Приклади ділення в стовпчик 4 клас: Письмове ділення, ділення в стовпчик для 4 класу – Розвиток дитини

Ділення в стовпчик: як ділити в стовпчик, приклади, вправи, правила

Як виглядає запис ділення в стовпчик

Ділення в стовпчик записується в такому вигляді:

Процес обчислення виконується в області під діленим.

Ділення в стовпчик на одноцифрове число

1432 : 4

Ділення в стовпчик записуємо таким чином:

Алгоритм розв’язання наступний: ділення розпочинаємо зі старших розрядів, щоб складене з них число було більшим від дільника. В нашому прикладі починаємо з числа 14 соток, яке утворилось з 1 розряду тисячних і 4 сотих. Адже 1 < 4, тому залучаємо наступний розряд, відповідно 14 > 4, виконаємо ділення і шукаємо найбільше ціле число, в частці отримаємо 3 (в частці записуємо результати ділення зліва направо). Відповідно частка складатиметься із 3 цифр. Перемножимо 3 на 4, отримаємо 12 і знайдемо різницю 14-12 = 2 сотих. Наступний етап – шукаємо частку від десятих, для цього необхідно роздробити остачу 2 сотих на десятки, це буде 20 десятків і додаємо число десятків, що є в діленому, отримаємо 20+3=23 десятки. Говорять, що до 20 десятків ми «зносимо» 3 десятки і продовжуємо ділити. 23:4= 5 десятків і віднімаємо від 23 десятків добуток 4 на 5 десятків: 23 – 20 = 3 десятки (остача). Щоб знайти одиниці частки, зносимо до остачі 2 одиниці, отримаємо 34 одиниці. Ділимо 34 на 4, отримуємо ціле число 9 без остачі. Таким чином, 1432 : 4 = 358.

Ділення в стовпчик на двоцифрове число

19824 : 56

Алгоритм ділення такий же, як і при діленні на одноцифрове число. Починаємо ділити з вищих розрядів, оскільки 19 не ділиться на 56 і менше за дільник, беремо 198 сотень і ділимо на 56. Частка складатиметься із 3 цифр. Отримуємо в частці 3 сотні (записуємо цифру 3 в результаті ділення першою). Дальше віднімаємо від 198 сотень добуток чисел 3 і 56 (198 – 3*56 = 30). Роздробимо остачу на десятки, отримаємо 300 десятків і «зносимо» ще 2 десятки з діленого, записуємо число 302 і ділимо його на 56. В частці записуємо 5, як результат ділення 302 на 56.

Множимо 5 на 56 і записуємо 280 під числом 302. Після знаходження різниці чисел 302 і 280 отримаємо 22 десятки, які роздробимо в одиниці. До отриманих 220 одиниць зносимо 4 одиниці з діленого і записуємо 224. При діленні 224 на 56 отримаємо 4, перемноживши 4 на 56, отримаємо 224 і різницю 0 (224 — 224). Це означає, що ділення виконано.

Ділення в стовпчик трицифрове на двоцифрове число

304 : 19

Оскільки 3 < 19, діленим буде 30, в частці — двоцифрове число. Ділимо 30 на 19, в частку записуємо 1. Від 30 віднімаємо добуток 1 на 19, отримаємо 11 десятків і зносимо 4. Після цього ділимо 114 одиниць на 19, в частку записуємо результат ділення 6. Перевіряємо множенням: 6 на 19 = 114. 114 відняти 114 = 0, ділення виконано правильно.

Ділення в стовпчик на трицифрове число

4500 : 125

Розпочинаємо ділення з 450 десятків, в частці буде двоцифрове число.

450 : 125 = 3. Перемножуємо 3 на 125 і від 450 віднімаємо отриманий добуток. Отриману різницю 75 десятків роздробимо в одиниці і знесемо 0 одиниць з діленого. 750 одиниць ділимо на 125, в частку записуємо 6. Від 750 віднімаємо добуток 6 на 125, отримаємо 0. Частка від ділення 4500 на 125 дорівнює 36.

Ділення в стовпчик двоцифрове на двоцифрове число

Розглянемо на прикладі ділення 84 на 14

При ділення двоцифрового числа на двоцифрове часткою буде одноцифрове число.

Оскільки 8 < 14, тому діленим буде число 84. Далі будемо підбирати число, яке при множенні на 14 дасть 84. Методом проб: 5 * 14 = 70, число 5 не є часткою, перемножимо більше число 6 * 14 = 84. Отже, записуємо число 6, яке є часткою від ділення 84 на 14.

