  — Забери себе, если хочешь.

  — Благодарю, лорд.

  Колокол Саймона Трегессера наполнился туманом. Представление снаружи стремилось к оглушительному крещендо. Молнии и кольца дыма расползались по поверхности колокола настолько, что никакое зрение уже не смогло бы пронзить этот хаос.

  Колокол поднялся и исчез в чреве машины. Хаос кончился. В сфере воцарилась тишина. Одинокий крылатый силуэт парил среди полного безмолвия.

  Искусственные глаза Саймона Трегессера смотрели сквозь стену колокола на его главный секрет. Существо умышленно приняло самые отвратительные, почти дьявольские формы — возможно, в ответ на устроенное представление. Трегессер широко улыбнулся — настолько, насколько позволяли изуродованные губы. Валерена ни о чем не догадывалась, но существо из Внешнего космоса должно было добыть сторожевой корабль для Дома Трегессеров.

  Он на это надеялся.

  Однако в его темном сердце прорастали точно такие же сомнения, как те, что дочь бросила ему в лицо.

  А еще он не доверял посланцу Айона — союзника, чьи увещевания заставили Дом Трегессеров перейти от бесконечных приготовлений к продуманным действиям. Саймон Трегессер не доверял никому, кто не находился в полной его власти, за исключением Лупо Провика. Лупо был его здоровыми руками, здоровым телом, а порой и мозгом.

  «Что за детская похвальба, Саймон Трегессер? Чего мы добьемся, нагромождая планы внутри планов? Есть только одна цель. Так приступим же к ней с надлежащим священным усердием».

  Трессегер ощутил его презрение. Отвратительное чудовище. Струйка кислорода, запущенная в этот метановый сумрак, заставит его извиваться в огне. Когда-нибудь… в тот момент, когда сторожевой корабль сдастся.

  — Ты слышал, что сказала моя дочь? Между нами говоря, я разделяю ее сомнения. Ты хочешь, чтобы я бросил вызов судьбе, рассчитывая только на твои щиты.

  «Ничего совершеннее в этом мире нет и быть не может. Они не уступают тем, которыми оснащены сторожевики».

  — Это ты так говоришь.

  «Наши наблюдения во время энхерренраатских событий не оставляют никаких сомнений».

  — Всегда есть место для сомнений, когда чувствуешь непреодолимое искушение. Если ты так близок к тому, чтобы начать, можешь считать себя покойником.

  Существо не ответило.

  — Теперь, наверное, слишком поздно. Я уже завяз в этом деле.

  «Завяз, Саймон Трегессер. Навсегда».

  Дышащий метаном союзник Саймона Трегессера послал свою мысль вибрировать в Паутине. Каждое событие должно быть зафиксировано, иначе оно окажется утерянным.

  Существо Трегессер было право. Чтобы видеть работу щитов сторожевика под нагрузкой, необходимо подобраться к нему так близко, что у наблюдателей не останется шансов выжить. Они должны оставить свою информацию в Паутине.

  Это существо тоже оставит такое наследие, если придет время.

  Важно было только то, что сторожевой корабль должен прийти. Что его нужно проверить на прочность и, в случае успеха, спасти от ложных амбиций глупцов и неверящих.

  Сторожевой флот грозил уничтожить правду о Темной тропе.

  Смерть не имела значения. Смерть была всего лишь конечной точкой. Темная тропа расходилась в десяти тысячах разных направлений, но заканчивалась всегда в одном и том же месте — в пасти Разрушителя.

  Но всегда лучше быть ножом, чем жертвой, павшей от него.

  Третий вахтмастер вышел из люка. Вонь, шум, непривычные изогнутые очертания станционного дока на мгновение ошеломили его. Эти существа за пределами кордона СТАЗИСа… в большинстве своем они даже не были людьми.

  Его тело машинально продолжало движение, пока дородный, краснолицый мужчина не произнес:

  — Коммандер Хагет? Я директор станции Шиллиго Магнахс. А это Гитто Оттен, начальник службы безопасности и контроля.

  Вахтмастер щелкнул каблуками.

  — Как положение, джентльмены?

  Он не выносил излишних церемоний. Они отнимали много времени.

  — Спокойное, коммандер. Путешественник пристыкован и на дежно закреплен. Печати СТАЗИСа установлены, объявлен карантин. Ни малейшего электронного шума не вышло наружу. Мы ожидали вашего прибытия, чтобы продолжить.

  — Приемлемо. Военконсул останется доволен. Пойдемте посмотрим на путешественник, который выплевывает мифических негуманоидов.

  — Мифических, коммандер?

  — Легендарных и вымерших, если вам так больше нравится. Зонд определил, что в капсуле находится оборотень-крекелен.

  — Но это же…

  — Вот именно. Невозможно. Да, солдаты сейчас прочесывают Чолот-Варагону. Скоро эта тварь будет у нас. Потом мы проверим, настоящий ли он.

  Вахтмастер продолжал осматривать док, борясь с ощущением дискомфорта. Он слишком долго не покидал «VII Гемину». Совсем позабыл, как переполнено теперь полукровками пространство Канона.

  Начальник станции почувствовал его недовольство, но истолковал неверно.

  — Простите за беспорядок и бесцеремонные взгляды, коммандер. Мы здесь так редко видим вашего брата, а любопытство обычно приводит к хаосу в доках.

  Вахтмастер сухо усмехнулся:

  — Дипломатично сказано, начальник станции.

  Курьерский катер с «VII Гемины» разместили в четырех отсеках от чолотского путешественника. Прогулка вышла короче, чем ежедневный маршрут вахтмастера на пост в Вахтенном зале. Этого времени не хватило, чтобы успокоить нервы.

  Карантинный участок дока был должным образом запечатан и взят под караул. Вахтмастер подслушал, как столпившиеся зеваки обсуждают его самого и сопровождающих:

  — Банда чертовых зомби.

  — Я вот думаю: если кто-нибудь из них улыбнется, у него морда не треснет?

  Вахтмастер посмотрел на говорившего. Тот залился краской, потерял всякий интерес к происходящему и поспешил прочь.

  Оператор СТАЗИСа положил коммуникатор обратно на подставку.

  — Сейчас откроется.

  Загудели механизмы. Команда СТАЗИСа подняла оружие. В вестибюле застучали дверцы машин, водители приготовились принять арестованных. Входной люк чолотского путешественника открылся.

  Третий вахтмастер вошел внутрь. Офицеры путешественника вздрогнули. Вместе с ними стоял сухощавый краснолицый пассажир. Отделка одежды выдавала его высокое положение в Доме Чолотов.

  Невысокий мужчина шагнул навстречу и протянул руку, но вахтмастер словно бы и не заметил ее.

  — Коммандер Хагет? Я капитан Тиммербах.

  Вахтмастер кивнул.

  — Как у вас дела? — Он посмотрел на пассажиров, собравшихся в узком проходе позади команды. — Все вышли?

  — За исключением двух негуманоидов, которым необходимы особые условия.

  — Хватит ломать комедию! Я требую, чтобы вы немедленно отменили этот нелепый арест!

  Вахтмастер даже не взглянул на штатского.

  — Этот человек не прошел проверку на адекватность, — сказал он ближайшему солдату из Р-Р-команды. — Проследи, чтобы его обработали в последнюю очередь.

  — Есть, сэр.

  — Черт возьми, послушайте, вы… вы хоть знаете, кто я такой?

  — Нет. И мне это глубоко безразлично.

  — Для вас было бы лучше поинтересоваться. Я Ханхл Чолот, из директората Дома Чолотов.

  Капитан Тиммербах, весь дрожащий, раскрасневшийся и вспотевший, попытался успокоить представителя своих хозяев.

  Третий вахтмастер повернулся кругом и приказал:

  — СТАЗИС, когда закончите обработку, задержите директора — как важного свидетеля. Если он не изменит своего поведения, придется переправить его на «VII Гемину».

  Поведение Чолота изменилось мгновенно, пусть и не вполне искренне. Даже чиновник нижнего разряда, совершающий первую поездку и не знакомый с порядками Паутины, не допустит, чтобы его затащили на сторожевой корабль, если, конечно, надеется снова почувствовать землю под ногами.

   

  «Славное утраченное» ничем не отличалось от других старых путешественников. Кораблестроители Дома Маджеллайнов производили только три базовых образца: массивные грузовые перевозчики, более распространенные грузопассажирские путешественники и странники яхтенного типа для богачей. Все корабли одного класса походили друг на друга, как близнецы.

  Тот ужас, который вахтмастер обнаружил при осмотре пассажирских кают, был внесен в декларацию. Тиммербах предупреждал его, что «Славное утраченное» перевозит двух негуманоидов, ступивших на борт на Атлантовом Рубеже. Однако…

  Одно существо напоминало гидру и морскую звезду, слившихся в любовном экстазе поверх кучи вывалившихся внутренностей. Некая разновидность колонии разумных симбионтов.

  Оно дышало метаном, поэтому не могло стоять у входа вместе с другими пассажирами.

  И оно было отвратительно.

  Какое, к дьяволу, могло быть оправдание тому, что эта мерзость разгуливает на свободе? Куда катится Канон?

  По контрасту, второй, мерцающе-золотой негуманоид, глядевший из угла своей каюты, казался почти естественным. Вахтмастер не сумел опознать его. В декларации о нем говорилосьочень расплывчато. Но документы оказались в полном порядке.

  В нем было что-то успокаивающее. Проведя всего минуту в его каюте, вахтмастер ощутил умиротворенность и безразличие. Он двинулся дальше, не задав больше ни одного вопроса.

   

  Р-Р-команда прочесала каждый миллиметр путешественника. Извлекли всю информацию из всех банков данных, рассортировали ее и проверили, затем обдумали и обнюхали. Ничего не

  всплыло. Чолотский путешественник не был замешан в незаконных действиях. Если и возможно было что-то ему предъявить — разве что жалкую небрежность. Какие-то тайны могли скрываться только в головах пассажиров или экипажа.

  Их тоже тщательно проверили, за исключением двух негуманоидов, для которых не удалось найти подходящих зондов. Ханхла Чолота допросили трижды, а третий вахтмастер вежливо объяснил свои действия необходимостью выяснить, не замаскировался ли оборотень под отпрыска Дома Чолотов.

  Ханхл Чолот оказался настолько же туп, насколько хитер был крекелен. Он целиком и полностью поверил этой выдумке.

  На борту корабля не обнаружилось никаких доказательств вины. Третьего вахтмастера это нисколько не удивило. Он и не ожидал узнать здесь что-нибудь полезное.

  Возможно, что-нибудь прояснится, когда «Гемина» проанализирует полученную информацию.

  Зачем режиссёр «Ирины Кайратовны» в медресе пошёл учиться — Forbes Kazakhstan

  ФОТО: © Андрей Лунин

  Участники рейтинга Forbes Kazakhstan «30 моложе 30» 2020 года – творческий коллектив «Ирина Кайратовна» (Азамат Маркленов, Алдияр Жапарханов, Илья Гуменный и Жасулан Онгаров) – настоящие звезды казахстанского интернета. Понятно это стало в тот момент, когда их клипы, скетчи и песни стали обсуждать не только в локальных фан-пабликах или комментариях на персональных страницах, но и в СМИ, и даже в достаточно «немолодежном» Facebook. Два последних клипа – «5000» и Wu Kang – набрали суммарно более 17 млн просмотров во многом благодаря тому, что несут глубокий социальный подтекст, а обилие «пасхалок» заставило зрителей придумывать теории и вести дискуссии на форумах.

  Клипы «Ирины Кайратовны» отличаются от других отечественных видео­музыкальных продуктов смелостью режиссерских решений. Например, в выпущенном год назад клипе Ne Angime режиссер коллектива Куаныш Бейсеков решил оживить обложки культовых хип-хоп-альбомов последних 10 лет – от Damn Кендрика Ламара до The Life Of Pablo Канье Уэста, при этом сохранив казахский национальный колорит.

  С каждым разом что картинка, что сам посыл у ребят будто проходят определенные этапы развития – если вначале они снимали юмористические скетчи и не стеснялись «низкого» юмора и матов, то теперь воссоздают картину реалий Казахстана. В клипах можно найти размышления о бытовом насилии, о коррупции и даже о любви. Куаныш, или, как его называют ребята, Кука, – один из главных героев «Ирины Кайратовны», хоть и находится за кадром. Именно он развивает возникающие идеи и визуализирует их.

  Таразские комиксы

  Куаныш на первый взгляд кажется человеком, которого интересует абсолютно все. Оказавшись на знаменитой крыше редакции Forbes Kazakhstan в Алматы, он «сканирует» окружающий ландшафт и спрашивает, можно ли залезть еще выше: «Просто я всегда нахожусь в поиске уникальных локаций».

  Собеседник признается, что на самом деле особого интереса к кино у него никогда не было. Он вырос в семье инженеров в Таразе и увлекался в детстве только комиксами. «Однажды еще в школьные годы ко мне приехал друг из Алматы с комиксом «Человек-паук». Я прочитал и очень сильно захотел покупать такие комиксы, но в начале нулевых денег у нас особо не было, да и подобных комиксов в городе – тоже. Мама, чтобы подзаработать, тогда продавала косметику по каталогам и покупала мне комиксы «Микки Маус», – вспоминает Куаныш. Позже он начал ездить в Алматы к родственникам и заодно скупал все новые комиксы. Это увлечение продолжилось и после переезда в Астану в 2007. Куаныш откладывал деньги, предназначенные на обед, и покупал на них новые супергеройские истории. В будущем это отразится на его режиссерской стилистике.

  То, что также влияет на творчество Бейсекова сегодня, – религиозность. Когда он учился в седьмом классе, уже в Астане, то поступил в медресе, чтобы выучить арабский язык. «У меня есть статус хаджи. Я был в Мекке и Медине, прошел малый хадж», – рассказывает собеседник.

  Куаныш признается, что не может назвать себя общительным человеком. В детстве близких друзей не было, как и приятных моментов, связанных со школой, которые он часто менял. «Меня никто не понимал, и я ходил сам по себе. Да и так было комфортнее», – говорит режиссер.

  Впервые он взял в руки камеру только в 2010. Учитель экономики, который преподавал в столичном лицее, в свободное от работы время занимался фото- и видеосъемками на тоях. Однажды Куаныш увидел, как тот редактирует фотографии на компьютере. «А я хорошо научился на тот момент редактировать фото, сказал: давайте буду вам помогать», – вспоминает собеседник. Преподаватель согласился, и по выходным они стали подрабатывать на торжествах вместе.

  Два года Куаныш снимал тои. «Появилось желание снять что-то свое. Но на тоях ничего такого не сделаешь, поэтому я ушел», – говорит он. В 2012 юноша поступил на механико-математический факультет ЕНУ им. Гумилева, на специальность «математическое и компьютерное моделирование». Какое-то время, объясняет Куаныш, действительно хотел стать математиком.

  КВН и ИК

  Впервые нынешний состав «Ирины Кайратовны» собрался именно в стенах ЕНУ. Ребята сдружились, поскольку вместе играли в КВН в команде «Сборная ЕНУ» – не выступал только Куаныш, он занимался съемками игр. В эти годы у него уже появилась своя небольшая продакшен-студия, поскольку параллельно с учебой он занимался коммерческой съемкой для компаний.

  ФОТО: © Сардар Баймолдин

  В 2015 Куаныш познакомился с Венерой Байжигитовой – основателем популярной школы языков Global Student Center. Считает, что работа с ней – поворотный момент в его карьере. «Мы очень много путешествовали. Благодаря Венере я увидел 30 стран, мы снимали студентов, я общался с ровесниками, делал обзоры университетов, зарядился энтузиазмом и энергией», – вспоминает он. По словам Куаныша, Байжигитова стала для него словно второй мамой – рассказывала личные истории, делилась взглядами на жизнь и на мир. «У меня есть друзья, которые недавно снимали для нее, они говорят, что мы очень сильно похожи», – улыбается режиссер.

  После окончания университета Алдияр, Жасулан, Азамат, Илья и Куаныш решили вместе продолжить делать то, что у них, как оказалось, получается лучше всего, – заниматься творчеством, шутить. Весной 2017 вышла первая юмористическая программа «Шоу Ирины Кайратовны» с громким подзаголовком «Новая эра казахстанского Ютуба». «Очень трудно объяснить, как это возникает и как появился наш стиль. Просто мы совпали по «вайбу», у нас одинаковые взгляды на юмор и интересные темы. Все пошло из КВН, это такой легкий угар, где нет никаких границ», – объясняет Азамат Маркленов.

  Механизм создания шоу, говорит Куаныш, несложен, поскольку между членами коллектива есть синергия. Структурирует шутки, строит их «тело» Алдияр Жапарханов, остальные подхватывают, а Куаныш придумывает, как их можно изобразить, а иногда усилить. Кроме того, ребята признаются, что вдохновлялись британским юмористическим сериалом «Монти Пайтон».

  За три с небольшим года они выпустили 13 серий «Шоу Ирины Кайратовны» и собрали более 28 млн просмотров. Суммарно их аудитория превысила миллион человек, а в среднем каждый музыкальный клип собирает от 1 млн просмотров. Их знают почти все в Казахстане и многие в СНГ.

  Девочка с брекетами

  Два последних года «Ирина Кайратовна» не выпускает юмористических шоу, сегодня команда строит карьеру музыкантов-рэперов на собственном лейбле «ГОСТ Music». Куаныш замечает, что многие думают, будто он в первую очередь клипмейкер. Однако сам он все же считает себя режиссером, хоть и согласен, что снимать клипы значительно легче, чем фильмы, здесь ему помогает детское увлечение комиксами. «Все клипы я тщательно продумываю, пишу сценарии. Но какие-то вещи могут возникать и на съемочной площадке», – рассказывает Куаныш.

  Под самый Новый год, 29 декабря 2020, вышел клип «5000», после которого у аудитории изменилось восприятие «Ирины Кайратовны» и того, что ребята делают. По сути, это отклик на события минувшего года. По словам Куаныша, в прошлом году у казахстанцев было много трагедий и трудностей, но никто во власти ничего так и не сказал ободряющего, сочувственного, никто не извинился. «Я ждал этого от президента, допустим. Но ничего не произошло, никто не сказал: простите, что так вышло, но теперь будет все хорошо, есть вот такой план», – поясняет собеседник.

  При этом Куаныш считает, что этим клипом они скорее помогли государству, поскольку дали понять «людям из правительства»: если те сделают своим гражданам плохо, то потом придется за это отвечать. «Мы показали – есть то, что мы не забудем», – заявляет режиссер. Кроме того, он полагает, что клип даже снизил градус напряжения и недовольства в обществе: его увидело 14,8 млн человек, которые смогли спустить пар в комментариях, поспорить и разобрать увиденное.

  По утверждению Куаныша, бывает, что до команды и их менеджера доходят претензии с левого берега Нур-Султана, однако их это не беспокоит. «Знакомый рассказал, что застал своего отца – генерала КНБ за просмотром клипа «5000». Спросил, зачем тот это смотрит, а отец отвечает: на работе сказали», – смеется режиссер.

  В феврале этого года вышел еще один клип – Wu Kang, который, на первый взгляд, о том, как Казахстан «разбирают на кусочки» Россия, Китай и США. Прямо в тексте об этом не говорится, но посыл прослеживается. В комментариях к клипу возникают самые разные толкования, и Куаныша это забавляет, нравится. «На самом деле мы ведь говорим не столько о внешних угрозах, сколько о наших собственных комплексах. Мы часто обвиняем соседей: мол, у нас земли хотят отобрать – так вы сами эти земли возьмите и сделайте на них хоть что-то толковое», – рассуждает собеседник. Провоцировать такого рода дискуссии, на его взгляд, очень важно, потому что это влияет на рост народного самосознания.

  ФОТО: © Андрей Лунин

  Куаныш сравнивает нынешний менталитет казахстанцев с 15-летней девочкой с брекетами, прыщами и в очках, которая вечно ждет одобрения старшеклассников. «Мы – как Тирион из «Игры престолов», которого жестко загасили и который не может после этого подняться. Но если почитать историю, мы раньше были другим народом. Думаю, надо к этому возвращаться, к истокам, – заявляет режиссер. – Многие думают, что мы были примитивными кочевниками, но ведь это не так – была серьезная философия, решения принимались взвешенно и справедливо на суде биев или на курултае».

  Визуализация истории

  В январе Куаныш представил свой первый 23-минутный художественный фильм «Шоқан». Он демонстрирует, как в нашем далеком будущем – разумеется, с летающими машинами и футуристическими небоскребами – детей учат истории Казахстана. Учитель в режиме виртуальной экскурсии рассказывает о голодоморе в казахской степи 30-х годов ХХ века. Детали реалистично передают весь ужас и отчаяние гибнущих людей.

  Эксперт по медиа, доктор филологических наук Газинур Гиздатов в своей рецензии отметил, что, помимо исторической злободневности и продуманной художественной формы, это редкое по своей искренности высказывание молодого поколения о прошлом страны. «И оно совпало не только с настроениями казахстанского зрителя, но и с эстетическими вкусами современной публики, которая за последние три десятилетия устала от лжи и пафоса околоюбилейных и исторических сюжетов от «взрослых» творцов», – написал он.

  Куаныш рассказывает, что, когда задумывал сценарий, сразу решил: основной аудиторией фильма будут дети и подростки, «хотя мог бы снять для взрослых, более мрачно». Он стремился, чтобы фильм заинтересовал ребят, которые следят за творчеством «Ирины Кайратовны». «Было бы классно, если бы эту короткометражку показали детям в школе», – говорит режиссер. Он считает, что молодежи сложно представить события тех лет, только читая учебник.

  В ближайшем будущем Куаныш планирует снять свой первый полнометражный фильм. При этом собирается ориентироваться не на рынок Казахстана, где «из-за маленького населения почти любая некоммерческая история проваливается». «Наша цель – международные фестивали», – заявляет собеседник. Он в принципе убежден, что казахской творческой молодежи следует сразу ориентироваться на международную публику, иначе заработать будет трудно. Однако сам все равно хочет рассказывать о нас и нашей культуре, называя направление, в котором работает, этнофутуризмом.

  «У нас много целей. Вообще, мы хотим изменить мир, но нашей жизни для этого не хватит. Так что наша цель – хотя бы изменить Казахстан. Это касается не только культуры, а всей жизни. Сегодня «Ирина Кайратовна» – это не только про рэп или музыкальный скетч-проект», – говорит Куаныш.

  Прогноз на матч Палм Бич Шаркс — Масгрейв от эксперта 22.05.21

  br>

  Можно не сомневаться, что 22-го мая 2021 года на стадионе не будет ни одного пустого места, ведь Палм Бич Шаркс — Масгрейв это не просто футбольный матч, а дерби, где встречаются принципиальные соперники. Чтобы не пропустить начало поединка, необходимо прийти на трибуны или включить телевизор до 12:00 по московскому времени. В этом сезоне команды уже встречались три месяца назад, и тогда футболисты клуба Палм Бич Шаркс упустили победу, когда вели в счете в два мяча, но в итоге поединок завершился со счетом 3-3.

  Букмекеры предложили большой выбор ставок на футбольный матч, в котором соперниками будут команда Палм Бич Шаркс и команда Масгрейв. Эти клубы давно ведут непримиримую борьбу в чемпионате, а в последние годы их противостояние вышло на новый уровень, так как сейчас эти команды одни из основных претендентов на борьбу за золотые медали футбольного первенства своей страны. Так что нас ждет горячее противостояние, в котором нашим прогнозистам наиболее вероятной ставкой видится ставка на тотал больше желтых карточек. Статистика показывает, что в матчах между собой соперники всегда действуют очень грубо, что будет способствовать проходу ставки. Конечно, команда Палм Бич Шаркс на порядок сильнее своих соперников, однако, на наш взгляд, букмекеры несколько занизили коэффициент на победу хозяев поля. И мы предлагаем здесь заиграть ставку на фору гостей. Вряд ли у команды Палм Бич Шаркс сейчас все настолько хорошо, чтобы хозяева смогли обыграть своих соперников с преимуществом в несколько голов. Да и команда Масгрейв уже далеко не такие мальчики для битья. Нет сомнений в том, что матч будет результативным, в составах обеих команд достаточно футболистов, которые умеют реализовывать голевые моменты. Пробитию тотала также будет способствовать то, что оба клуба действуют в атакующем стиле, поэтому ставка на тотал больше в этом матче выглядит вполне оправданным выбором.

  СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Палм Бич Шаркс — Масгрейв:

  Так как большинство делает ставку на победу хозяев поля, то коэффициент на победу постоянно падает и сейчас он составляет 1.51. На ничью в футбольном матче Палм Бич Шаркс — Масгрейв стоит коэффициент 4.74, а на выигрыш гостей принимаются ставки по котировке 4.8.

  История личных встреч

  Чтобы проанализировать и найти интересные прогнозы на матч команды Палм Бич Шаркс и команды Масгрейв нашим экспертам потребовалось проработать большой объем информации. Сюда вошли и матчи прошлого сезона, сыгранные клубами, и товарищеские матчи, в которых команды принимали участие в межсезонье. Помимо этого, мы поработали с составами команд, выяснив полезность ушедших, оставшихся и пришедших футболистов. Все это позволило нам сделать определенные выводы, которые наши свое отражение в наших прогнозах. Команда Палм Бич Шаркс и команда Масгрейв – клубы, которые в прошлом сезоне играли в атакующей манере. Однако сейчас для одной из команд такой стиль игры окажется неприемлемым, так как клуб покинуло ряд футболистов, отвечавших за креатив и реализацию. На их место были взяты новые исполнители, однако вряд ли наставник сходу будет строить игры всей команды через новичков. Скорее всего, клуб выберет защитный стиль, пытаясь угрожать воротом соперника на контратаках. Другая команда сохранила своих лидеров, поэтому мы полагаем, что здесь тренер не стал трогать прежнюю тактическую схему, оставив ее без изменений. Так что, наши прогнозисты видят в этом матче несколько вариантов развития событий, но наиболее реальным будет такой, когда одна команда будет постоянно атаковать, а другая будет стараться разрушать атаки, переходя в молниеносные контратаки. Независимо от тактики, которую наставники выберут для своих подопечных, мы полагаем, что игра получится интересной, и позволит утолить «голод» болельщиков, соскучившихся по футболу.

  Футбольный поединок Палм Бич Шаркс — Масгрейв был перенесен на 22-го мая 2021 года, так как он должен был состояться еще два месяца назад, но тогда арбитр отменил игру из-за сильного дождя. Теперь же футболисты выйдут на поле в 12:00 по московскому времени, и станет ясно, какая команда все же сильнее. Вначале сезона Палм Бич Шаркс и Масгрейв играли между собой, и тогда на табло была зафиксирована ничья со счетом 2-2, хотя хозяева поля вели в два мяча после завершения первого тайма.

  Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

  Команда Палм Бич Шаркс и команда Масгрейв – соперники, которые отлично знакомы с игрой друг друга, так как в каждом сезоне эти футбольные клубы встречаются неоднократно в очных противостояниях. И речь здесь идет не только о матчах чемпионата. Будучи клубами, которые в футбольной среде называют грандами мирового футбола, команда Палм Бич Шаркс и команда Масгрейв принимают участие не только в матчах чемпионата страны, но и в кубковых баталиях, а также в известных и престижных клубных турнирах. Нередко пути этих команд пересекаются на самых важных стадиях турниров, поэтому менеджеры и футболисты – соперники, которые относятся друг к другу с уважением. Вообще, анализируя очередной матч команды Палм Бич Шаркс и команды Масгрейв, наши эксперты стараются не трогать историю. В СМИ уже провели все возможные параллели в отношении этого противостояния, сравнили статистику лидеров команд в нынешнем сезоне и в целом, а также привели цифры, наглядно демонстрирующие силу одной и другой команды в историческом противостоянии. В своем анализе мы стараемся использовать цифры статистики текущего сезона, а также цифры статистики недавних противостояний между этими клубами. Все это позволяет нам получать интересную информацию, анализируя которую, мы составляем прогнозы на матч. Команда Палм Бич Шаркс и команда Масгрейв – одни из претендентов на то, чтобы занять высокие места в чемпионате по итогам нынешнего сезона. Однако для этого футболистам обеих команд придется серьезно постараться, так как впереди у них много непростых соперников и сложных матчей. Ключом к успеху можно считать данное противостояние, так как победитель получит определенное преимущество в турнирной таблице. Именно поэтому оба клуба будут играть только на победу, что предполагает отличный матч, который мы рекомендуем не пропустить.

  Команда Палм Бич Шаркс и команда Масгрейв – соперники под стать друг другу, оба клуба в текущем сезоне показывают отличный футбол, благодаря чему занимают высокие места в турнирной таблице. Сейчас командам предстоит серьезный экзамен – в очном матче им придется определить лучшего. Аналитики букмекерских контор и эксперты нашего ресурса полагают, что в этом противостоянии фаворитом являются гости. Команда Масгрейв демонстрирует в нынешнем сезоне стабильные результаты, клуб уверенно побеждает не только в домашних, но и в выездных матчах. Хозяева поля отлично играют только с командами, которые уступают им в классе, как только клубу попадается более-менее серьезный соперник, то футболисты команды Палм Бич Шаркс начинают паниковать, что приводит к ошибкам. В общем, в сегодняшней игре эксперты нашего ресурса рекомендуют делать ставки на то, что в матче победит команда Масгрейв, а на это событие букмекеры предлагают высокий коэффициент, следовательно, есть возможность сорвать хороший выигрыш. Общий тотал забитых голов в матче мы тоже рассматриваем на больше. В составе обеих команд достаточно футболистов, которые умеют завершать атаки, добавив к этому атакующий стиль игры, который демонстрируют оба клуба, мы получаем, что в матче будет много голов, на что мы и рекомендуем делать ставки. Общий тотал нарушений и желтых карточек мы полагаем, что будет на больше. Матч принципиален для обеих команд, так как победа позволит каждому из соперников существенно укрепить свои позиции в турнирной таблице, следовательно, в матче будет много нарушений. Общий тотал угловых команды, скорее всего, перебьют, так как во время своих атак и команда Палм Бич Шаркс, и команда Масгрейв активно используют фланги, что предполагает большое количество стандартов.

  Палм Бич Шаркс

  В прошлом сезоне футбольный клуб Палм Бич Шаркс неожиданно финишировал в зоне Лиги Чемпионов, но оказалось, что успехи команды были кратковременными. Это связано с тем, что руководство не захотело усиливать состав в преддверии более сложного сезона, а наоборот, отпустило некоторых ключевых игроков. В итоге, хозяева сейчас идут только восьмыми в турнирной таблице, и снова пробиться в Лигу Чемпионов вряд ли получится, так как от нее отставание составляет уже двенадцать очков. Для футбольного клуба Палм Бич Шаркс сейчас приоритетная задача хотя бы пробиться в Лигу Европы, от которой хозяева отстают только на два очка. Хотя дома команда играет лучше, чем в гостях, все равно нет уверенной игры в родных стенах, так что получилось выиграть менее половины домашних матчей. Если в прошлом месяце футбольный клуб Палм Бич Шаркс выиграл все четыре тура, то в этом месяце начался спад, ведь была только одна победа при двух поражениях. Дисквалификацию отбывает правый защитник, а травмированы в составе гостей левый и двое центральных полузащитников.

  Масгрейв

  Из-за провального начала сезона длительное время футбольный клуб Масгрейв пребывал в зоне вылета, так что многие уже начали думать, что по завершении чемпионата ему грозит понижение в классе. Но, два месяца назад руководство сменило главного тренера, пригласив молодого амбициозного специалиста, с которым команда начала показывать более атакующий футбол, а не просто сидеть в обороне, надеясь на то, что удастся не пропустить. С данным наставником футбольный клуб Масгрейв сыграл восемь матчей, в которых потерпел только одно поражение, но зато одержав шесть побед. Это позволило гостям выбраться из зоны вылета, так что сейчас команда уже идет четырнадцатой, на четыре очка оторвавшись от аутсайдеров. Футболисты стали больше самоотдачи демонстрировать на поле, и это касается не только домашних, но и выездных матчей, где команда пытается грамотно действовать в обороне, но еще и постоянно атаковать. В лазарете ФК Масгрейв пребывают двое защитников, а также может пропустить игру левый вингер.

  Интересные факты перед матчем Палм Бич Шаркс – Масгрейв

  Наши эксперты полагают, что букмекеры выставили несколько завышенные коэффициенты на победу команды Масгрейв в матче с футболистами команды Палм Бич Шаркс. Хозяева поля уже решили все свои задачи в чемпионате. Несмотря на то, что у клуба есть неплохие шансы, чтобы занять высокое место в турнирной таблице, которое позволит ему выступать в престижном клубном турнире в будущем сезоне, президент клуба заявил, что у команды нет средств, чтобы разрываться на два турнира, да и с составом у хозяев поля намечаются определенные проблемы, так как уже летом клуб планирует продать ряд футболистов. В связи с этим, в следующих матчах, скорее всего, менеджер будет наигрывать молодежь, чтобы определиться с составом на будущий сезон. А вот у гостей полный порядок и с финансированием, и со скамейкой. В составе команды выступают высококлассные футболисты, и не менее высококлассные игроки могут усилить игру в любой момент со скамейки запасных. Из-за того, что клуб неудачно начал чемпионат, он пока не занял достойного места, гарантирующего участие в престижном клубном турнире. Глядя на календарь матчей команды Масгрейв, можно утверждать, что со своими соперниками команда должна разбираться без особых проблем. Исходя из этого, мы рекомендуем делать ставки на то, что команда Масгрейв победит в этом противостоянии. Также в этом матче мы ждем большого количества забитых мячей, так как оба клуба играют в атакующий футбол, поэтому вряд ли будут отсиживаться в обороне, а с первых минут начнут атаковать ворота друг друга. Общий тотал желтых карточек выставлен правильно, поэтому мы рекомендуем не делать ставок в этом направлении.

  В матче будет зафиксирована ничья — 4.74, победителем матча будет Палм Бич Шаркс — 1.51, победителем матча будет Масгрейв — 4.8.

  Команда Палм Бич Шаркс и команда Масгрейв, которые примут участие в матче в ближайшем туре, выйдут на поле сильнейшими составами. Об этом стало известно со слов менеджеров команд, которые подтвердили, что у обеих команд еще остаются шансы на то, чтобы занять более высокие места в чемпионате, поэтому каждая игра – это отличный шанс улучшить свои турнирные позиции. Вообще, на старте сезона оба клуба являлись одними из претендентов на попадание в престижные клубные турниры. Однако по ряду причин эти команды забуксовали на старте чемпионата, поэтому теперь они вынуждены стараться наверстать упущенное в концовке. Букмекеры выкатили примерное равные коэффициенты на победу команды Палм Бич Шаркс и команды Масгрейв в этом матче, наши эксперты придерживаются такого же мнения, так как мы полагаем, что обеим командам необходим еще сезон для того чтобы закончить перестройку, и начать двигаться к намеченным целям. В связи с этим, мы полагаем, что участие в клубных турнирах в будущем году не пойдет на пользу ни одной, ни другой команде. Исходя из этого, наиболее вероятным исходом противостояния мы считаем ничью, на что и предлагаем делать ставки. Общий тотал голов матча мы рассматриваем на меньше. Так как оба соперника будут выступать сильнейшими составами, то они будут максимально собранно действовать в защите, да и сам матч будет проходить, скорее всего, в неспешном темпе, что исключает большое количество забитых голов. Общий тотал угловых в матче мы тоже рекомендуем играть на меньше, так как оба клуба атакуют через центр, практически не используя фланги. А вот нарушений и предупреждений в матче ожидается много, поэтому общий тотал этих статистических параметров мы рекомендуем заигрывать на больше.

  «Палм Бич Шаркс»

  Нельзя сказать, что футбольный клуб Палм Бич Шаркс плохо выступает в этом сезоне, но все же если прошлые два года команда финишировала второй в чемпионате, то сейчас занимает лишь пятую строчку в таблице. Побороться за вторую строчку не так просто из-за отставания в восемь очков, но взять бронзу национального первенства намного реальнее, так как для этого необходимо сократить отрыв всего в два очка. В этом сезоне футбольный клуб Палм Бич Шаркс стал слабее играть на выезде, но в родных стенах по-прежнему демонстрирует сильную игру, проиграв лишь один матч, но команде, также ведущей борьбу за еврокубки. У хозяев сильное нападение, так как в составе ФК Палм Бич Шаркс играет лучший нападающий чемпионата, а также имеется надежная оборона, но все же не так просто подняться хотя бы на несколько строчек. Хозяева не проигрывают на протяжении семи туров, в которых было пять побед и два ничейных результата. В лазарете ФК Палм Бич Шаркс находятся резервный голкипер и основной левый полузащитник.

  Мало кто ожидал, что всегда стабильный и прагматичный футбольный клуб Масгрейв в этом сезоне будет бороться за выживание в дивизионе. Команда всегда ранее показывала скучный футбол, делая ставку на тотальную оборону, и это позволяло постоянно находиться в середине таблицы. Но, летом ушло много футболистов оборонительного плана, играющих ключевую роль, так что гости стали намного больше пропускать, а ведь игра в нападении лучше не стала. Так что, сейчас футбольный клуб Масгрейв идет лишь третьим с конца, а главный тренер делает все возможное, чтобы покинуть зону вылета. Во время зимнего трансферного окна ряды гостей пополнили три опытных защитника, так что с их помощью главный тренер надеется навести порядок в обороне. Ведь в последних семи турах футбольный клуб Масгрейв взял только пять очков, регулярно пропуская в каждом поединке. Травмированы только два полузащитника, но важной роли при данном наставнике они не играют.

  Статистика и личные встречи

  Наши эксперты постоянно мониторят линии букмекерских контор в поисках интересных матчей. Если рассматривать футбольные матчи с практической точки зрения, то составить прогноз можно на любой футбольный матч, независимо от того, к какому чемпиону он относится. Это может быть даже самая неизвестная лига третьесортного чемпионата. Однако наши эксперты занимаются тем, что прогнозируют исходы и статистику тех футбольных матчей, смотреть которые предпочитают все любители футбола. Матчи топ-чемпионатов, которые собирают целые стадионы преданных болельщиков, а также многомиллионную армию болельщиков у экранов телевизоров – вот настоящая страсть наших экспертов. Нельзя сказать, что прогнозировать легко – нет, это тяжелый труд, требующий концентрации и тщательно анализа многочисленных факторов, которые могут оказать влияние на результат матча, однако нам нравится заниматься своим делом и делиться своими трудами с любителями футбола. Сегодня мы решили разобрать матч, соперниками в котором будут команда Палм Бич Шаркс и команда Масгрейв. Для обеих команд результат матча чрезвычайно важен, поэтому команды будут играть на встречных курсах, тем более что защита – не самая сильная сторона обеих команд. В текущем сезоне оба клуба сыграли большинство своих матчей на тотал больше, поэтому вряд ли в принципиальной игре они станут использовать защитную тактику, скорее всего, тренеры вновь будут играть в атакующий футбол, поэтому болельщиков ждет большое количество забитых мячей.

  Палм Бич Шаркс — Масгрейв. Прогноз на футбол (22.05.21)

  Не самая легкая прогулка ожидает футболистов команды Масгрейв в матче с футболистами команды Палм Бич Шаркс. Гости – лидеры чемпионата, которым сейчас важно не сколько одерживать победы, а сколько не проигрывать, чтобы не давать шанса своим конкурентам. А хозяева поля, несмотря на то, что находятся в турнирной таблице, и фактически уже решили все свои задачи в текущем сезоне, еще могут побороться за возможность попасть в число команд, которые по итогам текущего сезона получат возможность выступать в престижном клубном турнире. Да и потрепать нервы лидеру чемпионата – отличная мотивация, которой непременно должны воспользоваться хозяева поля. Учитывая, что команда Масгрейв прибыла на этот матч в ослабленном составе, а хозяева поля демонстрируют в родных стенах отличный командный футбол, то ставка на то, что команда Палм Бич Шаркс не проиграет в этом матче – видится просто великолепной. Забитых голов в игре мы ждем много, так как команда Палм Бич Шаркс и команда Масгрейв между собой привыкли играть в атакующий футбол, а и гостям нет смысла обороняться, так как у них существенные потери в обороне. Общий тотал угловых мы тоже рассматриваем на больше, фланговые забросы и стандарты – основная угроза воротам соперника в исполнении обеих команд. А вот нарушений правил и карточек много быть не должно, так как между собой клубы предпочитают действовать корректно, да и матч вряд ли можно отнести к разряду принципиальных, следовательно, общие тоталы этих статистических параметров лучше играть на меньше.

  Эксперты нашего ресурса – это настоящие профессионалы, которые ежедневно занимаются анализом линий букмекерских контор в поисках интересных футбольных матчей. В принципе, составить интересный адекватный прогноз можно на любой футбольный матч. Для этого не обязательно, чтобы этот футбольный матч был противостоянием грандов известной европейской футбольной лиги. Главное, чтобы букмекеры предлагали хорошую роспись и возможность сделать ставку на солидную сумму. Сегодня, когда большинство букмекеров предлагают ставки не только до начала матча, но и по ходу игры, причем, речь идет не только о ставках на основные исходы, но и о ставках на статистику, эксперты нашего ресурса начали больше уделять времени прогнозированию статистических исходов футбольных матчей. Это гораздо проще, чем прогнозировать исходы, так как статистика легка для понимания, ресурсы со статистическими данными более доступны в Интернете и их проще анализировать. Многие боятся делать ставки на статистику, аргументируя это тем, что такие ставки похожи на подбрасывание монетки. Мы предлагаем понаблюдать за нашей работой, и вы поймете, что это не так, а ставки на статистику – наиболее выгодные ставки на футбол.

  Футбольные аналитики отлично знают, что Палм Бич Шаркс и Масгрейв в этом сезоне хорошо играют в нападении, так что ставка в этой игре направлена на тотал мячей более 3.5.

  Палм Бич Шаркс – Масгрейв: статистика и история личных встреч

  Эксперты нашего ресурса всегда тщательно отслеживают статистические данные футбольных матчей. Это позволяет нам проводить более тщательный анализ линии букмекерских контор в поисках интересных ставок с высоким процентом проходимости. В матче команды Палм Бич Шаркс и команды Палм Бич Шаркс, наши эксперты смогли найти ряд интересных предложений в букмекерских конторах. Все наши соображения относительно этого матча мы изложили ниже. Мы думаем, что в этом матче можно будет сделать интересные ставки не только до его начала, но и по ходу игры. Напомним, что сейчас практически все букмекерские конторы предлагают большой выбор ставок по ходу игры, среди которых есть ставки не только на основные исходы матча, но и на статистику. Учитывая мнения наших экспертов, а также зная предложения букмекерских контор до начала матча, можно выгодно сделать ставки по ходу игры. При некоторых раскладах, можно рискнуть небольшой суммой, но в итоге поднять солидный выигрыш. Относительно ожиданий от игры, мы думаем, что футболисты обеих команд постараются сыграть на максимум своих возможностей, поэтому мы ждем интересный и результативный матч, тем более что в СМИ говорят о том, что существенных проблем с составом нет ни у одной, ни у другой команды. Так что, ждем интересного матча, исход которого будет напрямую зависеть от желания и старания футболистов команды Палм Бич Шаркс и команды Масгрейв.

  Желтые обои | Английская композиция для чтения антологии

  Шарлотта Перкинс Гилман

  Первоначально опубликовано в январе 1892 г. в журнале The New England Magazine

  Очень редко простые люди вроде меня и Джона охраняют на лето чертоги предков.

  Колониальный особняк, наследственное поместье, я бы сказал, дом с привидениями, достигающий пика романтического счастья — но это было бы слишком многого от судьбы!

  Тем не менее, я с гордостью заявлю, что в этом есть что-то странное.

  Иначе зачем сдавать так дешево? И почему так долго простаивали без жилья?

  Джон, конечно, смеется надо мной, но в браке этого можно ожидать.

  Джон практичен до крайности. У него нет терпения к вере, он ужасно боится суеверий, и он открыто высмеивает любые разговоры о вещах, которые нельзя почувствовать, увидеть и выразить в цифрах.

  Джон — врач, и ВОЗМОЖНО — (я бы не сказал этого живой душе, но это мертвая бумага и большое облегчение для меня) — ВОЗМОЖНО, это одна из причин, по которой я не выздоравливаю быстрее.