72 : 12

Запис у стовпчик виглядатиме так:

Спробуємо підібрати одноцифрове число, при множенні якого на 2, отримаємо 2 на місці одиниць. Це може бути або число 1, або число 6.

Очевидно, що число 1 нам не підходить, бо 12 помножити на 1 не буде дорівнювати 72. Перевіримо число 6, 6 помножити на 12 дорівнює 72. Отже, число 6 є часткою від ділення 72 на 12.

Ділення в стовпчик чисел з нулями

Розглянемо приклад, коли ділене закінчується нулями.

10800 : 25

1 < 25, 10 < 25, 108 > 25 тому розпочинаємо ділення з 108 соток. 108 : 25 = 4 записуємо в остачу. Від 108 віднімаємо добуток 25 на 4, отримаємо 8. Зносимо 0 з діленого, отримаємо 80 десятків і ділимо їх на 25. В частку записуємо 3. Віднімаємо від 80 добуток 3 на 25, отримаємо 5. Зносимо 0 з діленого, і 50 ділимо на 25, в частку записуємо 2. Результат ділення – число 432.

296000 : 4

Ділення розпочинаємо з 29 : 4 = 7 записуємо в частку, 28 – (7*4) = 1. 16:4 = 4. 4 – 1*4 = 0. Решту нулів (2 нулі) з діленого переносимо в частку

Ділення багатоцифрових чисел

Тема уроку: Письмове ділення багатоцифрових чисел на трицифрові числа (ознайомлення). Письмове ділення на трицифрові числа, якщо в частці є нулі . Задачі на зведення до одиниці з буквеними даними

Вступ
Визначте, за якою ознакою частки об’єднані в стовпчики.
73048 : 4        817344 : 24       16544 : 184
157448 : 8      796636 : 79       177174 : 306
9864 : 9          8326 : 46           13272 : 158

У першому стовпчику всі частки мають одноцифровий дільник, у другому – двоцифровий, а в третьому – трицифровий.

Не виконуючи ділення, визначіть кількість цифр у значенні кожної частки.

Розгляньмо перший стовпчик.
73048 : 4
157448 : 8
9864 : 9
У прикладі 73048 : 4 в частці будуть 5 цифр, адже перше неповне ділене – 7 десятків тисяч.
У прикладі 157448 : 8 в частці теж будуть 5 цифр, бо перше неповне ділене – 15 десятків тисяч.
У прикладі 9864 : 9 в частці отримаємо 4 цифри, оскільки перше неповне ділене – 9 тисяч.

Визначте кількість цифр у значенні часток цих прикладів.
817344 : 24
796636 : 79
8326 : 46
16544 : 184
177174 : 306
13272 : 158

Сьогодні будемо вчитися виконувати ділення на трицифрове число.

Пояснення нового матеріалу
Ділення на трицифрове число не відрізняється від ділення на одноцифрове або двоцифрове число.
Розгляньте обчислені приклади. Самостійно поясніть, як виконали ділення.
972 : 324 = 3    17136 : 238 = 72

У прикладі 972 : 324 = 3 отримали одну цифру в частці – 3. Адже ділене і дільник – трицифрові числа. Добираючи цифру частки, 972 поділили на 300, буде 3. Перевіримо цифру 3 множенням: 324 • 3 = 972. Так ми переконалися, що цифру знайдено правильно.

У прикладі 17136 : 238 = 72 отримали двоцифрову відповідь тому, що перше неповне ділене – 1713 десятки. Добираючи цифру частки, 1713 поділили на 200. Отримали 7. Перевіривши цифру 7 множенням, отримали 1666. Від 1713 відняти 1666, дорівнює 47. Тоді другим неповним діленим буде 476. 476 : 238 = 2. 238 • 2 = 476. Отож, другу цифру знайдено правильно. Ділення виконали без остачі.

Поміркуйте, чим особливі розв’язання прикладів.
129015 : 423 = 305
168490 : 203 = 830
У прикладі 129015 : 423 частка містить 0. Друге неповне ділене – 211 десятків не ділиться на 423. Тому в частці з’явився 0, а ділити довелося відразу третє неповне ділене – 2115.

У прикладі 168490 : 203 частка містить 0 в кінці. Це відбулося тому, що третім неповним діленим у прикладі буде 0 одиниць.

Первинне закріплення
Обчисліть приклади.
15360 : 128
100672 : 968
296875 : 475
24726 : 317
214200: 425
135810 : 503
242808 : 302
8268  : 106

Розвиток математичних знань
Розв’яжіть задачу.
У магазині за 5 ведмедиків заплатили а грн. Скільки коштуватимуть 7 таких ведмедиків?
Поміркуйте і складіть вираз для розв’язання задачі.