  Вы видите, он не верит, что я болен!

  А что делать?

  Если высокопоставленный врач и собственный муж уверяют друзей и родственников, что на самом деле с ним ничего не случилось, кроме временной нервной депрессии — легкой истерической склонности, — что делать?

  Мой брат тоже врач, и тоже высокого положения, и он говорит то же самое.

  Итак, я принимаю фосфаты или фосфиты — что бы это ни было, и тоники, и путешествия, и воздух, и упражнения, и мне категорически запрещается «работать», пока я снова не выздоровею.

  Лично я не согласен с их идеями.

  Лично я считаю, что полезная работа, увлекательная и переменчивая, пошла бы мне на пользу.

  Но что делать?

  Я писал, несмотря на них; но это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО утомляет меня — необходимость так лукавить по этому поводу, иначе встретить серьезное сопротивление.

  Иногда мне кажется, что в моем состоянии, если бы у меня было меньше сопротивления и больше общества и стимулов, — но Джон говорит, что самое худшее, что я могу сделать, — это думать о своем состоянии, и, признаюсь, мне всегда становится плохо от этого.

  Так что я оставлю это в покое и расскажу о доме.

  Самое красивое место! Он совсем один, стоит далеко от дороги, всего в трех милях от деревни. Это заставляет меня думать об английских местах, о которых вы читаете, потому что есть изгороди, стены и запирающиеся ворота, и множество отдельных домиков для садоводов и людей.

  ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ сад! Я никогда не видела такого сада — большого и тенистого, с дорожками, обрамленными коробками, и с длинными увитыми виноградом беседками с сиденьями под ними.

  Были и теплицы, но теперь они все сломаны.

  Были какие-то юридические проблемы, я полагаю, что-то с наследниками и сонаследниками; во всяком случае, это место пустует годами.

  Боюсь, это портит мое привидение, но мне все равно — в доме есть что-то странное — я это чувствую.

  Я даже сказал это Джону однажды лунным вечером, но он сказал то, что я чувствовал, было ПРОЕКТОМ, и закрыл окно.

  Иногда я необоснованно злюсь на Джона.Я уверена, что никогда раньше не была такой чувствительной. Думаю, это из-за нервного состояния.

  Но Джон говорит, что если я так чувствую, то пренебрегаю надлежащим самоконтролем; поэтому я стараюсь контролировать себя — по крайней мере, перед ним, и это меня очень утомляет.

  Мне немного не нравится наша комната. Я хотел одну внизу, которая выходила на площадь, с розами по всему окну и такими милыми старомодными портьерами из ситца! но Джон не хотел слышать об этом.

  Он сказал, что есть только одно окно, а не место для двух кроватей, и нет места для него, если он возьмет другое.

  Он очень осторожен и любвеобилен, и с трудом позволяет мне шевелиться без особого направления.

  У меня есть рецепт на каждый час дня; он берет на себя все заботы обо мне, и поэтому я чувствую себя неблагодарным, чтобы не ценить это больше.

  Он сказал, что мы приехали сюда исключительно из-за меня, что я должен отлично отдохнуть и подышать свежим воздухом. «Ваши упражнения зависят от вашей силы, моя дорогая, — сказал он, — а ваша еда в некоторой степени зависит от вашего аппетита; но воздух можно впитывать все время.«Итак, мы взяли детскую наверху дома.

  Это большая, просторная комната, почти во весь этаж, с окнами, открывающимися во все стороны, и изобилием воздуха и солнечного света. Сначала это была детская, а затем, я думаю, игровая и спортзал; для маленьких детей окна зарешечены, а в стенах кольца и прочее.

  Краска и бумага выглядят так, как будто их использовали в школе для мальчиков. Он сорван — бумага — большими участками по всему изголовью моей кровати, насколько я могу дотянуться, и на прекрасном месте в другом конце комнаты, внизу.Я никогда в жизни не видел хуже газеты.

  Один из тех обширных ярких узоров, в которых совершаются все художественные грехи.

  Достаточно унылый, чтобы запутать глаз при следовании, достаточно выраженный, чтобы постоянно раздражать и провоцировать учебу, и когда вы проследуете некоторое расстояние по неуклюжим нечетким кривым, они внезапно совершат самоубийство — бросятся под возмутительными углами, уничтожат себя в неслыханных противоречиях .

  Цвет отталкивающий, почти отвратительный; тлеющий нечисто-желтый цвет, странно потускневший от медленно меняющегося солнечного света.

  Это тусклый, но мрачный апельсин в некоторых местах и ​​болезненный серный оттенок в других.

  Неудивительно, что дети это возненавидели! Я бы сам возненавидел, если бы мне пришлось долго жить в этой комнате.

  Вот идет Джон, и я должен убрать это — он ненавидит, когда я пишу слово.

  Мы здесь две недели, и с того первого дня у меня не возникало желания писать.

  Сейчас я сижу у окна в этой ужасной детской, и ничто не мешает мне писать так, как мне хочется, кроме недостатка сил.

  Джон отсутствует весь день и даже несколько ночей, когда его дела серьезны.

  Рад, что мой случай несерьезный!

  Но эти нервные расстройства ужасно угнетают.

  Джон не знает, как сильно я страдаю. Он знает, что для страданий нет ПРИЧИНЫ, и это его удовлетворяет.

  Конечно, это всего лишь нервозность. Это давит на меня, так что я ни в коем случае не выполняю свой долг!

  Я хотел быть такой помощницей для Джона, таким настоящим отдыхом и комфортом, и вот я уже сравнительная ноша!

  Никто не поверит, какое это усилие — делать то немногое, что я могу, — одевать, развлекать и заказывать вещи.

  К счастью, Мэри так хорошо воспитывает ребенка. Такой милый малыш!

  И все же я НЕ МОГУ быть с ним, я так нервничаю.

  Полагаю, Джон никогда в жизни не нервничал. Он так смеется надо мной над этими обоями!

  Сначала он намеревался перекрасить комнату, но потом сказал, что я позволил этому взять верх надо мной, и что для нервного пациента нет ничего хуже, чем уступить место подобным фантазиям.

  Он сказал, что после замены обоев это будет тяжелая кровать, затем решетки на окнах, а затем эти ворота наверху лестницы и так далее.

  «Ты знаешь, что здесь тебе хорошо, — сказал он, — и правда, дорогая, я не хочу ремонтировать дом только для трех месяцев аренды».

  «Тогда пойдем вниз, — сказал я, — там такие красивые комнаты».

  Тогда он обнял меня и назвал благословенным маленьким гусем и сказал, что сойдет в подвал, если я захочу, и побелит его в придачу.

  Но он достаточно прав насчет кроватей, окон и прочего.

  Это просторная и удобная комната, какая угодно, и, конечно, я не буду настолько глуп, чтобы причинить ему дискомфорт просто из прихоти.

  Мне очень нравится большая комната, все, кроме этой ужасной бумаги.

  Из одного окна я вижу сад, те загадочные тенистые беседки, буйные старомодные цветы, кусты и корявые деревья.

  Из другого я получаю прекрасный вид на залив и небольшую частную пристань, принадлежащую имению. Сюда от дома спускается красивая затененная аллея. Мне всегда кажется, что я вижу людей, идущих по этим многочисленным дорожкам и беседкам, но Джон предостерег меня, чтобы я ни в малейшей мере не уступал место фантазии.Он говорит, что с моим воображением и привычкой сочинять истории нервная слабость, подобная моей, обязательно приведет к всевозможным возбужденным фантазиям, и что я должен использовать свою волю и здравый смысл, чтобы сдержать эту тенденцию. Я стараюсь.

  Иногда мне кажется, что если бы я был достаточно хорош, чтобы немного писать, это облегчило бы давление идей и дало мне отдых.

  Но я очень устаю, когда пытаюсь.

  Очень обескураживает отсутствие совета и товарищества по поводу моей работы.Когда я выздоровею, Джон говорит, что мы пригласим кузена Генри и Джулию на длительный визит; но он говорит, что как можно скорее положит мне фейерверк в наволочку, чтобы позволить мне иметь этих возбуждающих людей сейчас.

  Я хотел бы выздороветь быстрее.

  Но я не должен об этом думать. Мне кажется, что эта газета ЗНАЛА, какое ужасное влияние она оказала!

  Есть повторяющееся пятно, где узор свисает, как сломанная шея, и два выпуклых глаза смотрят на вас вверх ногами.

  Я прямо злюсь на его дерзость и вечность.Они ползают вверх, вниз и в стороны, и эти нелепые немигающие глаза повсюду. Есть одно место, где две ширины не совпадают, и глаза бегают вверх и вниз по линии, один немного выше другого.

  Я никогда раньше не видел такого выражения у неодушевленных предметов, и все мы знаем, какое у них выражение! В детстве я лежал без сна и получал больше развлечений и ужасов от глухих стен и простой мебели, чем большинство детей могло найти в магазине игрушек.

  Я помню, как ласково подмигивали ручки нашего большого старого бюро, и был один стул, который всегда казался мне сильным другом.

  Раньше мне казалось, что если что-то другое будет выглядеть слишком жестоким, я всегда могу запрыгнуть в этот стул и быть в безопасности.

  Мебель в этой комнате, однако, не хуже, чем негармоничная, так как нам пришлось все привозить с нижнего этажа. Я полагаю, когда это использовалось как игровая, им приходилось выносить детские вещи, и неудивительно! Я никогда не видел такого разрушения, которое устроили здесь дети.

  Обои, как я уже сказал, местами оторваны, и они держатся ближе, чем брат — у них, должно быть, были не только ненависть, но и настойчивость.

  Затем пол поцарапан, выдолблен и расколот, сама штукатурка вырыта кое-где, и эта огромная тяжелая кровать, которую мы нашли в комнате, выглядит так, как будто она пережила войны.

  Но я немного не возражаю — только бумага.

  Идет сестра Джона. Такая милая девушка и такая заботливая обо мне! Я не должен позволить ей обнаружить, что я пишу.

  Она прекрасная и увлеченная хозяйка, и она не надеется на лучшую профессию. Я искренне верю, что она думает, что меня тошнит от письма!

  Но я могу писать, когда ее нет дома, и видеть ее далеко от этих окон.

  Есть одна, которая управляет дорогой, красивая затененная извилистая дорога, и одна, которая просто смотрит на сельскую местность. Прекрасная страна, полная великих вязов и бархатных лугов.

  На этих обоях есть что-то вроде дополнительного рисунка другого оттенка, особенно раздражающего, потому что вы можете увидеть его только при определенном освещении, а затем нечетко.

  Но в тех местах, где он не выцветает и где солнце просто так, я вижу странную, вызывающую, бесформенную фигуру, которая, кажется, прячется за этой глупой и бросающейся в глаза передней конструкцией.

  Сестра на лестнице!

  Что ж, Четвертое июля закончилось! Люди ушли, и я устал. Джон подумал, что мне будет полезно увидеть небольшую компанию, поэтому у нас просто была мама, Нелли и дети на неделю.

  Конечно, я ничего не сделал. Дженни сейчас обо всем позаботится.

  Но меня это все равно утомило.

  Джон говорит, что если я не приеду быстрее, он осенью отправит меня к Вейру Митчеллу.

  Но я вообще не хочу туда идти.У меня был друг, который однажды был в его руках, и она говорит, что он такой же, как Джон и мой брат, только больше!

  Кроме того, зайти так далеко — такая задача.

  Я не думаю, что стоило тратить силы ни на что, и я становлюсь ужасно раздражительным и сварливым.

  Я ни в чем не плачу, и большую часть времени плачу.

  Конечно, нет, когда здесь Джон или кто-то еще, но когда я один.

  И я сейчас очень много одинока.Джона очень часто задерживают в городе из-за серьезных дел, а Дженни вела себя хорошо и оставляет меня в покое, когда я этого хочу.

  Итак, я гуляю немного по саду или по этой очаровательной улочке, сижу на крыльце под розами и много здесь лежу.

  Мне очень нравится эта комната, несмотря на обои. Возможно ИЗ-ЗА обоев.

  Это так в моей голове живёт!

  Я лежу здесь, на этой огромной неподвижной кровати — кажется, она прибита гвоздями — и с каждым часом следую этой схеме.Уверяю, это не хуже гимнастики. Я начинаю, скажем так, внизу, в углу, там, где его не трогали, и в тысячный раз решаю, что БУДУ следовать этому бессмысленному образцу и прийти к какому-то выводу.

  Я немного знаю принцип замысла и знаю, что эта штука не была устроена по каким-либо законам излучения, или чередования, или повторения, или симметрии, или чего-то еще, о чем я когда-либо слышал.

  Повторяется, конечно, по широте, но не иначе.

  Если смотреть с одной точки зрения, каждая ширина стоит особняком, раздутые изгибы и завитки — своего рода «испорченный романский» с белой горячкой — переваливаются вверх и вниз отдельными колоннами глупости.

  Но, с другой стороны, они соединяются по диагонали, и раскинувшиеся контуры расходятся огромными косыми волнами оптического ужаса, как множество плывущих в погоне водорослей.

  Все это тоже идет горизонтально, по крайней мере, так кажется, и я изнуряю себя, пытаясь различить порядок его движения в этом направлении.

  Они использовали горизонтальную ширину для фриза, и это замечательно добавляет путаницы.

  Есть один конец комнаты, где он почти нетронут, и там, когда перекрестные огни гаснут и низкое солнце светит прямо на него, я все-таки почти представляю себе излучение — бесконечные гротески, кажется, формируются вокруг общего центра и рвутся вперед стремительными прыжками с равным отвлечением.

  Меня утомляет следить за ним. Думаю, я вздремну.

  Не знаю, зачем мне это писать.

  Не хочу.

  Я не могу.

  И я знаю, что Джон счел бы это абсурдом. Но я ДОЛЖЕН говорить то, что чувствую и думаю каким-то образом — это такое облегчение!

  Но усилие становится больше, чем облегчение.

  Сейчас я половину времени ужасно ленив и очень много лежу.

  Джон говорит, что я не должен терять силы, и предлагает мне принять рыбий жир, много тонизирующих средств и прочего, не говоря уже об эле, вине и редком мясе.

  Дорогой Джон! Он очень сильно любит меня и ненавидит, когда я болею.На днях я попытался серьезно поговорить с ним и сказать ему, как бы мне хотелось, чтобы он отпустил меня и нанес визит кузену Генри и Джулии.

  Но он сказал, что я не смог ни пойти, ни выдержать после того, как добрался туда; и я придумал для себя не очень хороший случай, потому что я плакал, прежде чем закончил.

  Мне становится нелегко думать правильно. Полагаю, это всего лишь нервная слабость.

  И дорогой Джон взял меня на руки, и просто понес меня наверх, и положил на кровать, и сел рядом со мной, и читал мне, пока это не утомило мою голову.

  Он сказал, что я его любимая, и его утешение, и все, что у него есть, и что я должен заботиться о себе ради него и сохранять здоровье.

  Он говорит, что никто, кроме меня, не может мне помочь, что я должен использовать свою волю и самообладание и не позволять никаким глупым фантазиям убегать со мной.

  Есть одно утешение: ребенок здоров и счастлив, и ему не нужно занимать детскую комнату ужасными обоями.

  Если бы мы не использовали его, то благословенное дитя стало бы! Какой удачный побег! Да ведь я бы не позволил своему ребенку, впечатлительной малышке, жить в такой комнате для миров.

  Я никогда не думал об этом раньше, но мне повезло, что Джон все-таки оставил меня здесь, я переношу это намного легче, чем ребенок, понимаете.

  Конечно, я больше не говорю им об этом — я слишком умен, — но все равно слежу за этим.

  В этой газете есть вещи, которых никто, кроме меня, не знает и никогда не узнает.

  За этим внешним узором тусклые формы становятся все четче с каждым днем.

  Это всегда одна и та же форма, только очень многочисленная.

  И это похоже на женщину, которая наклоняется и крадется за этим узором.Мне это немного не нравится. Интересно — я начинаю думать — как бы мне хотелось, чтобы Джон забрал меня отсюда!

  Так трудно говорить с Джоном о моем случае, потому что он такой мудрый и потому что он меня так любит.

  Но вчера вечером пробовал.

  Был лунный свет. Луна светит повсюду, как и солнце.

  Ненавижу иногда это видеть, оно так медленно ползет и всегда проходит через то или иное окно.

  Джон спал, и мне не хотелось его будить, поэтому я не двигался и смотрел на лунный свет на волнистых обоях, пока не почувствовал себя ужасно.

  Слабая фигура позади, казалось, пошатнула узор, как будто она хотела выбраться.

  Я тихонько встал и пошел пощупать и посмотреть, ДВИГАЕТСЯ ли бумага, а когда я вернулся, Джон не спал.

  «Что случилось, девочка?» он сказал. «Не ходи так — тебе станет холодно».

  Я подумал, что это хорошее время для разговора, поэтому сказал ему, что я действительно не выигрываю здесь и что я хотел бы, чтобы он забрал меня.

  «Какая прелесть!» сказал он, «наш договор аренды истечет через три недели, и я не знаю, как уйти раньше.

  «Ремонт дома не делают, и я не могу сейчас уехать из города. Конечно, если бы тебе угрожала какая-то опасность, я мог бы и хотел бы, но тебе действительно лучше, дорогая, видишь ты это или нет. Я доктор, милый, и знаю. Вы набираете вес и цвет, у вас улучшается аппетит, мне действительно намного легче к вам ».

  «Я не вешу ни немного больше, — сказал я, — ни столько; И мой аппетит может быть лучше вечером, когда ты здесь, но хуже утром, когда тебя нет! »

  «Благослови ее сердечко!» — сказал он, крепко обнявшись, — «она будет болеть, сколько ей угодно! Но теперь давайте улучшим часы сияния, отправившись спать, и поговорим об этом утром! »

  «А ты не уйдешь?» — мрачно спросил я.

  «Почему, как я могу, милый? Осталось всего три недели, а затем мы отправимся в приятное небольшое путешествие на несколько дней, пока Дженни будет готовить дом. На самом деле дорогой, ты лучше! »

  «Возможно, лучше телом…» — начал я и резко остановился, потому что он выпрямился и посмотрел на меня таким суровым, укоризненным взглядом, что я не мог сказать ни слова.

  «Моя дорогая, — сказал он, — я умоляю тебя, ради меня, ради нашего ребенка, а также ради тебя самих, чтобы ты ни на мгновение не позволил этой идее прийти в голову! Для такого темперамента, как ваш, нет ничего опаснее и увлекательнее.Это фальшивая и глупая фантазия. Разве ты не можешь доверять мне как врачу, когда я тебе это говорю? »

  Так что, конечно, я больше ничего не сказал на этот счет, и вскоре мы заснули. Сначала он подумал, что я сплю, но я не спал, и пролежал там несколько часов, пытаясь решить, действительно ли этот передний и задний паттерны движутся вместе или по отдельности.

  В подобном образце при дневном свете наблюдается отсутствие последовательности, нарушение закона, что является постоянным раздражителем для нормального ума.

  Цвет достаточно отвратительный, и достаточно ненадежный, и достаточно бесит, но узор мучителен.

  Вы думаете, что освоили это, но как только вы начинаете следовать, он делает сальто назад, и вот вы. Он бьет вас по лицу, сбивает с ног и топчет. Это похоже на дурной сон.

  Внешний вид — витиеватые арабески, напоминающие гриб. Если вы можете вообразить поганку в суставах, бесконечную вереницу поганок, бутонизирующих и прорастающих бесконечными извилинами, — это что-то вроде этого.

  То есть иногда!

  В этой бумаге есть одна заметная особенность, которую, кажется, никто не замечает, кроме меня, а именно то, что она меняется при изменении света.

  Когда солнце пробивается через восточное окно — я всегда наблюдаю за первым длинным прямым лучом — оно меняется так быстро, что я никогда не могу в это поверить.

  Поэтому смотрю всегда.

  При лунном свете — луна светит всю ночь, когда есть луна — я бы не знал, что это та же самая бумага.

  Ночью при любом свете, в сумерках, при свете свечей, при свете лампы и, что хуже всего, при лунном свете, он превращается в решетку! Я имею в виду внешний узор и женщину, стоящую за ним, настолько просты, насколько это возможно.

  Я долгое время не понимала, что за штука показывалась за этим тусклым узором, но теперь я совершенно уверена, что это женщина.

  Днем она покорна, тиха. Я думаю, что это шаблон, который удерживает ее в таком состоянии. Это так озадачивает. Это заставляет меня молчать по часам.

  Я сейчас очень много лежу. Джон говорит, что это хорошо для меня и спать как можно.

  Действительно, он завел эту привычку, заставляя меня ложиться в течение часа после каждого приема пищи.

  Я убежден, что это очень плохая привычка, потому что, как видите, я не сплю.

  И это культивирует обман, потому что я не говорю им, что проснулся — о нет!

  Дело в том, что я немного боюсь Джона.

  Иногда он кажется очень странным, и даже у Дженни необъяснимый вид.

  Иногда мне приходит в голову, как научная гипотеза, что, возможно, это бумага!

  Я наблюдал за Джоном, когда он не знал, что я смотрю, и внезапно вошел в комнату под самыми невинными предлогами, и я несколько раз ловил его, когда он смотрел на БУМАГУ! И Дженни тоже.Однажды я поймал Дженни, положив на него руку.

  Она не знала, что я был в комнате, и когда я спросил ее тихим, очень тихим голосом, максимально сдержанно, что она делает с бумагой, она обернулась, как будто ее поймали. крадет, и выглядел очень рассерженным — спросил меня, почему я должен ее так пугать!

  Затем она сказала, что бумага испачкала все, к чему прикасалась, что она нашла желтые пятна на всей моей одежде и на одежде Джона, и ей хотелось бы, чтобы мы были поосторожнее!

  Разве это не звучало невинно? Но я знаю, что она изучала этот образец, и я уверен, что никто, кроме меня, этого не узнает!

  Жизнь сейчас намного увлекательнее, чем раньше.Видите ли, мне есть чего ожидать, чего я с нетерпением жду, на что смотреть. Я действительно ем лучше и стал тише, чем был.

  Джон так рад видеть, что я становлюсь лучше! На днях он немного посмеялся и сказал, что я, кажется, процветаю, несмотря на мои обои.

  Я выключил со смехом. У меня не было намерения говорить ему, что это из-за обоев — он будет смеяться надо мной. Возможно, он даже захочет меня забрать.

  Я не хочу уходить, пока не узнаю об этом.Осталась еще неделя, и я думаю, этого будет достаточно.

  Я чувствую себя намного лучше! Я мало сплю по ночам, потому что так интересно наблюдать за развитием событий; но я много сплю днем.

  Днем это утомительно и непросто.

  На грибе всегда появляются новые побеги и повсюду новые оттенки желтого. Я не могу их сосчитать, хотя старался сознательно.

  Это самые странные желтые обои! Это заставляет меня думать обо всех желтых вещах, которые я когда-либо видел — не о красивых, вроде лютиков, а о старых грязных, плохих желтых вещах.

  Но в этой бумаге есть еще кое-что — запах! Я заметил это, как только мы вошли в комнату, но с таким большим количеством воздуха и солнца это было неплохо. Теперь у нас была неделя тумана и дождя, и вне зависимости от того, открыты окна или нет, запах здесь.

  Он ползет по всему дому.

  Я нахожу его парящим в столовой, прячущимся в гостиной, прячущимся в холле, подстерегающим меня на лестнице.

  Попадает мне в волосы.

  Даже когда я еду кататься, если я внезапно поворачиваю голову и удивляюсь — это запах!

  И запах какой странный! Я потратил часы на то, чтобы проанализировать его, найти, как он пахнет.

  Это неплохой — сначала и очень нежный, но довольно тонкий, самый стойкий запах, который я когда-либо встречал.

  В эту сырую погоду это ужасно, я просыпаюсь среди ночи и вижу, что она нависает надо мной.

  Сначала меня это беспокоило. Я всерьез подумывал поджечь дом — дотянуться до запаха.

  Но теперь я к этому привык. Единственное, что мне нравится, это ЦВЕТ бумаги! Желтый запах.

  На стене внизу, рядом с шваброй, есть очень забавная отметина.Полоса, бегающая по комнате. Он идет за каждым предметом мебели, кроме кровати, длинный, прямой, ровный гладкий, как будто его натирали снова и снова.

  Интересно, как это было сделано и кто это сделал, и для чего они это сделали. Круглый, круглый и круглый — круглый, круглый и круглый — от этого у меня кружится голова!

  Я действительно кое-что обнаружил.

  Наблюдая столько по ночам, когда все меняется, я наконец узнал.

  Передний узор ДЕЙСТВИТЕЛЬНО движется — и это неудивительно! Женщина позади трясет!

  Иногда мне кажется, что позади очень много женщин, а иногда только одна, и она быстро ползает, и ее ползание сотрясает все вокруг.

  Тогда в очень ярких местах она не двигается, а в очень тенистых местах она просто берет прутья и сильно встряхивает их.

  А она все время пытается пролезть. Но никто не мог пролезть через этот узор — он так душит; Думаю, поэтому у него так много голов.

  Они проходят, а затем узор душит их, переворачивает вверх ногами и делает их глаза белыми!

  Если бы эти головы были прикрыты или сняты, было бы не так уж плохо.

  Я думаю, что женщина вылезает днем!

  И я расскажу вам, почему — в частном порядке — я ее видел!

  Я вижу ее из каждого окна!

  Я знаю, что это одна и та же женщина, потому что она всегда ползает, а большинство женщин не ползают при дневном свете.

  Я вижу ее на этой длинной дороге под деревьями, она ползет, а когда подъезжает экипаж, она прячется под кустами ежевики.

  Я ее ни капли не виню. Наверное, очень унизительно быть застигнутым ползком при дневном свете!

  Я всегда запираю дверь, когда подкрадываюсь к дневному свету.Я не могу делать это ночью, потому что знаю, что Джон что-то заподозрит сразу.

  А Джон сейчас такой чудак, что я не хочу его раздражать. Я бы хотел, чтобы он взял другую комнату! Кроме того, я не хочу, чтобы кто-нибудь вытаскивал эту женщину ночью, кроме меня.

  Я часто задаюсь вопросом, смогу ли я увидеть ее сразу из всех окон.

  Но повернись так быстро, как я могу, я могу видеть только одну из них одновременно.

  И хотя я всегда ее вижу, она МОЖЕТ ползать быстрее, чем я могу повернуться!

  Иногда я наблюдал, как она далеко, в открытой местности, крадется с быстротой, как тень облака на сильном ветру.

  Если бы только верхний узор мог отделиться от нижнего! Я хочу попробовать, понемногу.

  Я обнаружил еще одну забавную вещь, но на этот раз не буду ее рассказывать! Не стоит слишком доверять людям.

  Осталось всего два дня, чтобы выпустить эту газету, и я думаю, что Джон начинает это замечать. Мне не нравится выражение его глаз.

  И я слышал, как он задавал Дженни много профессиональных вопросов обо мне. У нее был очень хороший отчет.

  Она сказала, что я много спал днем.

  Джон знает, что я плохо сплю по ночам, хотя я такой тихий!

  Он тоже задавал мне всевозможные вопросы и притворился очень любящим и добрым.

  Как будто я его не видел!

  Тем не менее, я не удивляюсь, что он так себя ведет, спит под этой бумагой три месяца.

  Это интересует только меня, но я уверен, что Джона и Дженни это втайне затронуло.

  Ура! Это последний день, но этого достаточно.Джон должен остаться в городе на ночь и не выйдет до вечера.

  Дженни хотела переспать со мной — хитрая штука! но я сказал ей, что мне, несомненно, лучше выспаться на ночь в одиночестве.

  Это было умно, потому что я действительно был не одинок! Как только наступил лунный свет и эта бедняжка начала ползать и трясти узор, я встал и побежал ей на помощь.

  Я тянул, и она тряслась, я трясла, и она тянула, и еще до утра мы сняли несколько ярдов этой бумаги.

  Полоса примерно в мою голову и половину комнаты.

  А потом, когда пришло солнце и этот ужасный узор начал смеяться надо мной, я заявил, что закончу его сегодня же!

  Мы уезжаем завтра, и они снова убирают всю мою мебель, чтобы оставить все как было раньше.

  Дженни в изумлении посмотрела на стену, но я весело сказал ей, что сделал это из чистой злобы на эту порочную тварь.

  Она засмеялась и сказала, что не прочь бы сделать это сама, но я не должен уставать.

  Как она тогда себя выдала!

  Но я здесь, и никто не трогает эту бумагу, кроме меня — НЕ ЖИВУЮ!

  Она пыталась вытащить меня из комнаты — это было слишком очевидно! Но я сказал, что теперь там так тихо, пусто и чисто, что мне казалось, что я снова лягу и высплюсь изо всех сил; и не разбудить меня даже к обеду — я звонила, когда просыпалась.

  Итак, теперь она ушла, и слуги ушли, и вещи ушли, и не осталось ничего, кроме прибитого большого каркаса кровати с тканевым матрасом, который мы нашли на нем.

  Сегодня мы будем спать внизу, а завтра отправимся в лодку домой.

  Мне очень нравится комната, теперь она снова пуста.

  Как эти дети рвались здесь!

  Каркас кровати изрядно прогрыз!

  Но я должен приступить к работе.

  Я запер дверь и бросил ключ на переднюю дорожку.

  Я не хочу выходить, и я не хочу, чтобы кто-нибудь входил, пока не придет Джон.

  Я хочу удивить его.

  У меня здесь веревка, которую даже Дженни не нашла.Если эта женщина выйдет и попытается убежать, я могу связать ее!

  Но я забыл, что без опоры далеко не уйду!

  Эта кровать НЕ двигается!

  Я пытался поднять и толкать его, пока не стал хромым, а потом так разозлился, что откусил кусок в углу, но это повредило мне зубы.

  Затем я снял всю бумагу, до которой мог дотянуться, стоя на полу. Он ужасно держится, и узор просто наслаждается! Все эти задушенные головы, выпуклые глаза и плывущие грибковые наросты просто визжат от насмешек!

  Я достаточно зол, чтобы сделать что-то отчаянное.Выпрыгнуть из окна было бы замечательным упражнением, но перекладины слишком прочные, чтобы даже пытаться.

  Кроме того, я бы не стал этого делать. Конечно нет. Я достаточно хорошо знаю, что такой шаг неуместен и может быть неправильно истолкован.

  Я даже не люблю ВЫГЛЯДЫВАТЬ в окно — там столько ползающих женщин, а они так быстро ползают.

  Интересно, все ли они вышли из этих обоев, как я?

  Но теперь я надежно привязан моей хорошо спрятанной веревкой — ты не вытащишь МЕНЯ на дорогу!

  Полагаю, мне придется вернуться за узор, когда придет ночь, а это сложно!

  Как приятно находиться в этой прекрасной комнате и красться, как мне заблагорассудится!

  Я не хочу выходить на улицу.Я не буду, даже если Дженни попросит меня об этом.

  Ибо снаружи надо ползать по земле, и все зеленое, а не желтое.

  Но здесь я могу плавно ползать по полу, и мое плечо просто умещается в этом длинном поцелуе вокруг стены, так что я не могу сбиться с пути.

  Почему Джон у двери!

  Бесполезно, молодой человек, не открывай!

  Как он звонит и колотит!

  Теперь он плачет по топору.

  Было бы обидно сломать эту красивую дверь!

  «Джон, дорогой!» — сказал я нежнейшим голосом, — «ключ у крыльца, под листом подорожника!»

  Это заставило его замолчать на несколько мгновений.

  Затем он сказал — действительно очень тихо: «Открой дверь, моя дорогая!»

  «Не могу, — сказал я. — Ключ у входной двери под листом подорожника!»

  И затем я повторил это снова, несколько раз, очень мягко и медленно, и сказал это так часто, что ему пришлось пойти и посмотреть, и он, конечно, понял это и вошел. Он остановился у двери.

  «Что случилось?» он плакал. «Ради бога, что ты делаешь!»

  Я все так и продолжал ползать, но смотрел на него через плечо.

  «Я наконец-то выбрался, — сказал я, — несмотря на тебя и Джейн. И я снял большую часть бумаги, так что ты не можешь вернуть меня обратно! »

  Так почему тот человек упал в обморок? Но он это сделал, и прямо напротив меня, у стены, так что мне каждый раз приходилось переползать через него!

  23 слова-перехода для бесшовного французского

  Прерывистый французский — это верный путь к катастрофе.

  Ладно, может быть, не , а плохо…

  Но никто не хочет, чтобы их французский звучал прерывисто, верно?

  К счастью, во французском языке есть целый каталог переходных слов, которые помогают скрепить все это вместе.

  И позвольте мне сказать вам, французы любят свои переходные слова!

  Они не только мешают вам казаться роботом, но и являются ключом к написанию эффективных эссе, пониманию литературы, которую вы читаете, и улучшению (никогда не останавливайтесь!) Вашего понимания и разговора.

  Это могут быть небольшие слова, и вы могли бы их игнорировать и в любом случае понять суть вещей, но вы ведь не такой ученик, не так ли?

  Давайте перейдем к делу и начнем добавлять эти ключевые ингредиенты к нашим существительным, глаголам и прилагательным.

  Загрузить: Это сообщение в блоге доступно в виде удобного и портативного PDF-файла, который вы можете можно взять куда угодно. Щелкните здесь, чтобы получить копию. (Скачать)

  Как включить французские переходные слова в свой рацион

  Замочите ноги с викторинами

  И вообще, что вы действительно знаете об этих словах? Всегда полезно проверить свои знания с помощью нескольких тестов, прежде чем углубляться в какую-либо тему.Вы можете даже немного повысить уверенность, когда поймете, что уже знаете значительную часть переходных слов!

  Если ваши знания кажутся грубыми, обязательно изучите их, используя приведенные ниже методы.

  Извлечение переходных слов из реальных французских материалов

  переходных слов разбросаны по всему вашему французскому тексту (вы ведь читаете, верно?). Чтобы полностью понять, что вы читаете, знание переходных слов — это последний рубеж.Четкость будет нереальной! Имея это в виду, используйте слова вокруг слов перехода, чтобы попытаться угадать из контекста, если вы не уверены. Если вы все еще не уверены в том, что означает слово, выделите его на потом и поищите в одном из своих французских словарей.

  Вы найдете эти забавные связующие слова во всех типах французской литературы, от детских книг до художественной литературы для молодежи и классических литературных шедевров. Как только вы узнаете их большую часть, вы сможете насладиться прекрасным чувством понимания этого гораздо большего количества французских текстов.

  Аутентичные французские фильмы, телешоу и видео — еще одно отличное место для поиска и прослушивания переходных слов. Вы услышите , как они естественным образом используются настоящими носителями французского языка , что бесценно для их включения в ваш собственный французский.

  Конечно, немного сложнее подобрать переходные слова, если родная французская речь проносится мимо ушей. Чтобы упростить задачу, попробуйте посмотреть на FluentU.

  FluentU берет реальные видео — например, музыкальные видеоклипы, трейлеры к фильмам, новости и вдохновляющие выступления — и превращает их в индивидуальные уроки изучения языка.

  Другие сайты используют контент по сценарию. FluentU использует естественный подход , который поможет вам со временем усвоить французский язык и культуру. Вы выучите французский так, как на нем говорят реальные люди.

  На FluentU есть множество отличных материалов, таких как интервью и веб-сериалы, как вы можете видеть здесь:

  FluentU делает видео доступным с помощью интерактивных субтитров.

  Вы можете нажать на любое слово, чтобы мгновенно его найти.Каждое определение содержит примеры, которые помогут вам понять, как используется это слово.

  Например, если вы нажмете на слово «круа», , вы увидите следующее:

  Практикуйте и укрепляйте словарный запас, который вы выучили в данном видео, с помощью адаптивных тестов FluentU . Проведите пальцем влево или вправо, чтобы увидеть больше примеров для слова, которое вы изучаете, и сыграйте в мини-игры из динамических карточек, например «заполните поле».»

  В процессе обучения FluentU отслеживает словарный запас, который вы изучаете, и использует эту информацию, чтобы дать вам 100% персонализированный опыт.

  Это дает вам дополнительную возможность попрактиковаться в трудных словах и напоминает вам, когда пришло время повторить то, что вы узнали.

  Начните использовать FluentU на веб-сайте со своего компьютера или планшета или, что еще лучше, загрузите приложение FluentU из магазинов iTunes или Google Play.

  Напишите свои собственные красивые предложения

  Я не хотел этого говорить, но вот оно… практика делает все идеально, ребята.Так что возьмите ручки и бумагу и начните с этих французских предложений! Попробуйте написать абзац, который использует четыре или пять переходных слов .

  Если вам больше нравится обучение на основе погружения, не забудьте включить соответствующие слова перехода при написании электронных писем своим друзьям по переписке, при написании записей в французском дневнике или даже в текстовых сообщениях с другим франкоговорящим другом. Вы будете звучать так утонченно.

  Используйте переходные слова с сослагательным наклонением

  Слагательное наклонение — нечего бояться, но иногда бывает трудно интегрировать во французский, который вы действительно используете.Некоторые учащиеся склонны избегать этого (мы все были в этом). К счастью для вас, я заметил, какие из переходных слов и фраз, приведенных ниже, имеют сослагательное наклонение. Это больше не должно игнорироваться! Это даст вам возможность использовать французский язык прямо сейчас, пока вы будете практиковать как переходы, так и сослагательное наклонение.

  Если вы еще новичок, не беспокойтесь. Многие из этих слов и фраз не требуют сослагательного наклонения. С другой стороны, вы всегда можете воспользоваться возможностью, чтобы узнать об этом ультра-полезном и забавном французском продукте.

  Слушайте онлайн преподавателей французского

  Прослушивание преподавателей французского языка помогает улучшить ваши знания французских соединителей и гарантирует, что вы правильно их выучите. Чтобы получить отличное представление о французских переходных словах, посмотрите видео ниже.

  Преподаватель французского Kritika познакомит вас с некоторыми общими словами для перехода и даже проверит ваши знания в конце с помощью забавного задания с заполнением бланка!

  Чтобы узнать больше об изучении французского языка от преданных преподавателей, посетите канал FluentU French на YouTube и не забудьте подписаться.

  Связывая все вместе: 23 переходных слова для бесшовного французского

  1.

  D’abord

  Перевод: Прежде всего

  D’abord , il faut réchauffer le four. (Прежде всего, необходимо предварительно разогреть духовку.)

  Когда вы думаете «переходное слово», возможно, вы думаете именно об этом. Чтобы начать с основ, вот одно из первых переходных слов, которые вы, вероятно, выучили на уроках французского. Лучше всего в начале предложения, при указании направления или при пересказе ряда событий.

  С сослагательным наклонением? Нет.

  2.

  Ensuite

  Перевод: Далее

  Ensuite , je prépare la tarte aux cerises. (Далее я готовлю вишневый пирог.)

  Самый простой способ запомнить это (еще одно в серии ваших основных слов перехода) — это то, что la suite — это продолжение или «следующий» на французском языке. Это полезный словарный запас при изучении французских книжных серий и фильмов, и это переходное слово, очевидно, полезно для продолжения серии событий или указаний, которые вы, возможно, даете.

  С сослагательным наклонением? Не-а.

  3.

  Пуис

  Перевод: Тогда

  Puis , je coupe les pêches. (Затем я режу персики.)

  Тогда у вас будет puis . Если вы не знакомы с этим, просто знайте, что в литературе и разговоре он найдет много . Это очень полезное слово-переходник. Puis оказывается хорошим запасным словом, когда некоторые из более конкретных переходных слов ускользают от вас.

  С сослагательным наклонением? И не этот.

  4.

  Энфин

  Перевод: Наконец

  Enfin , на манге tout. (Наконец-то съедим все.)

  В нашей последовательности d ’ abord, ensuite, puis мы заканчиваем на enfin . Это полезное слово используется не только как переход к отметке la fin (конец) чего-либо, но также является междометием — словом-заполнителем, если хотите.Это может означать «хорошо», «в целом», «я имею в виду» или «по крайней мере». Это многогранный меч. Используйте его как переход к концу или сделайте свой разговорный французский более аутентичным.

  С сослагательным наклонением? Pas du tout (совсем нет).

  5.

  Ainsi que

  Перевод: А также

  Je voudrais une tarte aux pommes ainsi que deux boules de glace. (Я хочу яблочный пирог и две шарики мороженого.)

  Говоря сейчас о более продвинутой лексике, это означает «точно так же». Это соединение полезно при подробном обсуждении того, что вы уже обсуждаете. Его также можно использовать с другим значением «точно так же», как в «Это было , как я думал, ».

  С сослагательным наклонением? Нет!

  6.

  Après que

  Перевод: После / когда

  Je vais dormir après que je mange toute cette tarte. (Я пойду спать после того, как съем весь этот пирог.)

  Спорим, вам интересно, в чем разница между и до и этим старым фаворитом и до . Après — это предлог , а ap rès que — составное соединение . Все это означает, что вы используете последнее, когда за ним следует глагол (как в примере). Если вы хотите начать предложение с «после», используйте предлог:

  .

  Апрель , на va partir. (Потом мы уходим.)

  Помните, что que помогает связать предложения, и вы должны быть готовы связать всю ночь напролет.

  сослагательное наклонение — дружественный? Технически нет, но франкоговорящие люди, как правило, используют после него сослагательное наклонение. Так что продолжайте и получите дополнительную практику.

  7.

  Avant que

  Перевод: До

  Je vais finir la tarte avant que je nettoie la kitchen. (Я собираюсь закончить пирог, прежде чем уберу кухню.)

  Подобно a près que, это соединение не следует путать с его определением без que. Можно провести такое же различие — avant в данном случае является предлогом, а avant que — составным союзом.

  С сослагательным наклонением? Да, и не забывайте!

  8.

  Bien que

  Перевод: Хотя / хотя

  Il m’a donné une tarte aux pêches bien que j’aie commandé une tarte aux pommes! (Он дал мне персиковый пирог, хотя я заказал яблочный пирог!)

  Осторожно, не переводи это одно как «хорошо, что».Эта конъюнктивная фраза отлично подходит для демонстрации контраста и добавления «условий» к вещам, даже если вам нужно знать сослагательное наклонение, чтобы использовать его.

  С сослагательным наклонением? О, определенно.

  9.

  Dès que

  Перевод: Как только

  Dès que la tarte прибыть, je vais la détruire. (Как только придет пирог, я его уничтожу.)

  Обычно за этим следует не сослагательное наклонение, а будущее время! Имеет смысл с учетом контекста.Это отличная соединительная фраза, которую можно использовать при создании угроз, высоких целей и неопределенных планов. Très полезно.

  С сослагательным наклонением? Никогда, никогда.

  10.

  Parce que / car

  Перевод: Потому что

  J’aime les tartes plus que les gâteaux parce que (car) la croûte est magnifique. (Пироги люблю больше, чем пирожные, потому что корочка великолепная.)

  Вы, вероятно, знакомы с parce que , и, возможно, меньше знакомы с car . Для придирчивых франкоязычных пользователей следует помнить о некоторых незначительных отличиях: Car немного больше склоняется к «с» или «для». Parce que немного сильнее при использовании в речи. По сути, они оба означают одно и то же, но полезно знать их оба, чтобы разнообразить ваш французский разговор.

  С сослагательным наклонением?

  11.

  Заливка

  Перевод: Так что

  Je fais une tarte pour que tu aies quelque выбрал a manger ce soir. (Я делаю пирог, чтобы ты сегодня поел.)

  Ой, разве не здорово, когда такое полезное соединение принимает сослагательное наклонение? Ну конечно! Вот как можно практиковаться. Залить означает, но для целей перевода, «так, чтобы» имел больше смысла при использовании этой фразы.

  С сослагательным наклонением? Вам лучше поверить!

  12.

  Quoi que

  Перевод: Неважно

  Quoi que ma mère fasse en kitchen, c’est délicieux. (Что бы мама ни готовила на кухне, это вкусно.)

  Готов поспорить, у вас в голове кружится мысль о том, насколько лучше будет звучать ваш французский, когда вы его освоите. Независимо от того, какой носитель информации, он полезен. Но вы можете заметить интересную тенденцию: слово, которое вы хорошо знаете, в (bien, quoi, pour) , когда добавлено к нашему любимому словечку que, , может дать совершенно другое определение. Сохраняйте это в своей мысленной записной книжке, когда читаете эти фразы или слышите их произнесенные!