а : 5 · 7

Розв’яжіть задачу.
На а сорочок витратили 36 м сатину. Скільки таких сорочок можна пошити з 54 м сатину?

Отримали вираз: 54 : (36 : а).

Із b м тканини пошили 28 дитячих халатів. Скільки потрібно тканини на 15 дорослих халатів, якщо на кожен використовувати на 1 м більше, ніж на дитячий халат?

(b: 28 + 1) х 15

Підсумок уроку
Сьогодні ми навчилися ділити на трицифрові числа? nакож ми розв’язували задачі на зведення до одиниці з буквеними даними.

Сподобалося? Поділіться з друзями!
Або збережіть для себе 🙂

Ваша пищеварительная система (для детей)

Как работает пищеварительная система?

Итак, вы сидите за ланчем, наслаждаетесь пиццей с курицей-гриль и несколькими дольками апельсина. Закончив, вы делаете последний глоток молока, вытираете рот и направляетесь на следующий урок. Через несколько минут вы думаете о столице штата Орегон или о своем проекте научной ярмарки. Вы совершенно забыли о той пицце, которую только что съели. Но это все еще в вашем желудке — что-то вроде научного эксперимента, который происходит все время!

Что такое пищеварение?

Ваша пищеварительная (скажем: краситель-JES-тив) система начала работать еще до того, как вы откусили первый кусок пиццы. И пищеварительная система будет занята работой с вашим пережеванным обедом в течение следующих нескольких часов, а иногда и дней, в зависимости от того, что вы съели.

Этот процесс, называемый пищеварением , позволяет вашему телу получать необходимые ему питательные вещества и энергию из пищи, которую вы едите. Итак, давайте выясним, что происходит с этой пиццей, апельсином и молоком.

Что делает слюна?

Еще до еды, когда вы чувствуете запах вкусной еды, видите ее или думаете о ней, начинается пищеварение. Слюна (скажем: suh-LYE-vuh), или слюна, начинает образовываться во рту.

Когда вы едите, слюна немного расщепляет химические вещества в пище, что помогает сделать ее мягкой и легкой для проглатывания. Ваш язык помогает, толкая пищу, пока вы жуете ее зубами. Когда вы готовы проглотить, язык проталкивает крошечный кусочек перетертой пищи, называемый 9.0009 болюс (скажем: BO-luss) по направлению к задней стенке горла и в отверстие пищевода, второй части пищеварительного тракта.

Что такое пищевод?

Пищевод (скажем: ih-SOF-eh-guss) похож на эластичную трубку длиной около 10 дюймов (25 сантиметров). Он перемещает пищу из задней части горла в желудок. Но также в задней части вашего горла находится трахея, которая позволяет воздуху входить и выходить из вашего тела. Когда вы проглатываете небольшой комок растертой пищи или жидкости, специальный клапан, называемый надгортанником (скажем: ep-ih-GLOT-iss), хлопает вниз над отверстием дыхательного горла, чтобы убедиться, что пища попадает в пищевод, а не в пищевод. трахея.

Если вы когда-нибудь выпивали что-то слишком быстро, начинали кашлять и слышали, как кто-то сказал, что ваш напиток «попал не в ту сторону», этот человек имел в виду, что он попал вам в дыхательное горло по ошибке. Это происходит, когда надгортанник не успевает опуститься вниз, и вы непроизвольно (не задумываясь об этом) кашляете, чтобы очистить дыхательное горло.

Когда пища попадает в пищевод, она не попадает прямо в желудок. Вместо этого мышцы стенок пищевода двигаются волнообразно, медленно проталкивая пищу через пищевод. Это занимает около 2 или 3 секунд.

Что делает желудок?

Ваш желудок, прикрепленный к концу пищевода, представляет собой эластичный мешок в форме буквы J. Он выполняет три важные функции:

 1. хранить съеденную пищу
 2. для превращения пищи в жидкую смесь
 3. для медленного опорожнения этой жидкой смеси в тонкую кишку

Желудок подобен миксеру, взбивающему и растирающему воедино все маленькие шарики пищи, попадающие в пищевод, на все более и более мелкие кусочки. Он делает это с помощью сильных мышц стенок желудка и желудочный (скажем: ГАЗ-трик) соки, которые также исходят из стенок желудка. Помимо расщепления пищи, желудочный сок также помогает убивать бактерии, которые могут быть в съеденной пище.

Вперёд в тонкий кишечник!

Что делает тонкий кишечник?