  С сослагательным наклонением? Да… еще раз!

  13.

  Тан кэ

  Перевод: До

  Tant que cette tarte est là, je serai tenté de la manger. (Пока этот пирог здесь, я буду испытывать искушение съесть его.)

  Что означает tant ? Забавно, что вы спросите, потому что это еще один пример того, как забавные слова трансформируются их верным помощником que. Tant сам по себе означает «так много или много» или может использоваться для выражения неопределенного количества.Если применить это определение к этой переходной фразе, то можно увидеть что-то вроде приблизительного перевода, который соответствует «до тех пор, пока». Но пока вы помните определение, все будет хорошо.

  С сослагательным наклонением? Нет, на этом вы в безопасности.

  14.

  Comme / puisque

  Перевод: С

  Comme j’ai mangé trop de tarte, je ne peux pas manger mes légumes. (Так как я съел слишком много пирога, я не могу есть овощи.)

  Puisque je l’ai fait, je goûte en premier. (Раз уж я это сделал, сначала попробую [это]).

  Несмотря на то, что определения этих двух одинаковые, есть небольшое различие. Comme полезен для отображения как причины, так и результата предложения, тогда как puisque просто дает объяснение. Comme также любит располагаться в начале предложения, тогда как puisque может стоять в середине, если вам так нравится.Это различие поможет вам звучать сверхсуперпрофессионально!

  С сослагательным наклонением? Нет и нет.

  15.

  Lorsque / quand

  Перевод: Когда

  Je cuisinais quand / lorsque tu es arrivé. (Я готовил, когда вы приехали.)

  Они взаимозаменяемы, если говорить о времени, хотя lorsque является формальным обновлением quand . Оцените ситуацию, когда будете ковырять. У них обоих есть свое особое предназначение: Quand может означать «всякий раз, когда», а lorsque может означать «в то время как».

  С сослагательным наклонением? К сожалению, нет.

  16.

  Quoique

  Перевод: Хотя

  Je mangerai une autre tranche quoique je n’aie pas faim. (Я съем еще кусок, даже если не голоден).

  Ладно, признаю … здесь немного сбивает с толку.Мы только что набрали quoi que , что означает «несмотря ни на что», , и теперь у нас есть то же самое, за вычетом промежутка между ними, и вдруг это означает «хотя»? При разговоре они звучат одинаково, но вы сможете понять это исходя из контекста. Кроме того, bien que и quoique могут использоваться как взаимозаменяемые. Еще одна возможность для вас диверсифицироваться.

  С сослагательным наклонением? Тебе лучше поверить в это.

  17.

  Donc

  Перевод: Так

  Je veux que tu la goûtes, donc je garde une part. (я хочу, чтобы вы попробовали, поэтому я экономлю кусок.)

  Об этом слове можно так много сказать. Donc — один из святых Граалей французских слов-заполнителей, одна из маленьких особенностей французской речи, которую вы усвоите, находясь во Франции, и носите с собой, улыбаясь, навсегда. Они используют его как «правильно», показывая причинно-следственную связь, так и то, как мы используем его в английском: «Итак, вот в чем дело.«Итак, я направлялся в магазин». «Итак… Итак… Итак…» Вспомните donc. Берегите это. Можете ли вы сказать, что это мое любимое французское переходное слово?

  С сослагательным наклонением? Даже близко.

  18.

  En fait

  Перевод: Фактически

  En fait, l’année dernière j’ai gagné une Competition. (Фактически, в прошлом году я выиграл конкурс.)

  У вас нет оправданий, если вы не помните этого.По написанию и звучанию оно похоже на английское определение. Используйте эту фразу перед тем, как сделать акцент на важном выводе или ключевом моменте.

  С сослагательным наклонением?

  19.

  Клеймо

  Перевод: Тем не менее

  Cependant , j’aime un bon gâteau de temps en temps. (Однако время от времени я наслаждаюсь хорошим тортом.)

  Cependant на самом деле наречие, но оно по-прежнему действует как переходное слово.Используйте его в начале предложения, чтобы указать на оппозицию или противоречие. Pourtant — близкий родственник, но в нем немного больше нюансов, так как он указывает на то, что одно произошло тогда, когда ожидалось другое.

  С сослагательным наклонением? Нет! Нет!

  20.

  En revanche / par contre

  Перевод: С другой стороны, в оппозиции

  Une tarte aux pommes est classique. Par contre , une tarte aux tomates est bonne pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner. (Яблочный пирог — классический. С другой стороны, томатный пирог хорош на завтрак, обед и ужин.)

  По четкости близко к cependant , но обеспечивает более четкий контраст. Это два отличных переходных слова, когда вы пишете эссе на французском или не можете решить, какой пирог лучше.

  С сослагательным наклонением? Mais non!

  21.

  En plus / en outre

  Перевод: Также

  En outre , il faut choisir un bon parfum de glace pour assocpagner la tarte. (Кроме того, к пирогу нужно выбрать хороший вкус мороженого.)

  Нужно добавить что-то, что вы забыли раньше? Эти два хороших способа изменить свой язык и избежать использования aussi (также) на каждом шагу. En plus является обычным явлением в разговоре, и оно, как и en outre , часто является лучшей альтернативой aussi в письменном французском языке.

  С сослагательным наклонением? Ямайский (никогда).

  22.

  Залить часть / залить моими

  Перевод: Для меня

  Pour moi / ma part , je préfère la tarte au citron. (Я предпочитаю лимонный пирог.)

  Вот две фразы, которые можно использовать, если вы хотите подчеркнуть «я! меня! меня!» Pour moi — хороший способ сделать заказ в ресторане, а pour ma part — лучший способ выразить свое мнение.

  С сослагательным наклонением? Перестань спрашивать.Это еще одно «нет».

  23.

  À mon avis

  Перевод: На мой взгляд

  À mon avis , все фразы без насмешек! (На мой взгляд, все эти предложения смешные!)

  Но когда вы действительно хотите рассказать все о себе и своем мнении, это лучшая фраза. Чтобы квалифицировать высказывание как мнение или перед тем, как вы начнете разглагольствовать о чем-то, что вам нравится, это отличная переходная фраза, которую можно использовать и злоупотреблять!

  С сослагательным наклонением? Я говорю это в последний раз… нет.

  Enfin, вы хорошо подготовлены, чтобы говорить как профессионал, писать как эссеист и понимать все детали французской литературы, которую вы поглощаете.

  Хотя слов перехода гораздо больше, чем перечислено, знание основ творит чудеса для вашей беглости.

  Прерывистого французского больше нет!

  Загрузить: Это сообщение в блоге доступно в виде удобного и портативного PDF-файла, который вы можете можно взять куда угодно.Щелкните здесь, чтобы получить копию. (Скачать)

  Если вам понравился этот пост, что-то мне подсказывает, что вам понравится FluentU, лучший способ выучить французский с помощью реальных видео.

  Испытайте французское погружение в онлайн!

  Мозговой штурм — Центр письма • Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл

  О чем этот раздаточный материал

  В этом раздаточном материале обсуждаются методы, которые помогут вам начать писать статью и продолжать писать, преодолевая трудности процесса проверки.Мозговой штурм может помочь вам выбрать тему, выработать подход к ней или углубить понимание ее потенциала.

  Введение

  Если вы сознательно воспользуетесь преимуществами своих естественных мыслительных процессов, собирая энергию своего мозга в «шторм», вы можете преобразовать эти энергии в письменные слова или диаграммы, которые приведут к живому, яркому письму. Ниже вы найдете краткое обсуждение того, что такое мозговой штурм, почему вы можете провести мозговой штурм, и предложения о том, как вы можете провести мозговой штурм.

  Если вы начинаете с слишком большого количества информации или ее недостаточно, мозговой штурм может помочь вам начать новую письменную задачу или оживить проект, который еще не завершен. Давайте посмотрим на каждый случай:

  Когда у вас ничего нет: вам может понадобиться надвигаться шторм, когда вы чувствуете себя «пустым» по теме, лишенным вдохновения, полным беспокойства по поводу темы или просто слишком устали, чтобы составить упорядоченный план. В данном случае мозговой штурм поднимает пыль, нагнетает немного воздуха в наши застывшие лужи мыслей и снова заставляет ветерок вдохновения двигаться.

  Когда у вас слишком много: бывают моменты, когда в вашем мозгу слишком много хаоса и вам нужно навести какой-то сознательный порядок. В этом случае мозговой штурм заставляет ментальный хаос и случайные мысли хлынуть на страницу, давая вам некоторые конкретные слова или схемы, которые вы затем можете расположить в соответствии с их логическими связями.

  Методы мозгового штурма

  Ниже приводятся отличные идеи о том, как провести мозговой штурм — идеи от профессиональных писателей, начинающих писателей, людей, которые предпочли бы избегать писательства, и людей, которые проводят много времени в мозговом штурме о … ну, как провести мозговой штурм.

  Попробуйте несколько из этих вариантов и поставьте перед собой задачу варьировать методы, на которые вы полагаетесь; некоторые методы могут лучше подходить конкретному писателю, академической дисциплине или заданию, чем другие. Если метод, который вы попробуете первым, вам не помогает, продолжайте и попробуйте другие.

  Фрирайтинг

  Когда вы пишете фрирайтером, вы позволяете своим мыслям течь, как они хотят, кладя ручку на бумагу и записывая все, что приходит вам в голову. Вы не оцениваете качество написанного и не беспокоитесь о стиле или каких-либо поверхностных проблемах, таких как орфография, грамматика или пунктуация.Если вы не можете придумать, что сказать, запишите это — правда. Преимущество этой техники состоит в том, что вы освобождаете своего внутреннего критика и позволяете себе писать то, чего не могли бы написать, если бы вы были слишком застенчивы.

  При фрирайтинге вы можете установить лимит времени («Я напишу 15 минут!») И даже использовать кухонный таймер или будильник, или вы можете установить лимит места («Я буду писать, пока не заполню четыре полных блокнота» страницы, что бы меня ни прерывало! ») и просто пишите, пока не достигнете этой цели.Вы можете сделать это на компьютере или на бумаге, и вы даже можете попробовать это с закрытыми глазами или с выключенным монитором, что способствует скорости и свободе мысли.

  Ключевой момент в том, что вы продолжаете писать, даже если считаете, что ничего не говорите. Слово должно следовать за словом, независимо от его актуальности. Ваш фрирайтинг может даже выглядеть так:

  «Эта статья должна быть о политике производства табака, но хотя я ходил на все лекции и читал книгу, я не могу придумать, что сказать, и я чувствовал это уже четыре минуты, и у меня есть Осталось 11 минут, и мне интересно, буду ли я ничего не думать каждую минуту, но я не уверен, имеет ли значение то, что я болтаю, и я не знаю, что еще сказать на эту тему, и сегодня дождь, и я никогда заметил количество трещин в этой стене и раньше, и эти трещины напоминают мне стены в кабинете моего деда, он курил, занимался сельским хозяйством, и мне интересно, почему он не выращивал табак… »

  Когда вы закончите с установленным количеством минут или достигнете своей целевой страницы, прочтите текст еще раз.Да, будет много наполнителей и бесполезных мыслей, но также будут небольшие жемчужины, открытия и идеи. Когда вы найдете эти жемчужины, выделите их или вырежьте и вставьте в свой черновик или на лист с «идеями», чтобы вы могли использовать их в своей статье. Даже если вы не найдете там никаких алмазов, вы либо успокоите шумный хаос, либо смажете пишущие механизмы, так что теперь вы можете столкнуться с заданной темой работы.

  Разбейте тему на уровни

  Когда перед вами будет задание на курс, вы можете провести мозговой штурм:

  • общая тема, например «Отношения между тропическими фруктами и колониальными державами»
  • конкретная подтема или обязательный вопрос, например: «Как наличие нескольких тропических фруктов повлияло на конкуренцию между колониальными державами, торгующими с более крупных Карибских островов в 19 веке?»
  • один термин или фразу, которые, по вашему мнению, вы слишком часто употребляете в статье.Например: если вы видите, что в своей статье «Тропические фрукты» написали «увеличили конкуренцию» около дюжины раз, вы можете провести мозговой штурм по поводу самой фразы или каждого из основных терминов: «усиление» и «конкуренция». . »

  Объявление

  В этом методе вы записываете списки слов или фраз по определенной теме. Вы можете основывать свой список на:

  • общая тема
  • одно или несколько слов из вашей конкретной диссертации
  • слово или идея, полная противоположность исходному слову или идее.

  Например, если ваше общее задание состоит в том, чтобы написать об изменениях в изобретениях с течением времени, и в вашем конкретном тезисе утверждается, что «20-й век представил большое количество изобретений для развития американского общества путем улучшения статуса общества 19-го века. , »Вы можете провести мозговой штурм с двумя разными списками, чтобы убедиться, что вы полностью освещаете тему и что ваш тезис будет легко доказать.

  Первый список может быть основан на вашей диссертации; вы бы записали как можно больше изобретений 20-го века, если вы знаете об их положительном влиянии на общество.Второй список может быть основан на противоположном утверждении, и вместо этого вы должны записать изобретения, которые вы связываете со снижением качества этого общества. Вы можете составить те же два списка для изобретений XIX века, а затем сравнить свидетельства из всех четырех списков.

  Использование нескольких списков поможет вам получить более широкое представление о теме и убедиться, что ваш тезис, конечно же, прочен, как скала, или … о, ваш тезис полон дыр, и вам лучше изменить свое заявление на тот, который вы можете доказать.

  3 перспективы

  Взгляд на что-то с разных точек зрения помогает вам увидеть это более полно — или, по крайней мере, совершенно по-другому, как будто вы лежите на полу, ваш стол сильно отличается от вас. Чтобы использовать эту стратегию, ответьте на вопросы по каждой из трех точек зрения, а затем найдите интересные отношения или несоответствия, которые вы можете изучить:

  1. Опиши: Опиши тему подробно. Какая у вас тема? Каковы его составляющие? В чем его интересные и отличительные особенности? В чем его загадки? Отличите свой предмет от похожих на него.Чем ваш объект отличается от других?
  2. Trace it: Какова история вашего предмета? Как это изменилось с течением времени? Почему? Какие важные события повлияли на вашу тему?
  3. На карте: Какая у вас тема? Что на это влияет? Как? На что это влияет? Как? Кто заинтересован в вашей теме? Почему? Какие области вы используете для изучения своего предмета? Почему? Как к вашей теме подошли другие? Как их работа связана с вашей?

  Кубы

  Cubing позволяет рассмотреть вашу тему с шести разных сторон; точно так же, как куб шестигранный, ваш мозговой штурм куба приведет к шести «сторонам» или подходам к теме.
  Возьмите лист бумаги, подумайте о своей теме и ответьте на эти шесть команд:

  1. Опишите это.
  2. Сравните.
  3. Связать его.
  4. Проанализируйте это.
  5. Применить.
  6. Выступайте за и против.

  Посмотрите, что вы написали. Предлагает ли какой-либо из ответов что-нибудь новое по вашей теме? Какие взаимодействия вы замечаете между «сторонами»? То есть видите ли вы повторяющиеся закономерности или возникающую тему, которую вы могли бы использовать, чтобы подойти к теме или составить тезис? Кажется ли вам, что одна сторона особенно полезна для вашего мозга? Может ли эта сторона помочь вам составить ваш тезис? Используйте эту технику в соответствии с вашей темой.Это должно, по крайней мере, дать вам более широкое представление о сложности темы, если не более четкое представление о том, что вы будете с ней делать.

  Сравнение

  В этой технике завершите следующее предложение:

  ____________________ есть / был / есть / были как _____________________.

  В первый пробел укажите один из терминов или концепций, на которых сосредоточен ваш доклад. Затем попробуйте придумать как можно больше ответов для второго бланка, записывая их по мере их появления.

  После того, как вы составили список вариантов, просмотрите свои идеи. Какие идеи возникают? Какие закономерности или ассоциации вы находите?

  Группирование / картографирование / лямки:

  Общая идея:

  У этого метода есть три (или более) разных названия в зависимости от того, как вы описываете саму деятельность или как выглядит конечный продукт. Короче говоря, вы напишете множество различных терминов и фраз на листе бумаги случайным образом, а затем вернетесь, чтобы связать слова вместе в своего рода «карту» или «сеть», которая формирует группы из отдельных частей.Позвольте себе начать с хаоса. После того, как хаос утихнет, вы сможете навести в нем какой-то порядок.

  Чтобы по-настоящему погрузиться в эту технику мозгового штурма, используйте большой лист бумаги или склейте два куска вместе. Вы также можете использовать доску, если работаете с группой людей. Это большое вертикальное пространство позволяет всем членам комнаты «штурмовать» одновременно, но вам, возможно, придется позже скопировать результаты на бумагу. Если у вас сейчас нет большой газеты, не волнуйтесь.Вы также можете сделать это на 8 ½ на 11. Посмотрите наши короткие видеоролики о лямках, связях между рисунками и цветовом кодировании для демонстраций.

  Как это сделать:

  1. Возьмите лист (ы) бумаги и напишите свою основную тему в центре, используя одно-два или три слова.
  2. Выйдя из центра и заполняя открытое пространство любым способом, которым вы хотите его заполнить, начните быстро записывать столько связанных понятий или терминов, сколько вы можете связать с центральной темой.Быстро записывайте их, переходите в другое место, записывайте еще несколько, переходите к другому бланку и просто продолжайте перемещаться и записывать. Если у вас заканчиваются похожие концепции, записывайте противоположности, записывайте вещи, которые лишь немного связаны, или записывайте имя вашего дедушки, но старайтесь продолжать двигаться и ассоциировать. Не беспокойтесь о (отсутствии) смысла того, что вы пишете, потому что вы можете оставить или выбросить эти идеи, когда работа закончится.
  3. Как только шторм утих и вы столкнетесь с градом терминов и фраз, вы можете начать группировку.Обведите термины, которые кажутся связанными, а затем проведите линию, соединяющую круги. Найдите еще несколько и обведите их и нарисуйте больше линий, чтобы связать их с тем, что, по вашему мнению, тесно связано. Когда у вас кончатся термины, которые ассоциируются, начните с другого термина. Найдите понятия и термины, которые могут относиться к этому термину. Обведите их, а затем соедините соединительной линией. Продолжайте этот процесс, пока не найдете все связанные термины. Некоторые термины могут оказаться незавершенными, но эти «одиночки» также могут быть вам полезны.(Примечание. Вы можете использовать для этой части ручки / карандаши / мел разных цветов, если хотите. Если это невозможно, попробуйте изменить тип линии, которую вы используете, чтобы обвести темы; используйте волнистую линию, прямую линию, пунктирная линия, пунктирная линия, зигзагообразная линия и т. д., чтобы увидеть, что с чем сочетается.)
  4. Вот! Когда вы отойдете и изучите свою работу, вы должны увидеть набор кластеров, или большую сеть, или своего рода карту: отсюда и названия этого действия. На этом этапе вы можете начать делать выводы о том, как подойти к вашей теме.У этого упражнения столько же возможных результатов, сколько звезд на ночном небе, поэтому то, что вы сделаете отсюда, будет зависеть от ваших конкретных результатов. Давайте рассмотрим один или два примера, чтобы проиллюстрировать, как вы можете сформировать логические отношения между кластерами и одиночками, которых вы решили оставить. В конце концов, то, что вы делаете с конкретной «картой», «набором кластеров» или «сетью», которые вы создаете, зависит от того, что вам нужно. Что вам говорят эта карта или сеть? Изучите один или два варианта и начните работу над черновиком!

  Взаимосвязь частей

  В этой технике начните с написания следующих пар терминов на противоположных полях одного листа бумаги:

  Всего Детали
  Часть Части и детали
  Часть Части деталей
  Часть Части деталей

  Просматривая эти четыре группы пар, начните вносить свои идеи под каждым заголовком.Продолжайте проходить как можно больше уровней. Теперь посмотрите на различные части, составляющие части всей вашей концепции. Какие выводы вы можете сделать на основании наблюдаемых закономерностей или их отсутствия? Чтобы узнать о соответствующей стратегии, посмотрите наше короткое видео о построении отношений.

  Вопросы журналистики

  В этом методе вы должны использовать «большую шестерку» вопросов, на которые журналисты полагаются при тщательном исследовании материала. Шесть: Кто? Что? Когда?, Где? Почему? И Как ?.Напишите каждое вопросительное слово на листе бумаги, оставляя между ними пробел. Затем напишите в ответ несколько предложений или фраз, соответствующих вашей конкретной теме. Вы также можете записать себя или использовать преобразование речи в текст, если хотите высказать свои идеи.

  Теперь просмотрите свою серию ответов. Вы видите, что вам есть что сказать по одному или двум вопросам? Или ваши ответы на каждый вопрос достаточно хорошо сбалансированы по глубине и содержанию? Был ли один вопрос, на который у вас не было абсолютно никакого ответа? Как эта осведомленность может помочь вам решить, как сформулировать свою диссертацию или организовать статью? Или как это может показать, над чем вы должны работать дальше, проводя библиотечные исследования, интервью или дальнейшее ведение записей?

  Например, если ваши ответы показывают, что вы знаете гораздо больше о том, «где» и «почему» что-то произошло, чем о «что» и «когда», как вы могли бы использовать эту неуравновешенность, чтобы направить свое исследование или придать форму вашей бумаге? Как вы могли бы организовать свою статью так, чтобы в ней подчеркивались известные и неизвестные аспекты свидетельств в области исследования? Что еще вы могли бы сделать со своими результатами?

  Нестандартное мышление

  Даже если вы пишете по определенной академической дисциплине, вы можете воспользоваться своим семестровым опытом прохождения других курсов других факультетов.Допустим, вы пишете работу для курса английского языка. Вы могли бы спросить себя: «Хммм, если бы я писал об этой же теме в курсе биологии или использовал этот термин в курсе истории, как бы я мог видеть или понимать его по-другому? Существуют ли различные определения этого понятия в рамках, скажем, философии или физики, которые могли бы побудить меня задуматься об этом термине с новой, более богатой точки зрения? »

  Например, обсуждая «культуру» в вашем курсе английского языка, коммуникации или культурологии, вы можете включить определение «культура», которое часто используется в биологических науках.Помните те маленькие чашки Петри из ваших лабораторных экспериментов в старшей школе? Эти чашки используются для «культивирования» веществ для роста и анализа бактерий, верно? Как это может помочь вам в написании статьи, если вы думали о «культуре» как о среде, на которой одни вещи будут расти, развиваться по-новому или даже будут процветать сверх ожиданий, но при этом рост других вещей может быть значительно замедлен. изменены или вообще остановлены?

  Использование диаграмм или фигур

  Если вы более склонны к зрительному восприятию, вы можете создавать диаграммы, графики или таблицы вместо списков слов или фраз, пытаясь сформировать или исследовать идею.Вы можете использовать одни и те же фразы или слова, которые занимают центральное место в вашей теме, и попробовать разные способы их пространственного расположения, например, в виде графика, сетки, таблицы или диаграммы. Вы даже можете попробовать старую надежную блок-схему. Здесь важно выйти за рамки одних слов и посмотреть, как различные пространственные представления могут помочь вам увидеть взаимосвязь между вашими идеями. Если вы сначала не можете представить себе форму диаграммы, просто напишите слова на странице, а затем проведите линии между ними или вокруг них.Или подумайте о форме. Ваши идеи легче всего образуют треугольник? квадратный? зонтик? Можете ли вы поместить несколько идей в параллельное формирование? В линию?

  Учитывайте цель и аудиторию

  Подумайте о составляющих коммуникации, связанных с любым письменным или устным действием: о цели и аудитории.

  Какова ваша цель?

  Что вы пытаетесь сделать? Какой глагол отражает ваше намерение? Вы пытаетесь сообщить? Убеждать? Описывать? Каждая цель приведет вас к разному набору информации и поможет вам сформировать материал для включения и исключения в черновике.Напишите, почему вы пишете этот черновик именно в этой форме. Дополнительные советы по выяснению цели вашего задания см. В нашем раздаточном материале по пониманию заданий.

  Кто ваша аудитория?

  С кем вы общаетесь вне грейдера? Что нужно знать этой аудитории? Что они уже знают? Какая информация нужна этой аудитории в первую очередь, во вторую, в третью? Напишите, кому вы пишете и что им нужно. Чтобы узнать больше об аудитории, см. Наш раздаточный материал для аудитории.

  Словари, тезаурусы, энциклопедии

  Когда все остальное терпит неудачу … это проверенный и верный метод, веками любимый писателями всех мастей.Посетите справочные разделы библиотеки или зайдите в Центр письма, чтобы просмотреть различные словари, тезаурусы (или другие путеводители и справочные тексты), энциклопедии или просмотреть их онлайн-аналоги. Иногда эти базовые шаги оказываются лучшими. Практически гарантировано, что вы узнаете несколько вещей, которых не знали.

  Если вы просматриваете бумажную копию, обратитесь к наиболее важным терминам и посмотрите, какое разнообразие вы найдете в определениях. Неясное или архаичное определение может помочь вам оценить широту термина или понять, насколько изменилось его значение с изменением языка.Можно ли как-то встроить это осознание в вашу статью?

  Если вы заходите в онлайн-источники, используйте их собственные функции поиска, чтобы найти ваши ключевые термины и посмотреть, какие предложения они предлагают. Например, если вы введете слово «хорошо» в поиск по тезаурусу, вам будет предоставлено 14 различных записей. Ух! Если вы анализировали фильм «Добрая Уилл Хантинг», представьте, как вы могли бы обогатить свою статью, рассмотрев шесть или семь способов интерпретации «хорошего» в зависимости от сцен, освещения, монтажа, музыки и т. Д., подчеркнули различные аспекты «хорошего».

  Энциклопедия иногда является ценным ресурсом, если вам нужно прояснить факты, быстро получить справочную информацию или получить более широкий контекст для события или предмета. Если вы застряли, потому что у вас есть смутное представление о, казалось бы, важной проблеме, быстро проверьте эту ссылку, и вы, возможно, сможете продвигаться вперед со своими идеями.

  Закрытие

  Вооруженный полным набором техник мозгового штурма и обращением к листам набросков идей, выделенным подтемам или паутиной паутины, относящейся к вашей статье, что вы теперь делаете?

  Сделайте следующий шаг и начните писать свой первый черновик или заполните те пробелы, над которыми вы размышляли, чтобы заполнить свой «почти готовый» документ.Если вы любите обрисовывать в общих чертах, подготовьте такой план, который включает в себя столько данных, полученных в результате мозгового штурма, насколько вам кажется логичным. Если вы не фанат, не делайте ни одного. Вместо этого начните записывать несколько больших кусков (большие группы предложений или полные абзацы), чтобы расширить ваши более мелкие группы и фразы. Продолжайте встраивать оттуда в большие разделы вашей статьи. Необязательно начинать с начала черновика. Начните писать тот раздел, который складывается легче всего. Вы всегда можете вернуться, чтобы написать введение позже.

  У нас также есть полезные раздаточные материалы для некоторых следующих шагов в процессе написания, таких как реорганизация черновиков и споров.

  Помните: как только вы начнете писать статью, вы можете остановиться и попробовать другую технику мозгового штурма, когда почувствуете, что застряли. Сохраняйте энергию в движении и попробуйте несколько техник, чтобы найти то, что подходит вам или конкретному проекту, над которым вы работаете.

  Чем могут помочь технологии?

  Нужна помощь в мозговом штурме? Различные цифровые инструменты могут помочь с различными стратегиями мозгового штурма:

  Свободное письмо. Существует несколько инструментов, таких как FocusWriter, с настройками, предназначенными для содействия свободному письму. Устраняя визуальные отвлекающие факторы на экране, эти инструменты помогут вам сосредоточиться на свободном письме в течение определенного периода времени. Если вы используете Microsoft Word, вы можете даже попробовать «Режим фокусировки» на вкладке «Просмотр».

  Кластеризация / отображение. Веб-сайты и приложения, такие как Mindomo, TheBrain и Miro, позволяют создавать концептуальные карты и графические органайзеры. Эти приложения часто включают в себя следующие функции:

  • Соединяйте ссылки, встраивайте документы и мультимедиа, а также интегрируйте заметки в свои концептуальные карты
  • Доступ к вашим картам с любого устройства
  • Поиск на картах по ключевым словам
  • Преобразование карт в контрольные списки и схемы
  • Экспорт карт в файлы других форматов

  Отзывы

  Узнайте, что пробовали другие студенты и писатели!

  Бумаги как головоломки: Студент UNC демонстрирует стратегию мозгового штурма, чтобы начать работу над бумагой.

  Консультации по работам

  Мы ознакомились с этими работами при написании данного раздаточного материала. Это не полный список ресурсов по теме раздаточного материала, и мы рекомендуем вам провести собственное исследование, чтобы найти дополнительные публикации. Пожалуйста, не используйте этот список в качестве модели для формата вашего собственного списка литературы, так как он может не соответствовать используемому вами стилю цитирования. Инструкции по форматированию цитат см. В руководстве по цитированию библиотек UNC. Мы периодически пересматриваем эти советы и приветствуем отзывы.

  Аллен, Роберта и Марсия Масколини. 1997. Процесс письма: составление посредством критического мышления . Река Аппер Сэдл, штат Нью-Джерси: Prentice Hall.

  Кэмерон, Джулия. 2002. Путь художника: духовный путь к высшему творчеству . Нью-Йорк: Патнэм.

  Гольдберг, Натали. 2005. Написание костей: освобождение писателя внутри , ред. изд. Бостон: Шамбала.

  Розен, Леонард Дж. И Лоуренс Беренс. 2003. The Allyn & Bacon Handbook , 5-е изд.Нью-Йорк: Лонгман.

  Ричмондский университет. нет данных «Главная страница.» Writer’s Web. По состоянию на 14 июня 2019 г. http://writing2.richmond.edu/writing/wweb.html.


  Эта работа находится под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 License.
  Вы можете воспроизвести его для некоммерческого использования, если вы используете весь раздаточный материал и указываете источник: The Writing Center, University of North Carolina at Chapel Hill

  Сделать подарок

  4 совета по составлению копии электронной почты убийцы

  Если вы работаете маркетологом, вы хотите писать отличные электронные письма.Но что делает электронное письмо хорошо написанным? Возможно, удивительно, но это не то, чему учил вас учитель в старшей школе о написании сочинений.

  Почему? Потому что писать для подписчиков по электронной почте — это совсем не то, что оттачивать идеальный тезис, собирать по кусочкам выдвинутые поддерживающие аргументы и воплощать свои убедительные идеи с подробным заключением. Фактически, когда вы пишете для потребителей, вы пишете для населения, продолжительность внимания которого составляет менее 8 секунд — на 1 секунду меньше, чем у золотой рыбки.

  Требуется умение, чтобы донести ваше сообщение до подписчиков менее чем за 8 секунд. Важно, чтобы вы усвоили этот навык, особенно с учетом того, что 78% директоров по маркетингу считают, что пользовательский контент — это будущее маркетинга.

  Вот почему мы делимся лучшими советами по созданию электронного письма, которое понравится вашим подписчикам.

  1. Укажите тему сообщения

  Тема — это ваша витрина, ваше первое впечатление, ваше приглашение представить дополнительную информацию.Если вы хотите, чтобы подписчики понравились вам, вы должны это исправить. Вот как.

  Персонализируйте свою тему — Электронные письма с персонализированной темой повышают открываемость на 50%. Если вы хотите заинтересовать своих читателей, используйте их имена, как это делает Delta в следующем электронном письме.

  Избегайте спама — Возможно, вы предлагаете «мгновенные» призы или «роскошные» развлечения. Может быть, вы что-то раздаете «бесплатно». Однако в теме письма не стоит упоминать об этом.Если вы все же упомянули об этом, дайте ему более творческий подход. Эти 100+ слов отвратительны для копирайтинга.

  Будьте короче — У вас есть только определенное количество символов, прежде чем ваша тема будет обрезана. Это особенно верно, когда речь идет о просмотре на мобильных устройствах. Поскольку большинство электронных писем открывается на мобильном устройстве, лучше всего не менять тему письма.

  Расскажите им, что внутри. — У вас может возникнуть соблазн увлечься забавой или творчеством из-за того, что вы на самом деле забываете сказать подписчикам, почему им нужно открыть письмо.Что-то вроде «предложение внутри», «ваше руководство включено», «ваша электронная книга ждет» или «детали заказа» помогут.

  Тема письма — это грандиозное введение в электронное письмо, обобщение того, что находится внутри, и ключ к побуждению подписчиков к взаимодействию. Получите 4 совета, приведенных выше, и вы уже на пути к тому, чтобы стать чемпионом по копированию электронной почты.

  2. Начните с убедительного и ясного заголовка

  Заголовки предназначены не только для газет. Они также являются отличным способом открыть вашу электронную почту, особенно учитывая, что электронные письма написаны для потребителей, которые обычно сканируют контент, а не читают каждое слово.

  Заголовок должен состоять из 3-6 слов и точно рассказывать читателям, что они получают от электронного письма. Давайте рассмотрим несколько замечательных примеров, которые помогут нам.

  Например, Facebook является идейным лидером в деловом мире, и, как оказалось, они также прокладывают путь, когда дело доходит до копирайтинга для электронной почты. В следующем письме вы заметите, что он включает заголовок из 3 слов, который сообщает читателям, что именно они получают от письма: способ привлечь больше подписчиков.

  Заголовок краткий, информативный и короткий.Все требования для написания идеального заголовка электронного письма.

  Как и Facebook Business, Lyft создает отличные заголовки. В следующем электронном письме от Lyft они сделали пару вещей правильно. Как и Facebook Business, они предлагают краткое представление о том, о чем идет речь, — ежегодный обзор отдельных поездок, которые они совершили на лифте.

  Lyft также отлично подходит для персонализации контента. Это не ретроспективный анализ Lyft Джей-Зи или ретроспективный анализ Lyft Бейонсе (подождите… как вы думаете, они используют Lyft?).Это ретроспективный взгляд на Lyft Смайлза Дэвиса. Персонализация заголовка — отличный способ привлечь читателей.

  3. Используйте как можно меньше слов в основном тексте

  Вы хотите объяснить все о своем новом продукте, услуге или предложении, верно? Неправильный. Вы можете подумать, что лучший способ информировать своих клиентов — это написать длинное электронное письмо, предваряя каждый вопрос потенциального клиента.

  Помните, электронные письма — это не электронные книги, официальные документы или даже сообщения в блогах. Если вы абсолютно уверены, что необходимо добавить больше информации, вы можете включить ссылку на некоторые из ваших самых популярных ресурсов.

  При написании основного текста вы хотите, чтобы он был как можно короче и понятнее. Другими словами, говорите больше с меньшими затратами. Вот несколько примеров брендов, которые делают это правильно.

  Asana демонстрирует одну ключевую особенность

  Знаете ли вы, сколько вы можете сделать с помощью программного обеспечения Asana для управления проектами? Много. Однако как вы думаете, это хорошая идея — написать подробный список всего, что может делать Asana, в одном письме? №

  Asana более расслабленно подходит к представлению своего продукта.Они выбирают одну ключевую характеристику, пишут убийственный заголовок, включают картинку, которая рассказывает и показывает, пишут два коротких предложения с дополнительными пояснениями, а затем призывают аудиторию к действию.

  Kidly выкладывает предложение на стол

  Kidly также не любит, когда речь идет о лаконичности электронных писем. Они знают, что вам не нужно подробно расписывать предложение. Иногда вам просто нужно сообщить подписчикам о готовящемся предложении.

  Копирайтеры и дизайнеры Kidly несут ответственность за это письмо, победившее в этом письме.Короче говоря, вы знаете, что у них 3-дневные распродажи, и чтобы получить доступ к сделкам, все, что вам нужно сделать, это щелкнуть. К тому же копия креативна, а насколько милы эти пингвины?

  Упоминание вызывает достижения

  Электронное письмо, поздравляющее подписчика с достижением, — отличный способ привлечь подписчиков, и Mention отлично справляется с этой задачей.

  Копия почти похожа на сертификат, который является отличным способом поздравить кого-то.Копия точно говорит о том, чего они достигли, предлагает поздравления и поддержку, а затем напоминает подписчику, что компания на их стороне.

  Электронная копия не должна быть длинной, чтобы работа была выполнена. Вам просто нужно сосредоточиться на поиске как можно меньше подходящих слов.

  4. Добавьте призыв к действию (CTA)

  Не включать в электронное письмо призыв к действию (CTA) — все равно что выйти за дверь без обуви по утрам. Это необходимая часть каждого электронного письма.Даже если вы напишете плохой призыв к действию, это лучше, чем вообще его не писать.
  Однако вы не хотите писать плохой CTA. Вот несколько примеров хороших призывов к действию от популярных брендов.

  Light использует пятно на CTA

  Хотя промо-код в этом письме выглядит немного нелепым, CTA — правильное решение. Что они хотят от вас? Лайт хочет, чтобы вы сделали покупки сейчас. Простой CTA в красиво оформленной кнопке ведет подписчика прямо на их сайт.

  Uber Eats призывает подписчиков просматривать

  Uber Eats преследует одну цель — заставить вас делать заказы из их меню.Их призыв к действию так же хорош, как и призыв к действию от Light. Простое «посмотреть меню» поможет подписчикам заказать следующий обед с Uber Eats.

  Designmodo подчеркивает свои предложения

  CTA могут быть более длинными и конкретными. Это подход, который использует Designmodo, и он работает. На кнопке CTA Designmodo выделяет свое предложение.

  Заключение

  Это было совсем не похоже на урок от вашего учителя английского языка в колледже, верно? Однако если вы сосредоточитесь на четырех приведенных выше советах, то обнаружите, что пишете текст электронной почты, который преобразует.

  Руководство по переходным словам и образцам предложений — Университет Галлодета

  Учебные и обучающие программы

  Два предложения превращаются в предложение, в котором используются переходные слова или фразы, которые плавно связывают предложения и абзацы вместе, чтобы не было резких скачков или разрывов между идеями. Вот список некоторых распространенных переходных слов, которые могут быть полезны писателю при использовании этого слова для связи двух предложений.

  Щелкните по ссылкам ниже, чтобы перейти к образцам переходных слов и примеров предложений

  ПРИМЕЧАНИЕ: слова, обозначающие переход, выделены жирным шрифтом.

  слов, добавляющих информацию:

  Слова, которые ДОБАВЛЯЮТ информацию также и другое, кроме первого, второго, третьего, … кроме того, кроме того, более

  • Девочка надела желтую рубашку и коричневый комбинезон .
  • Крис состоит в баскетбольной команде в этом семестре в школе для глухих Индианы. Кроме , он в футбольной команде.
  • Мы пробудем здесь еще на неделю, чтобы закончить работу. Еще одна причина, по которой мы задерживаемся, заключается в том, что мы не хотим пропустить конференцию Deaf Way.
  • Первым делом налейте в миску полстакана молока; второй , добавить два яйца; и третий , перемешивают смесь.
  • Я восхищаюсь королем Иорданом, потому что он первый глухой президент Галлодета. Помимо этого , я восхищаюсь им, потому что он отличный бегун на длинные дистанции. Кроме , он преданный семьянин. В общем, в этом человеке нет ничего плохого, кроме того, что он слишком совершенен!
  • Кристалл любит кемпинг в горах. Тоже , Кристал — опытный путешественник.
  • Техасская школа для глухих идеально расположена. Кроме того, имеет сильную академическую программу. Например, , в школе есть дошкольная программа, в которой глухие и слышащие дети учатся вместе.

  Слова, означающие ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

  Слова, которые показывают ЗАКЛЮЧЕНИЕ наконец в заключение заключить подытожить

  • На встрече обсуждалось много проблем. Наконец, , через несколько часов мы смогли расставить приоритеты проблем в том порядке, в котором мы хотели их решить.
  • Многие родители и студенты жаловались на программу. Например, , баллы на выпускных экзаменах снизились по сравнению с прошлым годом; учителя не очень мотивированы; и все разочарованы. Подводя итог , необходимо внести некоторые улучшения в программу средней школы.
  • В заключение, , я хочу пожелать всем вам счастливых праздников.
  • Возникла неисправность в дымовых машинах и фарах, шторы не открывались и не закрывались должным образом, и один из актеров заболел и не мог заменить его. В заключение спектакль оказался провальным.

  Слова, которые ПОВТОРЯЮТ информацию

  Слова, которые ПОВТОРЯЮТ информацию на самом деле другими словами еще раз, чтобы выразить это другим способом, чтобы повторить

  • Это место очень опасно для езды на велосипеде. Повторяю , предупреждаю, чтобы вы туда не ходили.
  • Лиза решила не ехать на острова Кинг. На самом деле она сказала мне: «Нет, конечно».
  • Я чувствую, что последнее заседание школьного совета прошло не очень хорошо. Другими словами, , это был прекрасный бардак.
  • Салли потеряла весло на своей лодке, и у нее большие проблемы. Другими словами , Салли должна найти другой метод гребли, иначе она утонет!

  Слова, показывающие СРАВНЕНИЕ:

  Слова, отображающие СРАВНЕНИЕ как… как манеры если какпо сравнениютакжев сравненияхпохожим образом

  • В частной школе «Школа для глухих» Святой Риты действует дресс-код, который определяет, как должны одеваться ученики. Мальчики должны носить брюки и классические рубашки. Аналогично , строгий дресс-код требует для девочек клетчатых юбок и блузок.
  • Как и ее бабушка, Салли любит футбольный матч Gallaudet Homecoming.
  • Новости сообщили, что на этой неделе в Монтане будет очень холодно.Я сказал: « Точно так же , Рочестер тоже будет».
  • Ронда купила новую машину Сатурн; так что точно так же, как и , остальные ее друзья сделали то же самое.
  • Для сравнения: , Гринсборо, Северная Каролина, намного меньше Вашингтона, округ Колумбия.
  • Кот ведет себя так, как будто он хозяин дома.
  • Кот , как гордый, как король.
  • Боб любит ходить на вечеринки. По сравнению с , Сью любит оставаться дома со своей семьей.
  • По сравнению с семь лет назад, когда принтер работал хорошо, в последние недели он часто «болел».

  слов, отображающих ПРОТИВОСТОЯНИЯ или РАЗЛИЧИЯ:

  Слова, которые показывают КОНТРАСТЫ или РАЗЛИЧИЯ хотя, но все же контрастируют, тем не менее, тем не менее, чем хотя и не похожи, но

  • Я не могу пойти с тобой на пляж. Тем не менее , спасибо, что спросили.
  • Кот Карен, Салем, так в отличие от Midnight. Миднайт любит много вздремнуть, а Салем любит много играть.
  • Идея побывать на спектакле в Галлоде прекрасна. Однако , конференция «Теоретические вопросы исследования жестового языка» запланирована на то же время.
  • Он предпочитает присутствовать на спектакле , а не на конференции .
  • Хотя Я ем стручковые бобы, потому что они полезны, я их ненавижу.
  • Хотя Стивен очень устал, он мыл посуду.
  • Спектакль был отличным, тем не менее , надоело смотреть после четвертого раза.
  • Эмбер, Шэрон и Меган отправились в Буш Гарденс на день. Несмотря на холода, они веселились.
  • Шарон и Меган наслаждались поездкой на Лох-Несское чудовище, , но Амбер думала, что Альпенгист быстрее и имеет больше поворотов.
  • Шарон еще не посетила Страну Драконов, еще , если бы у нее был ребенок, она бы уже ушла.
  • Александр Грэм Белл верил в устное обучение глухих детей. Это в отличие от Эдварда Майнера Галлодета, который верил в использование американского языка жестов для обучения глухих детей.