Тонкая кишка (скажем: in-TESS-tin) представляет собой длинную трубку диаметром от 1½ до 2 дюймов (примерно от 3,5 до 5 сантиметров), которая упакована внутри вас под желудком. Если бы вы растянули тонкую кишку взрослого человека, ее длина составила бы около 22 футов (6,7 метра) — это как 22 тетради, выстроенные в ряд в ряд!

Тонкий кишечник еще больше расщепляет пищевую смесь, чтобы организм мог усвоить все витамины, минералы, белки, углеводы и жиры. Курица-гриль в вашей пицце полна белков и немного жира, и тонкий кишечник может помочь извлечь их с небольшой помощью трех друзей: поджелудочной железы (скажем: PAN-kree-uss), печени и желчного пузыря.

Эти органы посылают разные соки в первую часть тонкой кишки. Эти соки помогают переваривать пищу и позволяют организму усваивать питательные вещества. Поджелудочная железа вырабатывает соки, которые помогают организму переваривать жиры и белки. Сок печени, называемый желчью, помогает всасывать жиры в кровоток. А желчный пузырь служит складом желчи, храня ее до тех пор, пока она не понадобится организму.

Ваша пища может находиться в тонкой кишке до 4 часов и превращаться в очень жидкую водянистую смесь. Это время потрачено с пользой, потому что в конце пути питательные вещества из пиццы, апельсина и молока могут попасть из кишечника в кровь. Попав в кровь, ваше тело ближе к получению пользы от сложных углеводов в корке пиццы, витамина С в апельсине, белка в курице и кальция в молоке.

Следующая остановка для этих питательных веществ: печень! А оставшиеся отходы — части пищи, которые ваш организм не может использовать, — попадают в толстую кишку.

Как печень помогает пищеварению?

Богатая питательными веществами кровь поступает непосредственно в печень для обработки. Печень отфильтровывает вредные вещества или отходы, превращая часть отходов в желчь. Печень даже помогает выяснить, сколько питательных веществ пойдет в остальную часть тела, а сколько останется в запасах. Например, в печени хранятся определенные витамины и тип сахара, который организм использует для получения энергии.

Что делает толстая кишка?

При диаметре 3 или 4 дюйма (приблизительно от 7 до 10 сантиметров) толстая кишка толще тонкой кишки и является почти последней остановкой пищеварительного тракта. Как и тонкая кишка, она упакована в тело и имеет длину 5 футов (около 1,5 метра), если ее разложить.

Что за приложение?

Толстая кишка имеет крошечную трубку с закрытым концом, отходящую от нее, называемую приложением (скажем: э-э-ПЕН-дикс). Это часть желудочно-кишечного тракта, но она, кажется, ничего не делает, хотя может вызвать большие проблемы, потому что иногда заражается и ее необходимо удалить.

Как мы уже упоминали, после того, как большая часть питательных веществ удалена из пищевой смеси, остаются отходы — вещества, которые ваш организм не может использовать. Это вещество должно быть выведено из тела. Можете ли вы угадать, где он заканчивается? Ну вот и подсказка: гаснет флешем.

Что такое двоеточие?

Прежде чем выйти, он проходит через часть толстой кишки, называемую толстой кишкой (скажем: CO-lun), где тело получает последний шанс поглотить воду и некоторые минералы в кровь. По мере того, как вода покидает отходы, то, что остается, становится все тверже и тверже по мере движения вперед, пока не станет твердым. Да, это какашки (также называемые стулом или дефекацией).

Что такое прямая кишка? А что за анус?

Толстая кишка выталкивает фекалии в прямую кишку (скажем: REK-tum), самую последнюю остановку пищеварительного тракта. Твердые отходы остаются здесь до тех пор, пока вы не будете готовы пойти в туалет. Когда вы идете в ванную, вы избавляетесь от этих твердых отходов, проталкивая их через анус (скажем: AY-nus). Вон тот флеш, о котором мы говорили!

Как сохранить здоровье пищеварительной системы?

Вы можете помочь своей пищеварительной системе, выпивая воду и придерживаясь здоровой диеты, включающей продукты, богатые клетчаткой. Продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как фрукты, овощи и цельнозерновые продукты, облегчают прохождение фекалий через ваш организм.

Пищеварительная система — очень важная часть вашего тела. Без него вы не сможете получать питательные вещества, необходимые для правильного роста и поддержания здоровья. И в следующий раз, когда вы сядете обедать, вы будете знать, куда идет ваша еда — от начала до конца!

Желудок | Анатомия и физиология II

Цели обучения

К концу этого раздела вы сможете:

 • Обозначить на схеме четыре основные области желудка, его изгибы и сфинктер
 • Определите четыре основных типа секретирующих клеток в желудочных железах и их важные продукты
 • Объясните, почему желудок не переваривает сам себя
 • Опишите механическое и химическое переваривание пищи, поступающей в желудок

Хотя минимальное количество углеводов переваривается во рту, химическое переваривание происходит в желудке. Расширение пищеварительного канала, который лежит непосредственно ниже пищевода, желудок связывает пищевод с первой частью тонкой кишки (двенадцатиперстной кишкой) и относительно фиксирован на своем месте в его пищеводном и двенадцатиперстном концах. Между тем, однако, это может быть очень активная структура, сокращающаяся и постоянно меняющая положение и размер. Эти сокращения оказывают механическую помощь пищеварению. Пустой желудок размером примерно с кулак, но он может растягиваться, чтобы вместить до 4 литров пищи и жидкости, что более чем в 75 раз превышает его пустой объем, а затем вернуться к своим размерам в состоянии покоя, когда он пуст. Хотя вы можете подумать, что размер желудка человека связан с тем, сколько пищи он потребляет, вес тела не коррелирует с размером желудка. Скорее, когда вы едите больше пищи, например, во время праздничного ужина, вы растягиваете желудок больше, чем когда вы едите меньше.

Популярная культура склонна называть желудок местом, где происходит пищеварение. Конечно, это неправда. Важная функция желудка — служить камерой временного содержания. Вы можете проглотить пищу гораздо быстрее, чем она может быть переварена и поглощена тонкой кишкой. Таким образом, желудок удерживает пищу и одновременно подает в тонкую кишку только небольшие ее количества. Продукты обрабатываются не в том порядке, в котором они были съедены; скорее, они смешиваются с пищеварительными соками в желудке, пока не превращаются в химус, который выделяется в тонкую кишку.

Как вы увидите в следующих разделах, желудок играет несколько важных ролей в химическом пищеварении, включая непрерывное переваривание углеводов и начальное переваривание белков и триглицеридов. В желудке происходит незначительное всасывание питательных веществ, за исключением незначительного количества питательных веществ в алкоголе.

Структура

В желудке есть четыре основных отдела: кардия, дно, тело и привратник. Кардия (или область сердца) — это место, где пищевод соединяется с желудком и через которое пища проходит в желудок. Ниже диафрагмы, выше и левее кардии находится куполообразное глазное дно . Ниже дна находится тело , основная часть желудка. Воронкообразный привратник соединяет желудок с двенадцатиперстной кишкой. Более широкий конец воронки, пилорический антральный отдел , соединяется с телом желудка. Более узкий конец называется 9.0009 пилорический канал , который соединяется с двенадцатиперстной кишкой. Гладкая мышца пилорического сфинктера расположена в этой последней точке соединения и контролирует опорожнение желудка. При отсутствии пищи желудок сдувается внутрь, а его слизистая и подслизистая оболочки впадают в крупную складку, называемую морщиной .

Рис. 1. Желудок состоит из четырех основных областей: кардии, дна, тела и привратника. Добавление внутреннего слоя косых гладких мышц дает мышечной массе способность энергично взбивать и перемешивать пищу.

Выпуклая боковая поверхность желудка называется большой кривизной; вогнутая медиальная граница — малая кривизна. Желудок удерживается на месте малым сальником, идущим от печени к малой кривизне, и большим сальником, идущим от большой кривизны к задней брюшной стенке.

Гистология

Стенка желудка состоит из тех же четырех слоев, что и большая часть остальной части пищеварительного тракта, но с приспособлениями к слизистой и мышечной оболочке для выполнения уникальных функций этого органа. Помимо типичных циркулярного и продольного гладкомышечных слоев, мышечная оболочка имеет внутренний косой гладкомышечный слой. В результате, помимо перемещения пищи по каналу, желудок может энергично взбалтывать пищу, механически разбивая ее на более мелкие частицы.

Рисунок 2. Стенка желудка приспособлена для функций желудка. В эпителии желудочные ямки ведут к желудочным железам, выделяющим желудочный сок. Желудочные железы (одна железа показана увеличенной справа) содержат различные типы клеток, которые секретируют различные ферменты, в том числе соляную кислоту, которая активирует фермент пепсин, переваривающий белок.

Эпителиальная выстилка слизистой оболочки желудка состоит только из поверхностных слизистых клеток, которые выделяют защитный слой щелочной слизи. Огромное количество желудочные ямки усеивают поверхность эпителия, придавая ему вид хорошо использованной игольницы, и отмечают вход в каждую желудочную железу , которая выделяет сложную пищеварительную жидкость, называемую желудочным соком.