  слов, обозначающих ВРЕМЕННЫЕ отношения:

  Слова, показывающие ВРЕМЕННЫЕ отношения по прошествии такого длительного времени после этого сначала до начала, заканчивая в конечном итоге более ранним, даже всякий раз, когда с тех пор от, до временипоследнее время близко, дальше, дальше, теперь, позже, до следующего дня, ночью, тем временем

  • Стивен пошел за Ирен , прежде чем в он зашел в «Макдональдс» пообедать.
  • Карен отсутствовала со своей подругой прошлой ночью .
  • Нам нужно постирать одежду, после , чтобы мы могли пойти на фестиваль Taste of D.C.
  • Я не могу дождаться, чтобы посмотреть «Полиция Нью-Йорка», он скоро выйдет на . Вы можете посмотреть повтор позже на этой неделе.
  • Наконец, , я встречусь с Риком Шредером. Он мало играл с подросткового возраста.
  • Начало фильма было печальнее, чем конец.
  • После долгого ожидания в длинной очереди, мальчики , наконец, получили свои гамбургеры.
  • Художественная выставка Ван Гога была показана ранее в этом месяце в Вашингтоне, округ Колумбия
  • Подождите, пока сегодня вечером, , затем , вы сможете увидеть полную луну над залом часовни Галлоде.
  • Шоу не закончится , пока актерам не поклонятся в конце.
  • Когда Мисси ехала на работу, она увидела у дороги оленя.Она притормозила, чтобы некоторое время понаблюдать за оленями, а затем продолжила свой путь на работу.
  • Даже когда Салли смогла, она не потрудилась завершить свой проект ASL.
  • Клерк встретился с Галлоде, чтобы подготовиться к встрече Конгресса, намеченной на следующий день .
  • Следующая ночь была очень темной и бурной. Конечно, это была ночь Хэллоуина!
  • «Следующие , пожалуйста», — позвала дама, когда подошла моя очередь подняться к кассе, чтобы обналичить мою зарплату.
  • Сломанная лодыжка Бобби вылечит к моменту к фестивалю глухих в Мэриленде.
  • В этом доме было очень жутко внутри; между тем , на улице было солнечно.
  • В конце концов, , Салли надоело, что Джон все время звонит ей по телетайпу, так как он ей неинтересен.
  • Она спала и л, когда я вернулся домой с работы.
  • Теперь, , почините, пожалуйста, этот грузовик, потому что он мне нужен, чтобы успеть в школу!
  • Школы для глухих использовали язык жестов до ужасной конференции в Милане; С тех пор в большинстве школ для глухих использовался устный метод обучения.
  • Super Kmart — рядом с торговым центром Landmark Mall , но Эймс — , далеко от торгового центра. Так будет проще делать покупки в Super Kmart.
  • Чтобы пройти от Point A до Point B, потребуется два часа. Можете ли вы вычислить, сколько часов составляет от Point A до Point C?
  • Сначала думал, что это мертвое животное. Подойдя ближе, я увидел, что на земле только изношенное пальто.
  • Если посмотреть на за в этом месяце, я предсказываю, что финансирование этой программы будет намного лучше.
  • Все спрятались в коридоре во время урагана , надеясь, что они будут в безопасности.
  • Ребекка не ела в Lone Star с тех пор, как она заболела от еды.
  • После «Друзья» и «Без ума от тебя» будет отображаться «Скорая помощь». Предполагается, что сегодня вечером на шоу «Скорая помощь» будут две глухие актрисы.

  слов, которые ОГРАНИЧИВАЮТ или ПОДГОТОВЛЯЮТ, например:

  Слова, которые ОГРАНИЧИВАЮТ или ПОДГОТОВЛЯЮТ для примера , например, для иллюстрации, например,

  • Не все птицы едят ягоды. Например, , стервятники едят мертвых животных.
  • Джефф — интересный человек. Чтобы проиллюстрировать , он много знает об истории сообщества глухих в Ирландии.
  • Есть вещи, которые нужно сделать, чтобы улучшить компанию. Например, , мы можем начать с организации файлов.
  • У меня есть несколько вещей, о которых нужно позаботиться , например, оплата счетов , уборка дома и поход на почту.

  Слова, обозначающие ПРИЧИНУ (объясните почему):

  Слова, указывающие ПРИЧИНУ (объясните почему) потому что из-за причины

  • Миднайт не мог хорошо двигаться , потому что его задние лапы были в гипсе. Он сломал их, когда упал с книжной полки.
  • Вы видели трагедию на шоссе I-85 Юг? Это было , вызванное пьяным водителем.
  • Поскольку сегодня идет дождь, , игра «Возвращение домой» и киоски с едой будут отменены.
  • Я опоздал на работу из-за загруженного трафика.

  Слова, обозначающие ЭФФЕКТ / РЕЗУЛЬТАТ:

  Слова, которые показывают ЭФФЕКТ / РЕЗУЛЬТАТЫ как результат, следовательно, по той / другой причине, поэтому поэтому

  • Сегодня идет дождь , значит, мы не идем на пляж.
  • Сегодня ожидается моросящий дождь и прохладная погода; в результате , фестиваль глухих будет отменен.
  • Я слишком устал; , следовательно, Я решил вчера вечером не ходить на государственную ярмарку.
  • В 1903 году глухой бейсболист Уильям Э. Хой поймал мяч на девятом иннинге, несмотря на сильный туман. Следовательно, , Лос-Анджелес выиграл вымпел за этот год.
  • Рики работал весь день с 8 утра до 11 вечера. Вот почему он остался дома вместо того, чтобы пойти с нами в поход.
  • Школьный автобус сломался на прошлой неделе и до сих пор не ремонтировался. Итак, , по этой причине , наша танцевальная группа не может поехать в Вашингтон, округ Колумбия, чтобы выступить в Центре Кеннеди.

  слов, УТВЕРЖДАЮЩИХ ЯВНУЮ ИСТИНУ или ВЫДАЮЩИЕ ПРОТИВОПОЛОЖЕНИЕ

  Слова, УТВЕРЖДАЮЩИЕ ЯВНУЮ ИСТИНУ или ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ПРОТИВОПОЛОЖЕНИЕ

  • Есть без сомнения , что собака закопала кость в саду.
  • Джефф рассказал нам , несомненно, правдивую историю, которая была очень пугающей.
  • Судья, без сомнения , считает смертную казнь неправильной.
  • Конечно , Сара собирается на пляж в эти выходные со своими родителями. Ей нужно отдохнуть от Галлоде.
  • Естественно Стивен не собирается соглашаться с этим планом. На самом деле , он думает, что идея открыть бизнес по продаже шарфов на К-стрит наверняка потерпит неудачу.
  • Конечно, , вы можете позаимствовать мою книгу по истории Американского сообщества глухих. Но обязательно верни его мне на следующей неделе.
  • Допустим, Боб обещал прислать немного денег, чтобы помочь с оплатой счетов, но это не значит, что он это сделает.
  • Признавая, что Салли — сильная фигуристка, Рэйчел все же верит, что сможет победить ее на Олимпийских играх. Рэйчел хочет стать первой глухой фигуристкой, получившей золотую медаль.

  Как написать исследовательскую работу и получить «пятерку»

  Пошаговое руководство для экономии времени и энергии

  Со всеми вещами, которые вы делаете в студенческие годы, написание статьи может показаться сложной задачей. Многие студенты предпочитают отложить выполнение этой сложной задачи, что в конечном итоге приводит к плохим оценкам за работы, которые в противном случае были бы легкой пятеркой. Кроме того, работы часто составляют значительную часть общей оценки учащегося в любом классе, что делает их еще более рискованными.

  Здесь мы расскажем вам о наиболее важных аспектах создания статьи от начала до конца, чтобы вам не пришлось готовить статью днем, заниматься плагиатом или пренебрегать выполнением задания.

  Это пошаговое руководство, основанное на изображениях и списках, наиболее близко к тому, чтобы написать полезную статью, которую вы можете получить. В этом руководстве вы узнаете:

  • Методы четкого понимания заданий и того, что профессора хотят видеть в вашем письме
  • Методы управления своим временем во время работы над долгосрочной исследовательской работой или краткосрочным письменным заданием
  • Подходы к создание твердых идей по темам, которые сделают вашу статью интересной и увлекательной
  • Советы по созданию сильного тезисного утверждения, которое можно поддерживать на протяжении всего длинного задания
  • Советы по созданию переходов между идеями, предложениями и абзацами
  • Методы пересмотра и отредактируйте свою статью перед тем, как подать ее в

  Итак, вы готовы оценить эту вашу статью? Достаньте бумагу и карандаш, и приступим!

  Как мне узнать, что ищет мой профессор?

  Ответ на этот вопрос прост: посмотрите, какие материалы вам дает проф.Но важно начать работу с в тот же день , когда проф вручает вам задание, и это займет всего 30 минут. Нет времени терять зря.

  Давайте прямо сейчас займемся первым: посмотрим, что хочет от вас проф.

  1. Напишите рубрику

  Первый важный шаг в написании статьи — это потратить некоторое время на то, чтобы понять, что ищет профессор. Если вы это знаете, вы можете написать в рубрике и по ходу подбирать простые моменты.

  Университеты требуют, чтобы профессора давали студентам критерии оценки или какую-либо форму руководства по оценке. Помните, что рубрика курса указана в задании, которое вам дали, вы найдете общую рубрику в программе класса, или профессор включит рубрику с листом заданий.

  Если профессор не предоставляет вам эти вещи, не бойтесь их просить. Совершенно несправедливо оценивать ученика, если он не знает, чего от него ждут.Когда вы спрашиваете, будьте вежливы.

  2. Начните с конечной цели

  Когда у вас в руках будут критерии оценки и лист с заданием, вы будете готовы различать, на что ваш профессор будет обращать внимание при оценке задания. Это означает, что вы можете начать с мыслями о конце, создавая бумагу вокруг того, что, как вы знаете, хочет видеть профессор. Чтобы начать думать о конце, вам нужно выполнить три простых шага:

  — Посмотрите на задание критическим взглядом

  Потратьте несколько минут, чтобы просмотреть задание и рубрику с помощью ручки и маркера, делая заметки и подчеркивая ключ элементы, которые хочет видеть проф.

  — Запишите якорное предложение

  Как только вы узнаете, чего хочет профессор, вы можете написать ссылку из одного предложения, на которую вы сможете ссылаться всякий раз, когда вам кажется, что вы сбиваетесь с курса.

  — Оцените свои пробелы

  Составьте список из трех сильных и слабых сторон вашего писателя. Помните о подводных камнях и будьте уверены в своих достижениях.

  Все это должно занять у вас не более 10-15 минут. Это может показаться нелогичным, но использование времени для организации сэкономит ваше время позже и значительно упростит процесс написания.Итак, шаг за шагом:

  3. Рассмотрите задание критически

  Теперь давайте взглянем на пример задания. Допустим, вам нужно написать работу для вашего класса лингвистики. Взгляните на это задание настоящего профессора колледжа:

  Ага! Даже с маркерами и командами, в которых много текста. Давайте рассмотрим его раздел за разделом, по одной директиве за раз.

  Во-первых, давайте начнем с макроса. Просмотрите и найдите концепции, которые профессор хочет, чтобы вы осветили в статье.

  Этот проф занимается тем же, что и профи: понтификацией. Господи, люблю их, но профессора печально известны тем, что дают больше информации, чем необходимо, или говорят больше, чем нужно сказать, поэтому постарайтесь свести задание к основному с помощью маркера:

  Обратите внимание, эти макро-концепции часто являются предложениями , а не команды. Они являются профессионалами, которые рассказывают вам, как быть впечатляющим, ясным или повысить свою оценку, демонстрируя свой ум и знания.

  Ваши профессионалы знают, когда вы не тратите время на предварительную подготовку, и они знают, когда вы ведете себя небрежно или читаете только для того, чтобы укрепить свое мнение.Это ваша прибыль, сообщающая вам об этом.

  Во-вторых, иди микро. Просмотрите и подчеркните элементы, которые можно выполнить. Это те элементы, которые необходимо включить в работу, чтобы вы получили хорошую оценку. Обычно они очень конкретны:

  Очевидно, что если в вашей статье используются местоимения от первого лица, это будет раздражать человека, выставляющего вам оценку — вероятно, лучше держаться от этого подальше. Кроме того, вы должны использовать научные исследования, что означает отсутствие случайного поиска в Google и выбора первых вещей, которые вы пингуете.

  Взгляните на первый раздел листа задания.Посмотрите, где профессор говорит вам, какой именно должна быть ваша статья?

  Также обратите внимание на раздел «Требования». Эту бумагу лучше отформатировать определенным образом!

  Также следите за конкретными запросами об изменении формата и сроках выполнения. Обведите их!

  Это серьезные заявления / компромиссы, которых проф требует от вас соблюдения.

  Зачем это делать профессору? Что ж, ответ прост. Ваши профессионалы не пытаются обмануть вас (на самом деле, у них есть другие дела, кроме того, что вы чувствуете себя несчастным) — они пытаются упростить процесс выставления оценок.Представьте, что вам нужно оценить 75 работ, написанных вашими 75 учениками.

  Представьте себе, сколько различий и разнообразия было бы между этими 75 людьми и их работами, если бы профессор оставил все на волю случая — все эти студенты любят разные шрифты, цитировали бы вещи по-разному в зависимости от своих предпочтений и давали бы очень разные документов, по крайней мере, вдвое больше времени, которое потребуется на их чтение.

  Так разве вы не хотите помочь этому профи? Сделайте так, чтобы этот профессионал полюбил вас, следуя этим указаниям.Если вы будете следовать указаниям, этот проф направит свой гнев в другом месте.

  Теперь, когда вы понимаете, почему профессора такие приверженцы формата, взгляните на рубрику:

  Рубрика — это список точек прямого контакта, которые будут изучены профессором при оценке вашей работы. Обратите внимание, они специфичны и влияют на вашу потенциальную эффективность. В этом случае вы можете увидеть пять дискретных категорий, каждая со своими ставками, и числовое значение, которое соответствует вашему результату:

  Проф будет использовать рубрику и держать ее в пределах досягаемости при выставлении оценок.Помимо заметок в вашей статье, профессор также будет проверять вашу успеваемость в каждой категории, подводя итоги вашей работы в этой категории:

  Если у вас есть стобалльная работа, каждая из этих категорий приносит 20 баллов. Профессор сложит категории и умножит это число на 4, чтобы получить вашу оценку: 4 + 5 + 5 + 4 + 5 = 23 x 4 = 92.

  Чтобы получить пятерку по этой статье, вы должны выполнить на высоком уровне. в 3 категориях и выше среднего как минимум в 2 из других категорий.

  Теперь у вас есть цель. В каких трех категориях вы собираетесь полностью убивать?

  По крайней мере, один из них — форматирование — это пустяк. Все, что для этого требуется, — это внимание к деталям — в Microsoft Word есть все инструменты, необходимые для достижения идеального результата.

  Сосредоточьтесь на развитии и основных абзацах для двух других. Они простые — почти полностью состоят из тезисов и переходов.

  Теперь, когда вы это выяснили, давайте перейдем к следующему шагу: созданию напоминания, которое вы можете просмотреть, пока пишете.

  4. Написание якорного предложения

  Это может показаться глупым делом, но якорное предложение так же важно, как и тезис. По сути, это тезис для процесса написания статьи. Этим предложением вы напомните себе, чего хочет профессор и как вы собираетесь им это дать.

  — Суммируйте элементы

  Судя по выделению и подчеркиванию, профессору нужна аргументированная статья, которая должна быть хорошо организованной и продуманной.Обратите внимание, что в этой рубрике нет ничего оригинального.

  Профессор не просит вас изобретать велосипед или придумать что-то, что навсегда изменит область лингвистики — они просто просят вас взять некоторые важные идеи из вашего класса лингвистики и применить их к тому, что вам нравится. .

  — Понять концепцию

  Также ясно, что этот профессор хочет, чтобы вы синтезировали исследования в области лингвистики, а не проводили новые исследования.

  Это восходит к идее оригинальности — продемонстрируйте, что вы слушали и можете применить концепции класса к методам и концепциям в другой области обучения или личных интересов.

  — Создайте якорь

  Теперь, когда у вас есть представление о том, что вам нужно, напишите одно или два предложения, комбинируя шаги 1 и 2:

  В этой статье я продемонстрирую свое понимание лингвистической концепции Я узнал об этом семестре и о том, как он соотносится с моей областью обучения. Я продемонстрирую это знание, оставаясь организованным, используя соответствующие исследования и придерживаясь своего тезиса.

  Да, это кажется немного глупым. Но теперь у вас есть якорь.Если вы застряли во время письма, вытащите это предложение и посмотрите, где вы сбились с пути или куда вы вернулись, чтобы вернуться на правильный путь.

  5. Оценка ваших пробелов

  Вы знаете, чего хочет проф, вы знаете, как вы собираетесь им это дать. Теперь все, что вам нужно знать, — это где все это может упасть с рельсов. На этом этапе вы называете свои сильные и слабые стороны, чтобы точно знать, где вы стоите.

  Это супер-просто — все, что вам нужно сделать, это ответить на два вопроса, составив список из двух или трех вещей для каждого:

  1. Как писатель, я знаю Я не так хорош в разрабатывать диссертацию, оставаться организованным и проводить исследования .
  2. Как писатель, я знаю Я отлично умею придумывать интересные идеи, ясно формулировать свои мысли и использовать хорошую грамматику .

  Все просто. Теперь все, что вам нужно сделать, это использовать эти сильные стороны и осознавать слабые стороны. Вы готовы перейти к следующему шагу, так что приступайте! Поговорим о том, как выполнять.

  Как организовать мою исследовательскую работу?

  1. Сядьте

  Эрнест Хемингуэй сказал, что «самое сложное в письме — это затащить задницу в кресло.И он абсолютно прав. Если вы можете сесть и писать, значит, 90% работы уже позади.

  Немедленное выполнение этого второго шага — перед тем, как вы ложитесь спать в день получения задания — необходимо для выполнения этой работы.

  Тем не менее, вам следует вернуться в свою комнату, достать свой календарь и начать искать определенные промежутки времени в ваших днях между тем, когда вам дали работу и когда наступит срок выполнения задания.

  Следуйте этим советам при составлении расписания:

  Сделайте время не подлежащим обсуждению

  Это будет сложно, но не позволяйте друзьям или занятиям сорвать ваш график.Установите план и выполняйте, выполняйте, выполняйте — это единственный способ достичь желаемых результатов.

  Будьте конкретны в отношении того, как вы тратите время

  При составлении расписания установите цели завершения, чтобы время не было неограниченным. Если ваше время туманное, у вас больше шансов уронить мяч. У вас свидание со стулом и обучение на протяжении всей жизни.

  Придерживайтесь процесса

  Помните, что одним из важнейших ингредиентов успешного письма является время. Вам нужно время, чтобы думать, исследовать и творить.Если вы не признаете этого, вы будете каждый раз писать рассыпчатую бумагу.

  Вы работаете над чем-то большим.

  Можно легко сосредоточиться на деревьях, не глядя на весь лес, поэтому помните, что то, что вы делаете, способствует вашей карьере в целом. Если статья хороша, вы можете использовать ее как образец письма или попытаться опубликовать ее, из чего будет составлено ваше резюме. Не поддавайтесь порыву думать о бумаге как о препятствии.

  Воспользуйтесь преимуществами систем поддержки

  Вы пишете не на пустом месте — у вас всегда под рукой академическая поддержка, а также друзья, которые находятся в одной лодке.Назначьте встречу в центре письма, чтобы получить полупрофессиональный набор глаз, и передайте эту бумагу другу для быстрых заметок.

  2. Организуйтесь

  Следующий шаг — организовать свое время. Вы собираетесь заполнять час или два работы каждый день, учитывая другие классы, социальные обязательства и приоритетные требования.

  Создайте специальную вкладку для своей статьи и укажите время, когда вы можете работать:

  Самая важная часть в этом состоит в том, что вы конкретны — устанавливаете реальные цели завершения для каждой рабочей сессии.Большинство ваших сессий должны длиться не более часа или двух, но некоторые действия, например исследования, могут занять немного больше времени:

  Если вы заметили, большая часть вашего письменного времени будет потрачена на интерфейс — создание первый черновик статьи. Это потому, что все, что будет после этого, будет пересмотренным.

  Не забудьте найти своего помощника по редактированию и назначить встречу в письменном центре!

  Если вы будете придерживаться этого расписания, вы не только завершите работу вовремя, но и хорошо ее выполните.Каждый писатель на планете скажет вам, что расписание — это основа хорошего письма — чем больше времени вы проводите в кресле, тем лучше получается письмо.

  Как мне придумывать идеи для бумаги?

  Итак, вы выполнили первые два шага перед сном в день, когда вам назначили работу, теперь самое сложное. Однако теперь это будет немного проще, когда вы точно знаете, чего хочет ваш проф, и у вас есть график.

  Чтобы генерировать идеи, у вас есть несколько вариантов.Бесплатное письмо часто популярно, но может занять много времени и не особенно полезно для исследовательских работ. Кроме того, некоторые профессионалы советуют поговорить об этом с другом, что может отвлекать.

  Но у вас мало времени, поэтому вы хотите сосредоточиться и сузить свои идеи — это важно для успеха. Лучший метод для этого — картографирование. Картографирование — это метод, который позволяет вам свободно записывать свои идеи в логической манере.

  Mapping задаст вам важные наводящие вопросы, а также продемонстрирует, как связаны ваши идеи, что очень полезно для написания длинной исследовательской работы.Сопоставление выглядит примерно так:

  Обратите внимание, что идеи становятся тем более конкретными, чем дальше они от центральной темы. Также обратите внимание, что они написаны как вопросительные — вопросы стимулируют мышление. Обведите самые конкретные и используйте их в своей статье.

  Профессиональный совет: один простой ракурс, который, кажется, всегда работает, — это «чем ваш объект отличается, видоизменен или на него повлияли технологии и современные атрибуты 21-го -го -го века?» Вы можете применить эту концепцию к через каждую работу , которую вы напишете в колледже.

  Итак, примените к предмету вашу область исследования, ваши интересы или что-то актуальное. Допустим, вы учитесь на учителя и заинтересованы в учениках английского как иностранного — через эту призму можно изучить каждую тему и вопрос в этом списке. Вот несколько идей, основанных на этом…

  • Знание языка: Как новые технологии могут помочь изучающим второй язык быстрее выучить английский?
  • Pragmatics: Как студенты ESL понимают прагматику в контексте английского языка?
  • Универсальная грамматика: Как студент ESL учится переходить с одного языка на другой?
  • Фонетика: Как студенты ESL могут более эффективно изучать звуки английского языка?