Хотя стенки желудочных ямок состоят в основном из слизистых клеток, желудочные железы состоят из различных типов клеток. Железы кардии и привратника состоят в основном из клеток, секретирующих слизь. Клетки, составляющие пилорический отдел, секретируют слизь и ряд гормонов, в том числе большую часть стимулирующего гормона, гастрин . Гораздо более крупные железы дна и тела желудка, места наибольшего химического пищеварения, производят большую часть желудочного секрета. Эти железы состоят из множества секреторных клеток. К ним относятся париетальные клетки, главные клетки, клетки слизистой оболочки шейки и энтероэндокринные клетки.

 • Париетальные клетки — В основном в средней части желудочных желез расположены париетальные клетки , которые относятся к числу наиболее высокодифференцированных эпителиальных клеток организма. Эти относительно большие клетки производят как
  соляная кислота (HCl)
  и внутренний фактор . HCl отвечает за высокую кислотность (pH от 1,5 до 3,5) содержимого желудка и необходима для активации фермента пепсина, расщепляющего белок. Кислотность также убивает большую часть бактерий, которые вы поглощаете с пищей, и помогает денатурировать белки, делая их более доступными для ферментативного переваривания. Внутренний фактор представляет собой гликопротеин, необходимый для всасывания витамина B 12 в тонком кишечнике.
 • Начальник камеры — Расположены главным образом в базальных отделах желудочных желез главных клеток , которые секретируют пепсиноген , неактивную проферментную форму пепсина. HCl необходима для превращения пепсиногена в пепсин.
 • Клетки шейки слизистой оболочки — Желудочные железы в верхней части желудка содержат клеток шейки слизистой оболочки , которые секретируют жидкую кислую слизь, сильно отличающуюся от слизи, выделяемой бокаловидными клетками поверхностного эпителия. Роль этой слизи в настоящее время неизвестна.
 • Энтероэндокринные клетки — Наконец, энтероэндокринных клеток , находящихся в желудочных железах, секретируют различные гормоны в интерстициальную жидкость собственной пластинки. К ним относится гастрин, который высвобождается в основном энтероэндокринными G-клетками .

В таблице 1 описаны пищеварительные функции важных гормонов, выделяемых желудком.

Таблица 1. Гормоны, секретируемые желудком
Гормон Производственная площадка Производственный стимул Целевой орган Действие
Гастрин Слизистая оболочка желудка, в основном G-клетки пилорического отдела антрального отдела Наличие пептидов и аминокислот в желудке Желудок Увеличивает секрецию желудочными железами; способствует опорожнению желудка
Гастрин Слизистая оболочка желудка, в основном G-клетки пилорического отдела антрального отдела Наличие пептидов и аминокислот в желудке Тонкий кишечник Способствует сокращению мышц кишечника
Гастрин Слизистая оболочка желудка, в основном G-клетки пилорического отдела антрального отдела Наличие пептидов и аминокислот в желудке Илеоцекальный клапан Расслабляющий клапан
Гастрин Слизистая оболочка желудка, в основном G-клетки пилорического отдела антрального отдела Наличие пептидов и аминокислот в желудке 902:30 Толстая кишка Вызывает массовые движения
Грелин Слизистая оболочка желудка, главным образом дно Состояние натощак (уровни повышаются непосредственно перед едой) Гипоталамус Регулирует потребление пищи, прежде всего, стимулируя чувство голода и насыщения
Гистамин Слизистая оболочка желудка Наличие пищи в желудке Желудок Стимулирует париетальные клетки к высвобождению HCl 902:30
Серотонин Слизистая оболочка желудка Наличие пищи в желудке Желудок Сокращение мышц живота
Соматостатин Слизистая оболочка желудка, особенно пилорического отдела; также двенадцатиперстная кишка Наличие пищи в желудке; стимуляция симпатического аксона Желудок Ограничивает всю желудочную секрецию, перистальтику желудка и его опорожнение
Соматостатин 902:30 Слизистая оболочка желудка, особенно пилорического отдела; также двенадцатиперстная кишка Наличие пищи в желудке; стимуляция симпатического аксона Поджелудочная железа Ограничивает секрецию поджелудочной железы
Соматостатин Слизистая оболочка желудка, особенно пилорического отдела; также двенадцатиперстная кишка Наличие пищи в желудке; стимуляция симпатического аксона Тонкий кишечник Уменьшает всасывание в кишечнике за счет снижения кровотока 902:30

Посмотрите эту анимацию, которая изображает структуру желудка и то, как эта структура функционирует при инициации переваривания белков. На этом снимке желудка видны характерные морщины. Какова функция этих складок?

Желудочная секреция

Секреция желудочного сока контролируется как нервами, так и гормонами. Стимулы в головном мозге, желудке и тонком кишечнике активируют или ингибируют выработку желудочного сока. Вот почему три фазы желудочной секреции называются головной, желудочной и кишечной фазами. Однако, как только начинается желудочная секреция, все три фазы могут происходить одновременно.

Рисунок 3. Желудочная секреция протекает в три фазы: головную, желудочную и кишечную. Во время каждой фазы секрецию желудочного сока можно стимулировать или ингибировать.

головная фаза (рефлекторная фаза) желудочной секреции, которая является относительно короткой, происходит до того, как пища попадает в желудок. Запах, вкус, вид или мысли о еде запускают эту фазу. Например, когда вы подносите кусок суши к губам, импульсы от рецепторов вкусовых рецепторов или носа передаются в ваш мозг, который возвращает сигналы, повышающие секрецию желудочного сока, чтобы подготовить желудок к пищеварению. Эта усиленная секреция является условным рефлексом, то есть она возникает только в том случае, если вам нравится или хочется определенной пищи. Депрессия и потеря аппетита могут подавлять головной рефлекс.

Желудочная фаза секреции длится от 3 до 4 часов и приводится в действие местными нервными и гормональными механизмами, запускаемыми попаданием пищи в желудок. Например, когда ваши суши достигают желудка, они вызывают вздутие, которое активирует рецепторы растяжения. Это стимулирует парасимпатические нейроны к выделению ацетилхолина, который затем провоцирует усиление секреции желудочного сока. Частично переваренные белки, кофеин и повышение pH стимулируют высвобождение гастрина из энтероэндокринных G-клеток, что, в свою очередь, побуждает париетальные клетки увеличивать выработку HCl, необходимой для создания кислой среды для превращения пепсиногена в пепсин и белка. пищеварение. Кроме того, высвобождение гастрина активирует энергичные сокращения гладкой мускулатуры. Тем не менее, следует отметить, что у желудка есть естественные средства предотвращения чрезмерной секреции кислоты и потенциальной изжоги. Всякий раз, когда уровень pH падает слишком низко, клетки желудка реагируют, приостанавливая секрецию HCl и увеличивая секрецию слизи.

кишечная фаза желудочной секреции имеет как возбуждающие, так и тормозные элементы. Двенадцатиперстная кишка играет важную роль в регуляции работы желудка и его опорожнении. Когда частично переваренная пища заполняет двенадцатиперстную кишку, клетки слизистой оболочки кишечника выделяют гормон, называемый кишечным (кишечным) гастрином, который дополнительно стимулирует секрецию желудочного сока. Однако эта стимулирующая активность непродолжительна, потому что, когда кишечник набухает химусом, энтерогастральный рефлекс подавляет секрецию. Одним из эффектов этого рефлекса является закрытие сфинктера привратника, что блокирует попадание дополнительного химуса в двенадцатиперстную кишку.

Слизистый барьер

Слизистая оболочка желудка подвергается воздействию сильно разъедающей кислотности желудочного сока. Желудочные ферменты, которые могут переваривать белок, также могут переваривать сам желудок. Желудок защищен от самопереваривания слизистым барьером . Этот барьер состоит из нескольких компонентов. Во-первых, стенка желудка покрыта толстым слоем слизи, богатой бикарбонатами. Эта слизь образует физический барьер, а ее ионы бикарбоната нейтрализуют кислоту. Во-вторых, эпителиальные клетки слизистой оболочки желудка встречаются в плотных соединениях, которые блокируют проникновение желудочного сока в нижележащие слои тканей. Наконец, стволовые клетки, расположенные там, где желудочные железы соединяются с желудочными ямками, быстро замещают поврежденные эпителиальные клетки слизистой оболочки, когда эпителиальные клетки отпадают. Фактически поверхностный эпителий желудка полностью заменяется каждые 3-6 дней.

Гомеостатический дисбаланс: язвы

При разрушении слизистого барьера

Каким бы эффективным ни был слизистый барьер, он не является «отказоустойчивым» механизмом. Иногда желудочный сок разъедает поверхностную оболочку слизистой оболочки желудка, образуя эрозии, которые в большинстве случаев заживают самостоятельно. Более глубокие и крупные эрозии называются язвами.

Почему разрушается слизистый барьер? Ряд факторов может повлиять на его способность защищать слизистую оболочку желудка. Большинство всех язв вызвано либо чрезмерным приемом нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), включая аспирин, либо Инфекция Helicobacter pylori .