  Какой из вышеперечисленных вариантов звучит больше всего? Наверное, номер один.Даже без поиска в Google кажется очевидным, что в этой области будут проводиться исследования, из которых вы сможете извлечь пользу. Кроме того, вы можете полагаться на нетехническое, неакадемическое наблюдение, чтобы дать вам лучшие идеи — вы можете использовать свой опыт для формирования предмета обсуждения. Так что переходите к номеру 1.

  Теперь добавьте тему в Википедию, чтобы получить общее представление о том, что это за тема.

  Ctrl + F для поиска на странице и поиска ключевых слов, например technology

  Нет ничего удивительного в том, что в Википедии есть целый раздел, который поможет вам начать работу.Взгляните на эти конкретные идеи, которые вы можете использовать на этапе исследования:

  Щелкните пронумерованный гипертекст, чтобы просмотреть ресурсы. Похоже, 23-26 будут вам полезны:


  И посмотрите, вы можете прокрутить страницу вниз, чтобы перейти к конкретным статьям, которые можно использовать в своем исследовании. Кроме того, 51 упоминает ваше ключевое слово!


  Теперь, когда вы знаете — на очень общем уровне — что происходит в этой области, вы можете приступить к работе над диссертацией и составлением набросков.

  Как написать диссертацию?

  В нашем учебнике по написанию тезисов вы увидите примеры тезисов, способы составления тезисных предложений и то, как организовать свою статью вокруг тезисов.Во-первых, вам нужно хорошо разбираться в теме. Во-вторых, вам понадобятся конкретные примеры, о которых можно написать. В-третьих, вам нужно будет эффективно организовать эти три пункта. И, в-четвертых, вам нужно будет сделать набросок.

  В этом пошаговом руководстве с примерами тезисов мы разберемся, чтобы вы могли создать основу статьи.

  Написание диссертации разбито на четыре части. Освойте их, и бумага будет легкой.

  1.Создание обзора темы

  Первым шагом к созданию успешного утверждения тезиса является создание краткого обзора рассматриваемой темы. В данном случае технология и класс ESL — это тема, на которой основана статья. Итак, первая часть вашего тезиса должна быть обобщенным утверждением, описывающим императивы, которые делают вашу статью актуальной.

  Начните с составления списка, почему, по вашему мнению, тема вашей статьи актуальна. В этом случае мы могли бы сказать, что…

  — использование технологий в классе и за его пределами за последнее десятилетие увеличилось.

  — учащиеся используют свои телефоны в классе, что отвлекает от учебы.

  — взаимодействие в социальных сетях теперь так же важно для большинства студентов, как и личное общение.

  — учеников часто забирают из обширного цифрового мира за пределы классной комнаты и им скучно в классной комнате со стенами.

  — обучение студентов становится все более социальным и коллективным по своей природе, а не проводится экспертом.

  Теперь давайте возьмем эти идеи и попытаемся объединить их в одно предложение:

  Учителя, которые отказываются использовать технологии в классе, не привлекают своих учеников и игнорируют естественные способы обучения своих учеников и их социальные потребности.

  Звучит неплохо, а? Ага! А теперь давайте немного расширим этот язык, чтобы мы могли звучать немного умнее:

  Учителя, которые не используют технологии в своих классах, рискуют потерять учеников из-за академической скуки, не говоря уже о том, что их ученики будут воспринимать их как утомительные. и неактуально. Это связано с тем, что технологии и общение не являются внеклассными занятиями — жизнь студентов все больше ориентирована на технологии и социальна по своей природе, чего не было много лет назад.

  Ой! Даже лучше! Но есть еще несколько простых вещей, которые мы можем сделать, чтобы улучшить язык, например, использовать функцию синонимов Word, щелкнув правой кнопкой мыши:

  Будьте осторожны при этом — иногда инструмент может немного не работать, поскольку он не может хорошо импровизировать для словоформ. Но пройдитесь слово за словом и затяните, измените, и вы получите следующее:

  Звучит здорово, не правда ли? Добавляя, затем вычитая, расширяя, а затем объединяя, переходя от общего к частному, вы можете составить обзор, который будет использоваться в диссертации.Также обратите внимание на использование старых приемов, таких как противопоставление лексики (внеклассная и межучебная), которые усиливают риторику.

  Итак, проверьте рубрику — мы достигли каких-либо целей? Ага! См. Раздел «Развитие», «Язык и словарный запас» и «Структура предложения»!

  2. Конструирование особенностей

  Теперь, когда вы закончили обзор, переключитесь на действительно узкое. Здесь вы найдете три решения проблемы, которые вы указали при составлении обзора.

  Хотя эти вещи будут более конкретными, чем в предыдущем разделе, они не будут гипер-конкретными, но достаточно широкими, чтобы служить ориентирами для остальной части статьи.

  Представленная проблема заключалась в том, что преподаватели забирают у студентов инструменты обучения и заменяют их менее интересными формами обучения и прекращают социальное взаимодействие с классом. Кроме того, преподаватели уделяют мало внимания инструментам обучения, основанным на технологиях, как средству обучения.

  Как решить эту проблему? Учителя должны…

  — Использовать технологии, чтобы побудить учеников говорить о работе, когда они не в классе

  — Интегрировать нетрадиционные технологии в классе (например, iPhone)

  — Сделать технологии приоритетными в классе

  Теперь возьмите эти вещи и объедините их в единое заявление:

  Преподаватели ESL должны сделать использование технологий приоритетом обучения как в классе, так и за его пределами.

  Но давайте попробуем еще немного помассировать, как предыдущий. Давайте постараемся сохранить нашу триаду идей нетронутой, чтобы мы могли сделать по крайней мере три разных раздела в статье:

  Преподаватели ESL должны попытаться улучшить цифровое взаимодействие между учениками вне класса, использовать цифровые технологии внутри класса и сделать цифровые пути образования — приоритет обучения.

  Довольно неплохо, но мы можем сделать его еще более академичным. Опять же, используйте функцию синонимов Word и попытайтесь еще больше усилить параллельную структуру:

  Да, это здорово!

  3.Создание тезисов Предложения

  Мы так близки к тому, чтобы закончить диссертацию! Все, что нам сейчас нужно, это соединить два предложения вместе с каким-нибудь предложением, переходной фразой или союзом. В этом случае (как и почти все, что написано на самом деле) будьте проще:

  Некоторые из вас говорят: «Эй! Подожди секунду! Вы не можете начинать предложение с , потому что ! » Фактически, вы можете. Тебе врали, если ты так думаешь.

  Многие учителя говорят это ученикам, потому что это мешает им писать неполные мысли или писать небрежно, но это абсолютно законно и, в данном случае, довольно стильно в качестве предложной фразы.Так что используйте его с энтузиазмом, пока вы закончите предложение!

  А теперь проверьте рубрику еще раз! — ясность аргументации, аргументированный тезис и хорошо организованные идеи! Проверить и проверить и проверить! Вы его убиваете.

  У вас есть диссертация!

  4. Составьте план

  Оттуда вы также можете построить свой план и разбить свои потенциальные источники, например:

  Введение / крючок (Привлечение анекдота для перехода к тезису)

  Тезисные предложения

  Часть 1 (первая часть диссертации)

  — 3-4 источника

  Часть 2 (вторая часть диссертации

  — 3-4 источника

  Часть 3 (третья часть диссертации)

  — 3-4 исходники

  Заключение / Зарядка (Подведение итогов, зарядка ридера для внесения изменений)

  Это действительно так просто.И, в довершение ко всему, теперь у вас есть три области исследований, на которых нужно сосредоточиться!

  Теперь, когда у нас есть квадрат, давайте перейдем к некоторым техникам перехода от одной идеи к другой.

  Как создать переход?

  Часто студенты, пишущие длинные, основанные на исследованиях статьи, испытывают трудности с плавным соединением связанных идей в рамках статьи. Это не редкость, и — хорошие новости — легко исправить! Есть три простых шага. Во-первых, вы должны определить взаимосвязь между двумя идеями.Во-вторых, вы должны создать переход. И, в-третьих, вы должны остерегаться потенциальных ловушек.

  1. Определите взаимосвязь

  Допустим, у вас есть этот абзац, чтобы открыть первый раздел вашей статьи по лингвистике:

  Вам нужно перейти от этой действительно широкой идеи к гораздо более простой идее: что люди из разных культур испытывают трудности с общением , или, как написано в статье, это:

  Видите, насколько резким является логический переход от широкого утверждения к конкретному утверждению? Взгляните на два утверждения вместе, поскольку они имеют цветовую кодировку — красный означает широкий, синий — конкретный:

  Вам нужно что-то между ними, чтобы логически связать их вместе и помочь читателю совершить прыжок вместе с вами, так что вы нужно составить предложение, которое будет между ними — такое, которое объединяет вместе как широкое, так и конкретное.

  Взгляните на это, которое логически заполняет пробелы для читателя, так что читателю не нужно заполнять пробелы самостоятельно:

  Теперь прочтите все вместе:

  2. Установите связи

  — Автор определил взаимосвязь

  Здесь ясно, что коммуникативные способности людей определяют их культурное значение. Эта идея слабо связана с другой идеей, о которой пишет автор, — что эти уникальные культурные различия часто являются виновниками нарушения коммуникации.

  Автор видит, что отношение является одним из контрастов, поэтому они пытаются назвать контраст, чтобы создать связь в переходе — зеленый текст — это слияние контрастов:

  — Автор создал переход

  Используя действительно простой, но тонкий навык письма, этот автор использовал выбор слов, чтобы установить более глубокие связи между предложениями. См. Участки с цветовой кодировкой:

  Фразы «существующие в мире» и «общая парадигма» означают почти одно и то же.Как и фразы «взаимные условности» и «культурные совпадения». По сути, автор повторяет то, что только что было сказано ранее, но более конкретным образом или с другим словарным запасом. Не то, как идеи из каждого абзаца объединяются при переходе.

  — Автор старается не попасться в ловушку.

  В статье легко использовать простые переходные слова — , следовательно, и т.д. легко злоупотреблять.Большинство блогов, таких как этот, этот и этот, делают использование переходных слов важной частью этого процесса.

  И это вроде как, но мы учим вас делать это лучше, чем обычно, помните?

  Вы пытаетесь сдать экзамен на отлично, а это значит, что вам нужно сделать немного больше и перейти от того, что могут делать все ученики, к тому, что делают выдающиеся ученики.

  Элегантный переход, основанный на тонкой лексике, — исключительный студенческий ход. Сравните это с рубрикой: читаемость / единство, логические / плавные переходы, демонстрация знаний с помощью выбора слов, словаря и логического мышления — вы поняли! Бац!

  Как мне редактировать мою статью?

  После того, как вы заполнили свой план и поместили некоторые результаты своего исследования в свою статью, вы закончите первый черновик.Это больше, чем у большинства студентов, когда они сдают работу. Часть редактирования состоит из пяти шагов: во-первых, вы редактируете, чтобы усилить и уточнить. Во-вторых, вы редактируете грамматику, использование и механику. В-третьих, вы даете чистую копию другу и посещаете академическую поддержку. В-четвертых, вы выполняете последнее чтение, чтобы навести порядок. И, в-пятых, перепроверьте статью по рубрике.

  Помните, когда вы были одним из тех глупых плебей, которые раздавали газету, которую написали за несколько часов до положенного срока, и надеялись на тройку? Разве ты не рад, что теперь знаешь лучше?

  Вы закончили предварительный набросок, и теперь вам нужно, чтобы он выглядел сексуально для вашего профессионала.Это можно сделать двумя способами: редактировать и редактировать.

  Сначала идет проверка. Пересмотр — это когда вы буквально пересматриваете кусок. Вы вносите большие изменения — исправляете переходы или исследования по частям наряду с организацией и структурой.

  На втором месте — монтаж. Монтаж — это небольшие изменения в произведении — исправление грамматики, использования и механики, изменение дикции для небольшого изменения тона.

  Эти термины не взаимозаменяемы, хотя многие люди делают ошибки и используют их как синонимы.

  Шаг 1. Исправьте

  После того, как вы закончите эту статью, важно вернуться и внести крупномасштабные изменения. Вы не собираетесь менять основу статьи — тезис и исследования, которые идут вместе с ней, — но вы собираетесь изменить вещи, которые заставляют бумагу течь, например сглаживать переходы, выравнивать структуру и порядок абзацы и убедитесь, что все идеи естественным образом связаны друг с другом.

  Это также время, чтобы добавить идеи к основной посылке каждого раздела или исключить касательные, по которым вы, возможно, заметили в пылу сиюминутности.Добавьте то, что нужно добавить, и вырежьте все, чего там не должно быть. Некоторые общие вещи, на которые следует обратить внимание:

  — Абзацы имеют логический порядок разворачивания

  — Беспорядочные, слишком длинные предложения

  — Все разделы перекликаются с тезисом

  — Соответствующий академический тон

  — Привлекает читателя

  — Претензии содержат доказательства и поддержку

  — Переходы ясны

  — Все идеи полностью разработаны

  — Добавление заголовков разделов

  — Введение и заключение хорошо служат тезису

  Шаг 2: Редактировать

  Теперь, когда документ готов, ваш Задача состоит в том, чтобы пройти и сжать все предложения, внести изменения в выбор слов (вспомните функцию синонимов Word), а также исправить грамматические или пунктуационные ошибки, которые вы обнаружите.Некоторые общие вещи, на которые следует обратить внимание:

  • — Устранение сокращений
  • — Использование запятой / точки с запятой
  • — Орфографические ошибки
  • — Четкая ссылка на местоимение
  • — Специфический формат (курсив, жирный шрифт и т. Д.)
  • — Цитата правила соблюдаются
  • — Апострофы для множественного числа и притяжательных форм
  • — Слова, которые легко спутать ( тоже с и два )
  • — Неуместные или висячие модификаторы
  • — Неполные предложения

  Совет по прочтению: перечитайте для внесения правок, было бы неплохо пролистать бумагу задом наперед, так вы сможете немного дезориентировать себя и поймать больше ошибок.Начните с последнего предложения, затем прочитайте предпоследнее предложение и так далее, пока не дойдете до первого предложения.

  Шаг 3. Просмотрите

  Затем вы готовы передать этот документ другим людям для изучения. Сначала найдите друга, которому доверяете, и поделитесь с ним бумагой. Затем договоритесь о встрече с письменным центром университетского городка. В обоих обзорах передайте рецензентам набор вопросов:

  • Кратко изложите основные положения этого документа своими словами.
  • Тезис ясен и сфокусирован, хорошо ли он сочетается с введением?
  • Действует ли конец бумаги? Хорошо ли он обобщает содержание и приглашает читателя к действию?
  • Была ли полностью рассмотрена аргументация статьи?
  • Есть ли места, где анализ в статье не соответствует действительности или является неполным?
  • Переходы плавные и емкие? Есть ли резкие скачки между идеями?
  • Хорошо ли исследование интегрировано в статью? Есть ли хороший баланс между моим голосом и голосами моих источников?
  • Вы видите какие-либо несоответствия в грамматике, использовании или механике?

  Ваш рецензент может ответить на эти вопросы напрямую, высказав это, или предложить предложения, сделав заметки.Получив этот отзыв, внесите предлагаемые изменения, которые, по вашему мнению, имеют смысл.

  Шаг 4: Последний проход

  Вы проделали столько работы и почти закончили! У вас есть еще один важный шаг: загрузите приложение Natural Reader Pro. Это приложение обойдется вам в 10 долларов и того стоит. Natural Reader читает вам документы, PDF-файлы и веб-сайты с разной скоростью и голосом, чтобы вы могли слышать свою статью так, как она написана, а не так, как вы хотели бы.

  Распечатайте свою газету, запустите Natural Reader и следуйте инструкциям.Отметьте все места, которые кажутся неправильными, и исправьте последние ошибки.

  Шаг 5. Проверьте рубрику

  На этом этапе может показаться, что вы переборщили со всей превосходной работой, которую вы только что закончили. Но найдите минутку, чтобы в последний раз взглянуть на рубрику. И лист заданий тоже.

  Честно спросите себя: выполнил ли я эти требования?

  Судя по всей работе, которую вы проделали выше, маловероятно, что вы не выполнили задание. Если нет явных ошибок, все готово!

  Распечатайте этого сосунка и отдайте его! Готово! Будьте готовы увидеть резкий скачок в вашем среднем балле!

  Мы надеемся, что вам понравилось это руководство по выбору колледжа, посвященное написанию идеальной исследовательской работы.Следите за обновлениями, чтобы получить больше уроков по всем вопросам, связанным с успехом в колледже.

  Рождественские ритм-композиции с К-1

  Это сообщение может содержать партнерские ссылки. Вы платите столько же, а я получаю небольшую комиссию. Ура!

  Когда дело доходит до ритма, особенно в младших классах, одним вещам учить легче, чем другим. Создавать ритмы, соответствующие песням, — легко. Повторение ритмов — легко. Даже ритмы чтения — легко. А как насчет импровизации и композиции? Это немного сложнее.Я говорил об импровизации и о том, как я использовал ее в своем уроке Rain v. Llueva (что было потрясающе!). Сегодня я расскажу о композиции. Конкретно новогодняя композиция.

  Потому что пришло время рождественских уроков!

  В этом уроке я расскажу о том, как я организовал рождественское сочинение. Я взял части этого и разбил их на несколько уроков, дополненных некоторыми рождественскими уроками, такими как Arre Mi Burrito.

  Если вы ищете другие рождественские уроки, вы можете ознакомиться с моим уроком / игрой для 2–3 классов «О, Рождественская елка» (с бесплатными листами текста и раскраской!) Или уроком / игрой для 4–5 классов на 12 дней. Рождества.Если вы хотите что-то более всеобъемлющее, вы можете получить 6 разных уроков для разных классов в моем Рождественском пакете Music Room (или перейти по ссылкам и получить один из уроков из набора).  Новогодняя композиция

  Несколько примечаний:

  Во-первых, мои ученики уже узнали о ритме к этому моменту. Детский сад знает та и тити, а мои первоклассники знают отдых. Вы определенно хотите, чтобы они научились ритму, прежде чем выполнять это задание.Если вам нужна помощь, вы можете прочитать этот пост или этот урок.

  Во-вторых, здесь я использую инструмент для управления ритмом и рабочий лист в своем продукте TPT. Вы, безусловно, можете сделать свой собственный, и вам не обязательно использовать продукт, о котором я говорю. Я также использую карты композиции орнамента из этого продукта TPT.

  Итак, урок:

  • Для начала спойте песню, состоящую только из ta’s и titi (моя отдыхала — ой!). Мне нравится использовать песню, которую студенты уже знают, в качестве разминки.В данном случае мы работаем над песней Arre Mi Burrito.
  • Напишите ритмы на карточках или на доске (я распечатываю их со своего компьютера) и просматривайте их. Поскольку мы только начали использовать названия ритмов и ритмы чтения, я сначала делаю это как призыв и ответ. Мы поем песню. Затем я буду петь и указывать на ритм или одну из строк. Далее я укажу, и мы сделаем только та и тити. Затем я попрошу студентов сказать это вместе со мной, пока я укажу. Звучит много, но на это уходит всего 30 секунд.
  • Затем скажите студентам, что мы выполняем задание и нам нужно несколько слов. Спросите, может ли кто-нибудь сказать вам праздничное слово (и приведите несколько примеров). Напишите на доске «та» и «тити». Пока дети говорят вам слово, рассортируйте их между та и тити. Обычно я говорю это слово несколько раз, и дети «помогают» мне разобраться, есть ли в нем один или два слога (та или тити). Я скажу слово, хлопаю в ладоши или щелкаю, и пусть дети попробуют сказать мне, будет это один или два слога.
  • После того, как они скажут вам несколько праздничных слов, подскажите им слова, которые вы используете в упражнении по сочинению.Для меня в детском саду я использую эльфийку и чулки, а для первого класса мы используем дерево и оленей.
  • Как только дети «придумают» эти слова, скажите им, что у вас есть карточки, которые вы можете использовать для создания ритмов из этих слов.
  Также читайте: Бесплатный урок музыки: Bate Bate Chocolate

  • Затем я беру четыре карточки и составляю ритм. Дети так говорят. Затем я делаю еще одну, и дети говорят ее. Затем я спрашиваю, может ли кто-нибудь еще придумать ритм.Некоторые дети произнесут ритм со словами. Затем я говорю им, что все они создают мне ритм. (Это моделирование действительно полезно для младших школьников и помогает им понять концепцию того, что вы делаете.
  • Разделите студентов на группы или по две или три в зависимости от того, сколько у вас студентов. Попросите ученика составить ритм, а другой ученик прочитает его.
  • Пока они это делают, обойдите комнату и послушайте, как студент читает. Помощь при необходимости.Я также ставлю оценки, когда хожу по комнате, слушая, как читают ученики.

  • Затем я даю детям лист с прямоугольниками и линиями (в моем продукте «Рождественские манипуляции с ритмами») и предлагаю им написать четыре ритма. Они пишут ритмы на линии, а затем рисуют изображения слов, которые мы использовали в квадратах. (Также внизу есть еще одна строка, на которой ученики могут писать слова, но я считаю, что младшим ученикам недостаточно места, чтобы писать в них, поэтому мы оставили их пустыми.)
  • Раздайте небольшой ударный инструмент (например, палочки для ритма или колокольчики, если вы чувствуете себя хорошо) и попросите учащихся сыграть чужие ритмы. Я попросил одного студента встать и прочитать один из их ритмов, а все остальные повторили его своими инструментами.
  • В следующем уроке мы рассмотрим композиционный аспект. Затем мы использовали шаблоны из моего упражнения «Составление орнаментов», чтобы сделать ритмичные рождественские украшения! Вы можете использовать для этого любой шаблон, который у вас уже есть.Студенты просто создавали ритм, затем раскрашивали его и попадали на мою доску объявлений!
  Также читайте: Рождественский урок музыки: 12 дней Рождества

  Итак, поехали! Манипулятивы, написание ритмов, инструментов, совместное использование композиций и раскраска. Это много всего.

  Моим детям было очень весело выполнять эти задания. Как я уже говорил ранее, я фактически распространил их на несколько дней и дополнил другими песнями, книгами и играми.

  Здесь вы можете ознакомиться с двумя продуктами, которые я использовал в этом уроке: «Рождественские манипуляции с ритмом» и «Упражнение по созданию орнамента».

  admin

  Добавить комментарий

  Ваш адрес email не будет опубликован.