Антациды помогают облегчить симптомы язвы, такие как «жгучая» боль и расстройство желудка. Когда язвы вызваны приемом НПВП, переход на другие классы обезболивающих средств способствует заживлению. Когда инфекция вызвана инфекцией H. pylori , эффективны антибиотики.

Возможным осложнением язв является перфорация: прободные язвы образуют отверстие в стенке желудка, что приводит к перитониту (воспалению брюшины). Эти язвы должны быть восстановлены хирургическим путем.

Пищеварительные функции желудка

Желудок участвует практически во всех процессах пищеварения, за исключением приема пищи и дефекации. Хотя почти вся абсорбция происходит в тонком кишечнике, желудок поглощает некоторые неполярные вещества, такие как алкоголь и аспирин.

Механическое пищеварение

Через несколько мгновений после того, как пища попадает в желудок, начинают возникать волны перемешивания с интервалом примерно в 20 секунд. А волна смешивания — это уникальный тип перистальтики, который смешивает и размягчает пищу желудочным соком для создания химуса. Начальные волны перемешивания относительно мягкие, но за ними следуют более интенсивные волны, начинающиеся в теле желудка и усиливающиеся по мере достижения привратника. Справедливо будет сказать, что задолго до того, как ваши суши выходят из пилорического сфинктера, они мало похожи на суши, которые вы съели.

Привратник, который содержит около 30 мл (1 жидкая унция) химуса, действует как фильтр, пропуская только жидкости и мелкие частицы пищи через в основном, но не полностью закрытый сфинктер привратника. В процессе под названием опорожнение желудка , ритмичные волны перемешивания за один раз проталкивают около 3 мл химуса через пилорический сфинктер в двенадцатиперстную кишку. Высвобождение большего количества химуса за один раз превысит способность тонкой кишки справиться с ним. Остальная часть химуса выталкивается обратно в тело желудка, где продолжает перемешиваться. Этот процесс повторяется, когда следующие волны смешения нагнетают в двенадцатиперстную кишку больше химуса.

Опорожнение желудка регулируется как желудком, так и двенадцатиперстной кишкой. Наличие химуса в двенадцатиперстной кишке активирует рецепторы, подавляющие желудочную секрецию. Это предотвращает выделение дополнительного химуса желудком до того, как двенадцатиперстная кишка будет готова его переработать.

Химическое пищеварение

Дно играет важную роль, поскольку в нем хранятся как непереваренная пища, так и газы, выделяющиеся в процессе химического пищеварения. Пища может некоторое время находиться на дне желудка, прежде чем смешаться с химусом. Пока пища находится на дне, пищеварительная активность слюнной амилазы продолжается до тех пор, пока пища не начнет смешиваться с кислым химусом. В конечном итоге волны перемешивания включают эту пищу в химус, кислотность которого инактивирует слюнную амилазу и активирует лингвальную липазу. Затем лингвальная липаза начинает расщеплять триглицериды на свободные жирные кислоты, моно- и диглицериды.

Расщепление белка начинается в желудке под действием HCl и фермента пепсина. В младенчестве желудочные железы также вырабатывают ренин, фермент, который помогает переваривать молочный белок.

Несмотря на многочисленные пищеварительные функции, для жизни необходима только одна функция желудка: производство внутреннего фактора. Всасывание в кишечнике витамина B 12 , необходимого как для образования зрелых эритроцитов, так и для нормального функционирования нервной системы, не может происходить без внутреннего фактора. Люди, перенесшие тотальную гастрэктомию (удаление желудка) — например, по поводу опасного для жизни рака желудка — могут выжить с минимальной дисфункцией пищеварения, если они получают витамин B9. 0180 12 инъекции.

Содержимое желудка полностью опорожняется в двенадцатиперстную кишку в течение 2–4 часов после приема пищи. Разные виды пищи требуют разное количество времени для обработки. Продукты, богатые углеводами, опустошаются быстрее всего, за ними следуют продукты с высоким содержанием белка. Пища с высоким содержанием триглицеридов дольше всего остается в желудке. Поскольку ферменты в тонком кишечнике медленно переваривают жиры, пища может оставаться в желудке в течение 6 часов или дольше, когда двенадцатиперстная кишка перерабатывает жировой химус. Однако обратите внимание, что это все еще небольшая часть от 24 до 72 часов, которые обычно занимает полное переваривание от начала до конца.

Обзор главы

Желудок участвует во всех процессах пищеварения, кроме проглатывания и дефекации. Он энергично взбивает пищу. Он выделяет желудочный сок, который расщепляет пищу и абсорбирует некоторые лекарства, в том числе аспирин и некоторые виды алкоголя. Желудок начинает переваривание белков и продолжает переваривание углеводов и жиров.

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *